Nový kmen koronaviru je všude, a nestačí jen čekat na vakcínu

28. 12. 2020

čas čtení 5 minut


Celostátní lockdown je teď životně důležitý, varuje profesor Stephen Reicher


Nový kmen koronaviru změnil charakter této pandemie. Už nečelíme téže situaci jako v březnu, ani jako v listopadu. Naše reakce se také musí změnit.

Nový kmen koronaviru B117 je o 56 procent nakažlivější než předchozí varianty koronaviru. V Británii je pravděpodobné, že do  poloviny ledna bude 90 procent všech případů tento nový kmen koronaviru.

Žádné jednotlivé opatření nebude pro zvládnutí pandemie stačit. Je zapotřebí integrované reakce, která použije zároveň a koordinovaně všech nástrojů, které máme proti infekci k dispozici.

 

Vědci z nezávislé britské koronavirové skupiny Independent Sage navrhují plán o pěti bodech. Všech pět bodů musí být uskutečněno zároveň. Musejí být doprovázeny rozsáhlou vládní komunikační kampaní.

Zaprvé jde o otázku očkování. Distribuce vakcín a očkování je klíčovou součástí strategie boje proti covidu-19 a je naléhavě nutné, aby se očkování radikálně zrychlilo a rozšířilo. Musí to být zorganizováno prostřednictvím sítě obvodních lékařů po celé zemi, kteří musejí být podpořeni dalšími zaměstnanci a infrastrukturou a koordinovat to musejí struktury státního zdravotnictví.

Avšak očkování nemůže být celou strategií. Je to proto, že bude trvat řadu týdnů, než bude očkování dokončeno, také proto, že není jasné, jak dlouho potrvá imunita získaná očkováním, není jasné, jaký bude mít očkování dopad na šíření nákazy, a určitá část populace se očkovat nedá (děti, těhotné ženy a kojící matky).

Situace se zhoršila v důsledku skutečnosti, že je nový kmen koronaviru daleko více infekční. Ve střednědobé perspektivě budou existovat enklávy obyvatelstva, kde se bude koronavirus dál šířit a opakovaně vzniknou nová ohniska infekce. Očkování může doplnit, avšak nemůže nahradit další zásahy.

To nás vede k druhému bodu: Je nutno zavést celostátní omezení. Je nutno zavést další omezení ve dvou hlavních oblastech. První z nich je osobní cestování, především mezinárodní cestování. Mezinárodní cestování musí být řádně monitorováno a regulováno. Cestující musejí před odjezdem mít negativní PCR test a po příjezdu musejí jít do karantény.

Druhou oblastí je školství. Školy musejí zůstat uzavřeny, dokud nebudou školní budovy učiněny pro žáky i zaměstnance naprosto bezpečné. To znamená menší třídy (je nutno najmout více učitelů a více učeben), zajistit dostatečné větrání a všichni žáci musejí dostávat roušky zadarmo.

Univerzity musejí přejít k učení prostřednictvím internetu nejméně do Velikonoc. Školy nížšího stupně i univerzity musejí žákům a studentům zajistit, aby všichni měli přístup k počítačům a k připojení na internetu, aby mohli všichni studovat online. Školní děti, které nemají doma prostor ke studiu, by měly chodit do školy spolu se zranitelnými děmti a s dětmi klíčových zaměstnanců.

Třetím bodem je systém testování, trasování a izolace. Nestačí jen testovat. Testování je pouze prvním krokem tohoto procesu. Součástí strategie musí být vyhledávat co nejrychleji kontakty pozitivně testovaných osob a izolovat je, než nakazí druhé. To vyžaduje nejen trasování dopředu (identifikaci, koho mohla nakažená osoba nakazit), ale i trasování zpět (kdo nakaženou osobu nakazil).

Lidé, kteří jdou do karantény, musejí dostat od vlády praktickou podporu. Nesystematická podpora pro lidi v karanténě vede k tomu, že ji lidé nedodržuijí.

Další bod: Pracoviště. Je nutno zajistit, aby všechna pracoviště měla robustní systémy, kteerá zabrání šíření infekce. Musejí být poskytnuty finance pro nutné úpravy, na všech pracovištích musejí být prováděny inspekce a pracoviště musejí být oficiálně certifikovány, že odpovídají vyžadovaným normám. To povede k tomu, že veřejnost bude mít větší důvěru k užívání certifikovaných prostor (obchodů, služeb).

A nakonec: Finanční podpora pro veřejnost je klíčově důležitá. Nerovnost hraje v této pandemii ústřední roli. Tato nemoc postihuje daleko více zranitelné části obyvatelstva, stejně jako opatření zaváděná proti pandemii. Lidé s nízkými příjmy pravděpodobněji přicházejí o zaměstnání a trpí finančně daleko více než bohatí lidé, mnozí z nichž na této pandemii vydělali.  Pevná opatření, která zde navrhujeme, jsou morálně i prakticky neproveditelná bez zvýšené finanční podpory pro jednotlivé občany i pro místní podniky, které budou nejvíce postiženy.

Vytáčky a zdržování při zavádění opatření stojí životy lidí.


Kompletní článek v angličtině ZDE  

0
Vytisknout
6690

Diskuse

Obsah vydání | 5. 1. 2021