1590

Egon Matzner

Egon Matzner (1938 - 2003)

profesor finančných vied na Viedenskej technickej univerzite, vedúci viacerých tvorivých zoskupení, bol stelesnením tých najlepších rakúskych a sociálno-demokratických intelektuálnych tradícií. Analytická precíznosť spojená s humorom a vecnou iróniou mu umožňovala bez zjednodušovania hovoriť zrozumiteľne aj o tých najkomplikovanejších problémoch súčasnej politiky. Jeho úvahy o medzinárodnej politike v období monopolárnosti, o možnostiach demokraticky a sociálne orientovanej politiky v súčasnom svete, o príčinách oslabenia sociálnej demokracie v Rakúsku a vo svete boli vždy precízne, podložené argumentmi, bez verbalizmu a emocionality, ktorým my tak často podliehame pri písaní o politike. Hneď na začiatku deväťdesiatych rokov spolu so svojimi kolegami vypracoval projekt transformácie direktívnych ekonomík na ekonomiky, v ktorých by sa princíp trhu kombinoval s rešpektom k sociálnym a ekologickým hodnotám a požiadavkám doby. Vlna neoliberalizmu tento projekt zmietla. I tak však to, čo napísal o stave a možnostiach tranzitívnych ekonomík patrilo k tomu najvecnejšiemu, čo o nás bolo napísané. To isté možno povedať aj o jeho úvahách o štruktúre sveta, v ktorom sa hegemónom stali Spojené štáty. Nikto, kto sa seriózne zamýšľa nad možnosťami menších štátov v súčasnom svete, nebude môcť ešte dlho obísť úvahy Egona Matznera.