Oľga Pietruchová

Autorka je predsedníčka občianskeho združenia Možnost voľby, spolupracovnicí společensko politického týdeníku Slovo.