Jana Bryjová

Analyticky orientovaný psychoterapeut. Pracuje v súkromnej praxi v Poprade.