Byl život před rokem 1989 horší nebo lepší než dnes?

Informace pro mladé občany

10. 11. 2014

Blíží se 25. výročí od listopadové revoluce. Mně je 70 let a těm, kteří se narodili v roce 89 je zhruba 25 let. Nejde už o děti ale o mladé a přemýšlivé lidi. Protože komunismus nezažili, chci přip...

29184

"Výklad dějin z perspektivy vítězů má svá úskalí"

21. 2. 2014

Výtah z rozhovoru Ondřeje Slačálka s historikem Michalem Pullmannem, ředitelem Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK, který vyšel v časopise Nový Prostor číslo 430, pořídil Tomáš Koloc. Za ...

Mohli bychom klidně i bohatnout

8. 1. 2014 / Přemysl Janýr

Čas od času potkám někoho, kdo tvrdí, že je u nás vlastně všechno v pořádku a že naše problémy jsou vcelku standardní. Potkával jsem takové již za minulého režimu. Častější jsou ovšem názory, ž...

Kravíny a kraviny

17. 4. 2013 / Karel Dolejší

Pan Milan Daniel v souvislosti s probíhajícím sporem o ÚSTR(k) ostalgicky vzpomíná na reálsocialistické kravíny. Působí to zajímavě; leč jako student elektrotechniky jsem v těch krásných kravínech ...

Poslední tajemství Karla Kosíka

1. 4. 2013 / Karel Dolejší

Reálný dějinný proces nakonec všechny vznešené ideje nenapravitelně semele a zkarikuje - a týká se to i historických proroctví; ohlášený mesiáš vjede do Jeruzaléma na oslu, aby byl potupně ukřižová...

Rub a líc

27. 2. 2013

Kdysi hráli Rub a líc v Osvobozeném divadle, numismatici rozlišují líc a rub u svých minci. V přeneseném významu se dá toto sousloví použít na společnost. Každá společnost má tedy svůj líc a svůj r...