Trestní oznámení na Mladou frontu Dnes

13. 9. 2012

čas čtení 3 minuty

Dne 12.9.2012 jsem zaslal Policii ČR tento text, píše Richard Bébr:

Věc: Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin.

Ve smyslu § l58 odst 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění (dále jen "trestní řád"), podávám tímto trestní oznámení pro okolnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin redaktory deníku MF DNES.

Odůvodnění: Deník MF DNES dne 1.9.2012 zveřejnil podrobné údaje z vyšetřovacích spisů causy MUDr. Rath a dalších obviněných. Redaktoři Tomáš Syrovátka a Antonín Viktora píší, že měli možnost policejní protokoly a vyšetřovací spis "podrobně prostudovat". V uvedeném článku je na několika místech porušen § 2 odst. 1 a 2 Trestního řádu ["(2) Dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu není vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět, jako by byl vinen."].

Vyšetřovatelé tedy umožňují cizím osobám nahlížení a podrobné studium vyšetřovacích spisů a znalosti, takto získané, jsou publikovány v článcích, hanobících obviněné dávno před začátkem soudního jednání.

Dne 10.9.2012 zveřejnil deník MF DNES článek "Anatomie lži" (redaktorka Ivana Karásková). V článku jsou opět publikovány zřejmě nezákonně získané údaje z vyšetřovacích spisů (např. citace odposlechů). Opět je označován za viníka MUDr. Rath, který ještě nebyl za žádný trestný čin pravomocně odsouzen. Nezákonné úniky informací z vyšetřovacího spisu jsou nazývány "důkazy", ač ještě neproběhlo řádné soudní řízení, které by je za důkazy uznalo.

Uvádí se výrok psychiatričky Holanové -- "MUDR. Rath trpí poruchou osobnosti ...". Zveřejnění lékařské diagnózy znamená vyzrazení citlivých informací a je porušením zákona o ochraně osobních údajů. Tvrzení "(MUDr. Rath) poškodil společnost ekonomicky ..." v situaci, kdy dosud nic takového nebylo prokázáno, je lživou pomluvou.

Dne 12.9.2012 zveřejnila MF DNES ve zvláštní příloze celou sérii článků, kde opět hrubě porušuje zákonné ustanovení o presumpci neviny. Redaktoři tvrdí, že vše bylo zpracováno "podle policejního spisu, do kterého mohla MF DNES nahlédnout ..." a citují z vyšetřovacího spisu nezákonně získané a neověřené údaje. Mám za to, že MF DNES soustavně

- porušuje zákonné ustanovení o presumpci neviny

- nezákonně získává údaje z vyšetřovacích spisů

- otiskuje hrubé a lživé pomluvy o člověku, který je podle zákona dosud nevinný.

Tato tvrzení dokazují přímo a zjevně citované články v obecně dostupném deníku MF DNES. Vzhledem k výše uvedeným okolnostem se domnívám, že tímto jednáním byla naplněna skutková podstata několika trestných činů.

Žádám, abych byl v souladu s ustanovením § 158 odst. 2 trestního řádu ve lhůtě do 1 měsíce od obdržení tohoto oznámení vyrozuměn o učiněných opatřeních.

0
Vytisknout
17763

Diskuse

Obsah vydání | 14. 9. 2012