Petr Drulák

Ing. Petr Drulák (1972)
působí jako asistent na VŠE Praha, FSV UK a jako vědecký pracovník v ÚMV. Publikoval doma i v zahraničí řadu článků a studií o malých evropských státech, teorii mezinárodních vztahů a mezinárodních hospodářských vztazích.

spolupracovník serveru INTEGRACE