4778

Dominik Joe Pantůček

Narodil se v Praze, v roce 1981. V roce 1987 nastoupil základní školy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s rozšířenou výukou hudební výchovy. Po absolvování třetí základní školy se usídlil na druhém gymnáziu v Botičské, kde úspěšně odmaturoval s vyznamenáním. Odkud zamířil směrem k ČVUT, kde asi nějaký pátek zůstane. V šestnácti letech začínal jako programátor pro jednu nejmenovanou banku a po dovršení plnoletosti začal programovat profesionálně pro jeden nejmenovaný firemní kolos. Asi tak v půli roku 2001 se profesně osamostatnil a pracuje jako programátor a poradce v oblasti sítí, databank a bezpečnosti na volné noze.

Od šesti let je hráčem na flétnu a housle, od devíti kytaristou a od svých patnáctin také klavíristou. Od desíti let až do plnoletosti se věnoval sborovému zpěvu a po ukončení středoškolských studií je kytaristou, zpěvákem a houslistou folk-rockové kapely Plechový Volejovky.

Pro Britské Listy píše články o GNU, open source softwaru, undergroundové počítačové kultuře a o souvisejících tématech.