Martin Šmíd

Martin Šmíd je vědecký pracovník Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR. Jeho specializací je obecně matematické modelování a teorie pravděpodobnosti.