Hledám oběti revizorů Dopravního podniku

18. 4. 2013

čas čtení 3 minuty

Chystám stížnost na Dopravní podnik hl.m.Prahy, neboť - což doufám v brzké době prokáži i u soudu - nesplňuje §13 zákona o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb., píše Ondřej Pachner.

Odstavec 1 praví:

(1) Správce a zpracovatel jsou povinni přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

Tedy pokud revizor je schopen zneužít získané osobní údaje, například vypsáním nové pokuty, pak DPP nesplňuje tento předpis.

V odstavci 3 pak nalezneme další vymezení povinností DPP:

(3) V rámci opatření podle odstavce 1 správce nebo zpracovatel posuzuje rizika týkající se

a) plnění pokynů pro zpracování osobních údajů osobami, které mají bezprostřední přístup k osobním údajům,

b) zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování,

c) zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje a

d) opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány.

Zvláště písmeno a je jistě velmi problematické, nicméně pokud bude prokázáno (proto sháním oběti) zneužití osobních údajů revizorem, pak toto NENÍ pouze chyba revizora, jak se nám DPP léta snažil namlouvat (trestní odpovědnost právnické osoby byla pokud vím zavedena docela nedávno), ale je to z pohledu zákona chyba DPP!

Na základě uvedeného zákona pak úřad pro ochranu osobních údajů je povinen při zjištění těchto prohřešků konat:

§ 17a

(1) Zjistí-li Úřad, že správce, jehož oznámení bylo zapsáno do registru, porušuje podmínky stanovené tímto zákonem, rozhodne o zrušení registrace.

V tu chvíli NESMÍ dopravní podnik sbírat osobní údaje černých (ani jakýchkoli jiných) pasažérů.

Prosím právní odborníky o vyjádření, zda mé úvahy nejsou úplně mimo mísu, zda má podobná stížnost v našem "právním" státě naději na úspěch, zda je možné získat kontakty na lidi, kteří byli PROKAZATELNĚ okradeni revizorem DPP (případně jim naopak zaslat kontakt na mě, aby se mohli k této stížnosti připojit) a hlavně zda je možné tuto výzvu - pokud je relevantní - vyvěsit na blisty.cz

Rád bych také, aby se našla nějaká právnická iniciativa, která by se posléze byla schopna vrhnout do boje za oběti tohoto nezákonného jednání.

Díky, s pozdravem

Ondřej Pachner, h@n.cz

0
Vytisknout
8219

Diskuse

Obsah vydání | 19. 4. 2013