Překvapení: Věřící lidé žijí o pět až deset let déle než ateisti

5. 12. 2022

čas čtení 10 minut
"Náboženské a duchovní tradice poskytují přístup k různým metodám zvládání životního stresu které mají výrazné přínosy," říká Doug Oman, profesor veřejného zdraví na Kalifornské univerzitě v Berkeley.

Studium přínosů náboženské praxe, které prodlužují život, tak může nabídnout užitečné strategie pro každého - ať už vyznává jakoukoli víru, nebo ne -, jak žít zdravější a šťastnější život. Důkazy o spojení víry s lepším zdravím se objevují již desítky let a nyní zahrnují tisíce studií. Velká část těchto výzkumů byla provedena formou longitudinálních studií, které zahrnují sledování zdravotního stavu populace v průběhu let nebo dokonce desetiletí. Všechny zjistily, že míra náboženské angažovanosti, například četnost návštěv kostela, je trvale spojena s řadou výsledků, včetně nižšího rizika depresí, úzkosti a sebevražd a nižšího rizika kardiovaskulárních onemocnění a úmrtí na rakovinu.
 

Tyto studie zkoumaly populace po celém světě a jejich výsledky jsou pozoruhodně konzistentní. A efekt je velký. Dr. Laura Wallaceová z University of Chicago Booth School of Business například nedávno zkoumala nekrology více než 1 000 lidí v USA a sledovala, zda je v článku zaznamenána náboženská příslušnost dané osoby - což je známka toho, že víra byla hlavním prvkem její identity.

Když v roce 2018 zveřejnila své výsledky, uvedla, že lidé označení jako věřící žili v průměru o 5,6 roku déle než ti, jejichž náboženství nebylo zaznamenáno; ve druhém vzorku, který se zabýval konkrétně souborem nekrologů z Des Moines v Iowě, byl rozdíl ještě větší - celkem asi 10 let. "Je to srovnatelné s vyhýbáním se velkým zdravotním rizikům - například kouření," říká Wallace. Pro srovnání: snížení hypertenze prodlouží délku života asi o pět let.

Zdravotní účinky takového rozsahu vyžadují vysvětlení a vědci jako Wallace se jimi zabývají. Jedním ze zřejmých vysvětlení těchto zjištění je, že věřící lidé žijí čistším životem než lidé, kteří nejsou věřící: studie ukazují, že návštěvníci kostela skutečně méně často kouří, pijí, berou drogy nebo provozují nebezpečný sex než lidé, kteří pravidelně nenavštěvují bohoslužby (i když samozřejmě existují i světlé výjimky).

Tento zdravější životní styl může být důsledkem samotného náboženského učení, které má tendenci podporovat zásady střídmosti a zdrženlivosti. Může to však být také tím, že náboženské obce jsou samovýběrovou skupinou. Pokud máte dostatečnou vůli, abyste například v neděli ráno vstali z postele a šli do kostela, můžete mít také dostatek sebeovládání, abyste odolali jiným životním pokušením.

Důležité však je, že přínos náboženství pro zdraví zůstává zachován, i když vědci tyto rozdíly v chování kontrolovali, což znamená, že k tomu musí přispívat i další faktory. Sociální vazby jsou na prvním místě. Pocity izolace a osamělosti jsou samy o sobě vážným zdrojem stresu a zhoršují další problémy, kterým v životě čelíme. I tak jednoduchá věc, jako je cesta do práce, se stává mnohem obtížnější, pokud nemůžete zavolat přítele, aby vás svezl, když se vám porouchá auto.

Chronická reakce na stres může vést k fyziologickým změnám, jako je zvýšená zánětlivost, která může v průběhu let poškodit tkáň a zvýšit riziko onemocnění. V důsledku toho může velikost sociální sítě a subjektivní pocit propojení s ostatními mít pozitivní vliv nat zdraví a dlouhověkost člověka, přičemž jedna vlivná studie profesorky Julianny Holt-Lunstadové z Brigham Young University naznačuje,  že vliv osamělosti je srovnatelný s vlivem obezity nebo nízké fyzické aktivity.
 
Náboženství jsou samozřejmě obvykle postavena na komunitě podobně smýšlejících věřících, kteří se pravidelně scházejí a mají společné názory. A mnohé specifické rituály také přispívají k pocitu společenství s ostatními. Křesťané jsou například povzbuzováni k tomu, aby se modlili za ostatní lidi, což podle zcela nové studie profesorky Gail Ironsonové z University of Miami zřejmě přináší své vlastní zdravotní výhody.

Ironsonová se po desetiletí věnovala studiu způsobů, jakými se lidé s HIV vyrovnávají se svou infekcí, a vlivu těchto psychologických faktorů na výsledky nemoci. Při zkoumání údajů pokrývajících 17 let života 102 pacientů s HIV zjistila, že lidé, kteří se pravidelně modlili za druhé, měli dvakrát vyšší pravděpodobnost, že přežijí do konce studie, než ti, kteří se pravidelněji modlili sami za sebe. Důležité je, že tato souvislost zůstala zachována i poté, co Ironsonová zohlednila faktory, jako je dodržování léčby nebo zneužívání návykových látek či počáteční virová zátěž pacienta.

Kromě podpory sociálních vazeb může náboženství lidem pomoci pěstovat pozitivní emoce, které jsou dobré pro naši duševní i fyzickou pohodu, jako je vděčnost a úcta. Různé studie ukazují, že pravidelné počítání požehnání vám může pomoci odvést pozornost od problémů, kterým čelíte, a zabránit tak upadnutí do negativních spirál myšlení, které umocňují stres. V křesťanské církvi můžete být vybízeni k tomu, abyste v modlitbách děkovali Bohu, což podporuje pěstování této ochranné emoce. "Je to forma kognitivního přehodnocení," říká Van Cappellen. "Pomáhá vám to přehodnotit vaši situaci v pozitivnějším světle."

V neposlední řadě může náboženská víra v člověku vytvořit pocit smysluplnosti jeho života - pocit, že jeho existence má nějaký důvod a smysl. Lidé, kteří mají smysl pro cíl, se obvykle cítí lépe než ti, kteří mají pocit, že jejich život postrádá smysl, a - opět - zdá se, že to má následné účinky na fyzické zdraví, včetně nižší úmrtnosti. "Když mají lidé základní soubor hodnot, pomáhá jim to stanovit si cíle. A když jsou tyto cíle stanoveny a sledovány, vede to k lepší psychické pohodě," říká profesor Eric Kim z Univerzity Britské Kolumbie, který se zabýval výzkumem zdravotních přínosů životního cíle. Podobně jako úcta a vděčnost mohou pak tyto pozitivní pocity působit jako nárazník proti stresu.

Jedná se o průměrné účinky, které ne vždy zohledňují onu obrovskou rozmanitost lidských zkušeností. Zatímco někteří křesťané mohou Boha vnímat jako laskavou postavu, jiní mohli být učeni, že je to trestající soudce, a tyto názory mohou mít velký vliv na naše zdraví. Ironsonová ve svých studiích na pacientech s HIV zjistila, že u lidí, kteří věřili v pomstychtivého Boha, docházelo k rychlejšímu rozvoji nemoci - měřeno klesajícím počtem bílých krvinek - ve srovnání s těmi, kteří věřili, že je to milosrdná postava.

Víra většiny lidí nakonec vyplyne ze skutečného přesvědčení; zdá se nepravděpodobné, že by mnoho lidí přijalo určitý náboženský názor pouze kvůli zdravotním výhodám. Ale i když jste agnostik jako já nebo ateista, tento výzkum by mohl ovlivnit váš životní styl.

Můžete začít tím, že zvážíte kontemplativní techniky. Vědci se například stále více zajímají o "meditaci milující laskavosti", při níž strávíte několik okamžiků vřelými myšlenkami na přátele, cizí lidi, dokonce i na nepřátele. Tato praxe byla inspirována buddhistickým principem mettá, ale podobá se také křesťanské praxi přímluvné modlitby. Při pravidelném praktikování zvyšuje u lidí pocit sociálního propojení a empatie s následným přínosem pro jejich duševní zdraví. Důležité je, že také mění jednání lidí v reálném životě vůči ostatním, například podporuje prosociálnější chování.

Chcete-li do svého života vnést více vděčnosti, můžete si vést deník, ve kterém si budete každý den zapisovat věci, kterých jste si vážili, a můžete si vytvořit vědomý zvyk děkovat lidem, kteří vám pomohli; obě strategie prokazatelně zlepšují reakce lidí na stres a celkovou pohodu. A abyste si vypěstovali úctu, můžete pravidelně chodit na procházky do přírody, navštívit velkolepou stavbu ve vašem městě nebo se podívat na film, který vás naplní úžasem.

Pokud máte čas a prostředky na větší závazky, můžete se také věnovat dobrovolné činnosti pro věc, která pro vás hodně znamená, což je úkol, který může pomoci posílit váš pocit smysluplnosti a který může také zlepšit váš společenský život. Práce doktora Wallace ukázala, že samotné množství dobrovolnické činnosti, kterou někdo vykonává, by mohlo nezávisle na tom vysvětlit část zvýšení dlouhověkosti věřících lidí, ale dobročinné akce nemusí být spojeny s konkrétní vírou, abyste získali tyto výhody. "Pokud jsou lidé schopni zapojit se do záležitostí, které skutečně rozsvěcují jejich vnitřní hodnoty, a pak najít komunitu, která jim pomáhá dosáhnout jejich cílů, je to další způsob, jak lze rámec náboženství přenést do nenáboženského kontextu," říká profesor Kim.

Úkolem je zajistit, abyste všechny tyto způsoby chování zabudovali do své rutiny, abyste je vykonávali se stejnou pravidelností a oddaností, jaká je obvykle vyhrazena duchovním praktikám. "Síla náboženství spočívá v tom, že vám dává tento balíček složek, které jsou pro vás předem připravené a organizované," říká Van Cappellen. "A pokud nejste věřící, musíte si ho vytvořit sami." 

Zdroj v angličtině ZDE

1
Vytisknout
4088

Diskuse

Obsah vydání | 8. 12. 2022