O novinářské nepoctivosti

24. 7. 2017

čas čtení 3 minuty

Konečně jsem pochopil pracovní metodu Terezy Spencerové při tvorbě jejích "zasvěcených" korespondenčních rozhovorů pro Parlamentní listy, nad nimiž se tolik lidí tetelí blahem. Je to metoda zdrcujících vynechávek, píše na Facebooku Martin Hekrdla, který souhlasí s publikací svého statusu na stránkách BL.

Příklad: čínský disident Liou Siao-po, nedávno zesnulý na rakovinu. Spencerová, které PL nahodily udičku, že všichni západní státníci kondolovali, zatímco Miloš Zeman ne (pašák, co je nám do čínského "havloida", že?), vypočítala disidentovy zločiny lépe než čínská myšlenková policie: chtěl Čínu zcela westernizovat, ano, venkoncem pozápadnit, a podporoval americké války, tou ve Vietnamu počínaje a Bushovým Irákem konče. Zkrátka, lokaj imperialismu USA, typický reakcionář, který - na rozdíl od nás - nepochopil dobu, jež americký unilateralismus šťastně nahrazuje multilateralismem. V něm se přece právem hlásí o slovo Peking anebo třeba Moskva. A tyto země se prosadí, i kdyby se západní "havloidi" umávali tibetskými vlajkami k smrti.

Vynechávky paní Spencerové? Například tohle: Liou Siao-po byl možná skoro tak velký islamofob jako Miloš Zeman, i když je pravda, že za "extrémně netolerantní a krvelačný" označil přímo jen islámský fundamentalismus. Spencerová se opomene zmínit. Asi by to mohlo zrovna u čtenářů PL vyvolat sympatie k ostouzenému nebožtíkovi a způsobit v jejich rozjitřených duších zmatek, jakož i otázku: Proč vlastně Zeman nekondoloval svému spolubojovníkovi proti "islámské anticivilizaci"?

Ale to jen tak pro srandu. Závažnější je tohle: Spencerová zamlčela, že Liou v roce 2012 přehodnotil svůj nekritický postoj k Západu. Zdůraznil "nedostatečnost současných západních odpovědí na moderní problémy lidstva" a označil svoji vlastní prozápadní apologetiku za "bludný idealismus", v němž si pro sebe přisoudil "úlohu spasitele", dokonce "ideového paraplegika" - "Teď si uvědomuji, že západní civilizace, i když může být užitečná při reformování Číny v její současné fázi, nemůže zachránit lidstvo jako celek," řekl. Ani nad rakví tohoto omylného, ale statečného a poctivého člověka, který ostře kritizoval i americké mučení v iráckých věznicích v roce 2003, nestály tyto myšlenky za zmínku novinářce, která požívá značné autority a má nesporný vliv na veřejné mínění?

A nakonec: Liou Siao-po nebyl na tom tak, že by zamlčoval podstatu společenského uspořádání v Číně, kteréžto zamlčování spojuje zdánlivé protiklady, kalouskovské nosiče tibetských vlajek i spencerovské apologety Pekingu. Liou na rozdíl od nich neváhal vymalovat obraz čínského divokého kapitalismu. Napsal: "Hospodářský rozmach Číny je způsoben vývozem levných výrobků, které jsou produkovány v podnicích, kde pracovníci nemají žádné odbory, žádné pojištění, žádné právní nástroje, zkrátka žádná práva; požadavek šéfů na ´maximálního výkon bez ohledu na náklady´ vede k masivnímu plýtvání energií a k nekontrolovatelnému ničení životního prostředí." (Guernica - a magazine of global arts and politics 1. ledna 2012).

Liou Siao-po si odnesl mnoho svých omylů a iluzí do hrobu, a seznam těch, kdož kondolovali po jeho smrti, nepatří věru do katalogu bezúhonnosti. Ale každého, kdo o čínském disidentovi zamlčuje důležitá fakta a zneužívá svého vlivu ke klamání veřejnosti, nazývám podlým.

0
Vytisknout
8030

Diskuse

Obsah vydání | 26. 7. 2017