James Petras

James Petras, a former Professor of Sociology at Binghamton University, New York, owns a 50-year membership in the class struggle, is an adviser to the landless and jobless in Brazil and Argentina, and is co-author of Globalization Unmasked (Zed Books). His latest book is, The Power of Israel in the United States (Clarity Press, 2006). He can be reached at: jpetras@binghamton.edu.

James Petras je bývalým profesorem sociologie na universitě v Binghamtonu, N.Y. Nyní je poradcem bezzemků a nezaměstnaných v Brazílii a Argentině. Je spoluautorem knihy "Demaskovaná globalizace" (Zed Books). Jeho poslední knihou je "Moc Izraele v USA" (Clarity Press)