„The Unsolid“ konstrukce národní identity a panslavismu

18. 5. 2021 / Albín Sybera

čas čtení 2 minuty
 


Minulý týden proběhl výzkumný seminář „The Unsolid – prokremelské narativy ve slovenských kulturních a vzdělávacích institucích“ Ústavu evropských studií a mezinárodních vztahů Fakulty sociálních a ekonomických věd Univerzity Komenského v Bratislavě.


Seminář navazuje na stejnojmenný článek, jehož autory jsou Veronika Golianová a Aliaksej  Kažarskij z Komenského univerzity v Bratislavě a Karlovy univerzity v Praze. Článek byl před časem publikovaný v RUSI Journal, který se věnuje mezinárodní bezpečnosti.

 


The Unsolid obsahuje přehled prokremelských institucí na Slovensku a metodologii používanou pro jejich klasifikaci jako prokremelské. Autoři argumentují, že pro označení termínem „prokremelské“ zkoumané instituce, jako například Slavica, Naše vlast – naše budoucnost, či Matica slovenská, nemusí nutně šířit dezinformace či konspirační teorie převzaté z Kremlem podporovanými médii (jako třeba Sputnik), anebo že jejich činnost nemusí být nutně řízena Kremlem.


Metodologicky pracuje The Unsolid s termínem „prokremelský“ jako s prolínáním protizápadního narativu s otevřenou podporou politického systému současné Ruské federace a jeho vykreslování jako schůdné alternativy vůči západnímu světu.


Článek je v teoretické rovině ukotven v konstruktivistickém chápání národnostní identity jako sociálního konstruktu. Tedy národnostní identity bez permanentních vlastností a vyprodukované dobovým diskursem. Velká část zkoumaných institucí prosazuje slovenskou národnostní identitu v chápání buditelů 19. století a založenou na esencialistické představě národa jako neměnné entity. Důležitou úlohu v těchto dobových představách hrají i ideje panslavismu a vymezování se vůči německému a maďarskému vlivu.


Tato představa národnostní totožnosti jako permanentní entity se pravidelně vyskytuje v měsíčních analýzách dezinformačních webů v českém kyberprostoru uveřejňovaných platformou Čeští elfové. Témata české národnostní identity „českého vlastenectví“, či českých tradic anebo vymezování se vůči EU, Německu a západu obecně a jsou identifikovány jako prolínající se všemi monitorovanými weby.


V The Unsolid autoři identifikují také klíčové narativy propagované zkoumanými institucemi. Kromě již zmiňovaného pan-slavismu mezi ně patří anti-globalismus a pro-rusky orientovaný konzervatismus. I zde se nabízí srovnání s narativy identifikovanými platformou Čeští elfové jako stěžejní pro dezinformační weby v českém kyberprostoru. Patří mezi ně kritika liberální levice, multikulturalismu či globalismu.


The Unsolid se tak shoduje s analýzami Českých elfů v identifikaci představ o národnostní identitě v ohrožení, a to zejména ze strany EU a západu obecně. Rusko je pak vykreslováno jako země, kde je představa národa jako neměnné veličiny naopak pěstována.


Text vyšel jako součást výstupů projektu


#Strážci #Guardians #GuardiansCZ

0
Vytisknout
1453

Diskuse

Obsah vydání | 18. 5. 2021