17. listopad

 18031

Vzpomínka na 17. listopad

16. 11. 2021 / František Řezáč

Jako asi jeden z posledních žijících členů Obrody (https://cs.wikipedia.org/wiki/Obroda) můžu napsat pár řádek o tom, co jsem tenkrát zažil. Začnu poslední oslavou VŘSR (Velké říjnové socialisti...