Radoslav Kovács

študent tretieho ročníka FHPV Prešovskej univerzity