Rozhovor generace zlatého vejce 90. let s těmi, kdo je dodnes musí poslouchat

51: Proč už nám nenakopete prdel? 41: Protože držíte moc a nechcete pustit...

16. 8. 2018 / Bohumil Kartous

čas čtení 25 minut
Autor obrázku: Jáchym Bohumil Kartous

51: (...) Chápu, že jsme už reakční, že je tady nová politická generace. Nové myšlenky. My, staří dinosauři, ještě budeme prudit. Dovol mi jedno provokativní slovo do vašich řad nové politické generace. Jste nejvzdělanější, nejlépe si žijící generace na planetě. Nemáte žádné problémy a nezažíváte žádný tlak. Máte krásnou doktrínu, myšlenky, peníze. Proč to jde tak ztuha? Proč nás už nevyměňujete? Proč nevyhráváte volby? Proč je na postech stále moje generace, která - až na výjimky - myslí jako já? Už jste nám dávno měli nakopat prdel. Řeknu ti to. Vy si furt myslíte, že vše přijde samo. Máte ty nejlepší, nejčistší myšlenky na světě. Když je vyřknete, tak musí každý couvnout! A hle, Klaus se nejde zabít, populisté postupují. A teď jste z toho vystresovaní. A teď padne názor, že žádná další diskuse není možná. No jasně, že ne, podle vás. Protože přece máte pravdu. Zažíváte strašný diskomfort z toho, že někdo s vámi nesouhlasí. Ale smysl má právě diskuse velmi protichůdných názorů a ne názorů blízkých. Proto byl rok 1989. Aby každý zmrd mohl mluvit. Mír uzavírají vždy nepřátelé s rozdílnými názory a ne kamarádi. Smiřte se s tím, kolik má společnost vrstev (...)

41: (...) Ptáš se, proč vás už dávno nevystřídáme. Inu, možná si neuvědomuješ, že ten "grip on power", který vaše politická generace má, vyplývá z dost nezaslouženého faktu, že to je přesně ta generace, které přistála do rukou společenská změna v roce 1989 zrovna v okamžiku, kdy jste se rozkoukávali, co s načatým životem. Během 90. let jste s generací životně zcela zformovanou socialismem začali budovat kapitalismus, čemuž jsem musel já jen přihlížet a generace přicházející po mě už si dokonce ani neuvědomují, jak to celé vzniklo, protože vy jste jejich rodiče a stihli jste jim to už dobře vysvětlit. Takže vy jste získali prostředky, které vás nyní udržují u moci, pochopitelně jste se na tom stali závislí a připadá mi proto poněkud licoměrné vinit nás, že vás už dávno neženeme svinským krokem. Ono to totiž nejde, jste opevnění v mocenských pozicích a ve svých omertách realizujete mocenské procesy (...)


Rozhovor zástupců dvou politických generací, které zplodila historie. Český padesátník je dnes představitelem generace vládnoucí, spadla jim do klína revoluce a porevoluční "zelená louka". Český čtyřicátník je mladší bratr, který by rád "intoxikovanou generaci" svrhl, ale neví jak. Prostředky mají v rukou oni...

51: K Tvému článku (o odporu některých politiků proti vzdělávání v oblasti občanství, pozn. redakce), zaujal mě. Totiž já i Benda i Klaus ml. jsme generace roku 1989, stávkové výbory VŠ. To ty nemůžeš pochopit, to je generační záležitost.


41: Znám lidi z vaší generace (mimochodem, jak tenká je mezi těmito historickými generacemi hranice), kteří si nepletou ústavní pořádek s neomarxismem. A pleteš se, já jsem pochopitelně zažil socialistickou indoktrinaci ve škole. Pokud tohle zaměníš s potřebou reprodukovat demokracii, pak asi není debata možná.

51: No toto je prostě generační střet. My prostě občanské nauky ve škole nechceme. Zasaženi komunismem, milovníci prvního dodatku americké ústavy. Chápu, že jsme už reakční, že je tady nová politická generace. Nové myšlenky. My, staří dinosauři, ještě budeme prudit. Dovol mi jedno provokativní slovo do vašich řad nové politické generace. Jste nejvzdělanější, nejlépe si žijící generace na planetě. Nemáte žádné problémy a nezažíváte žádný tlak. Máte krásnou doktrínu, myšlenky, peníze. Proč to jde tak ztuha? Proč nás už nevyměňujete? Proč nevyhráváte volby? Proč je na postech stále moje generace, která - až na výjimky - myslí jako já? Už jste nám dávno měli nakopat prdel. Řeknu ti to. Vy si furt myslíte, že vše přijde samo. Máte ty nejlepší, nejčistší myšlenky na světě. Když je vyřknete, tak musí každý couvnout! A hle, Klaus se nejde zabít, populisté postupují. A teď jste z toho vystresovaní. A teď padne názor, že žádná další diskuse není možná. No jasně, že ne, podle vás. Protože přece máte pravdu. Zažíváte strašný diskomfort z toho, že někdo s vámi nesouhlasí. Ale smysl má právě diskuse velmi protichůdných názorů a ne názorů blízkých. Proto byl rok 1989. Aby každý zmrd mohl mluvit. Mír uzavírají vždy nepřátelé s rozdílnými názory a ne kamarádi. Smiřte se s tím, kolik má společnost vrstev.

A pak, tato komfortní generace se setká s odporem a máme tu hned hnědnutí společnosti. A přitom ve srovnání s dějinami se neděje nic tak strašného. Dělba moci hapruje, ale je, ústavní pořádek je, svobody jsou, útlak minimální, míra rasismu, kriminality a ochrany menšin největší v dějinách, ale podle vašeho popisu tu bude zítra stanné právo. A proč tuto veskrze pokojnou, klidnou, blahobytnou a veskrze dobrou dobu takto interpretujete? Protože zhýčkaná generace chce vše hned a tady. Jak to že tu někdo mluví jinak? Přitom ty rozpory jsou směšné ve srovnání s rozpory předchozích generací. Pak se nelze divit, že bědujete nad tím, že jsou lidi blbí a kolik je tu tupců. Další diskomfort, další stres. Zase si nikdo s tímto fenoménem neumí poradit. A přitom tu "blbci" byli vždy. Prostě Gaussova křivka. Tu byli i lidi "blbější". Dnes máte nejvzdělanější generaci v historii a stejně bědujete. Ach, proč jsou tak blbí, proč tomu podléhají. My, staří praktici, víme, že jiné lidi nám nikdo nedá, pracujeme s nimi. Proti tomu, jak se dalo manipulovat a fanatizovat lidi před 80 lety, je toto rajská zahrada. Naučte se s "blbci" pracovat, jsou na to techniky. Když jsme s takovým množstvím "idiotů" došli ve společnosti tak daleko, dokazuje to, že pracovat se s nimi dá. Ale musíte si ten vliv odpracovat, zadarmo vám to nikdo nedá. A když, se nedaří, přicházejí ty návrhy, jak si politickou práci dále ulehčit: prosím, zablokujte nějaké účty atd. My, staří reakční dinosauři, víme, jak je to neefektivní a kontraproduktivní. Žádný režim nezachrání represe. Představa, že by se pár lidí zavřelo a další si dají pozor, je iluze. Kdyby to platilo, tak žádný komunismus nepadne. Proto i autoritářské režimy pracují s represí opatrněji, aby nevyráběly mučedníky. Ne, protivníky je třeba porazit politicky. Vaše politická generace má nejlepší předpoklady to tu převzít. My, reakční typy, brzy odejdeme. Ale nikdo vám to nebude ulehčovat, nic vám nepadne do klína. Nic samo nebude. A pamatuj, demokracie a ústavní pořádek tu nebude proto, že má nejsvětější hodnoty, ale proto, že bude vyhovovat většině, že bude reprezentovat jejich zájmy. Pokud se nebude dodržovat toto, populisté neodejdou. Problém nezmizí proto, že lidem sdělíte, že populisté jsou zlí, ti zmizí proto, že v demokracii se zase začnou zastupovat zájmy jednotlivých segmentů společnosti, což v posledních letech vymizelo, a proto tu je problém.

41: Nemám problém vést rozumnou, byť v mnoha ohledech antagonistickou diskusi. V mnoha věcech se neshodujeme, samozřejmě je to v pořádku a je vrcholně demokratické diskutovat s oponenty. To ale neznamená, že budeš donekonečna vést naprosto zbytečnou diskusi s někým, kdo zcela záměrně, dílem z blbosti a dílem a ze snahy vystihnout sentiment voličů, naprosto nemožně dezinterpretuje skutečnost. Takový člověk, jako je Klaus, to dělá záměrně a někde na pozadí ho alespoň trochu šimrá v podvědomí ten jeho syndrom nechtěného a neakceptovaného, jedince, který se snaží vehementně se dostat do přízně a našel k tomu určitou strategii, jež ve spojení s krizí středního věku a ve spojení s komplikovaným světonázorem, který správně interpretuješ jako generační postižení, vytváří tenhle koktejl pitomosti. Demokratická diskuse končí tam, kde ji někdo záměrně podkopává, neboť hřeší na to, že správný demokrat musí přece donekonečna "nastavovat druhé ucho". To prostě nejde, zvláště ne v kombinaci s disruptivním vlivem digitální dimenze, v níž došlo k totální difuzi skutečnosti. Ta se, dle zákonů sociální reality zkoncentrovaných v Thomasově teorému, ustavuje na základě prostého kvanta lidí, sociální masy, která v něco uvěří. Jak sis jistě povšiml, rozbitím mediální hegemonie (která samozřejmě měla svá nutná rizika) lze ustavovat sociální realitu na základě naprosto šílených, scestných bludů. Česká společnost v jednom takovém žije, jmenuje se imigrace a ovládá volby. Tohle už není potřeba okleštit názorový disent, pokud se společnost snaží bránit eliminací šiřitelů toxických lží, tady jde o potřebu zastavit pandemii, která hrozí zničit liberální demokracii. V hospodě bych to řekl asi takhle: těm hajzlům, parazitujícím na společenském strachu, zmatenosti a nedostatečné informovanosti je třeba nakopat prdel, což se naštěstí začíná dít a bude se to podle všeho dít mnohem větší intenzitou, neboť ne všichni se ještě zbláznili. Ale to se tvé generace skutečně netýká, ta má svůj pragmatický, kverulantský a adaptabilní přístup v DNA. Ptáš se, proč vás už dávno nevystřídáme. Inu, možná si neuvědomuješ, že ten "grip on power", který vaše politická generace má, vyplývá z dost nezaslouženého faktu, že to je přesně ta generace, které přistála do rukou společenská změna v roce 1989 zrovna v okamžiku, kdy jste se rozkoukávali, co s načatým životem. Během 90. let jste s generací životně zcela zformovanou socialismem začali budovat kapitalismus, čemuž jsem musel já jen přihlížet a generace přicházející po mě už si dokonce ani neuvědomují, jak to celé vzniklo, protože vy jste jejich rodiče a stihli jste jim to už dobře vysvětlit. Takže vy jste získali prostředky, které vás nyní udržují u moci, pochopitelně jste se na tom stali závislí a připadá mi proto poněkud licoměrné vinit nás, že vás už dávno neženeme svinským krokem. Ono to totiž nejde, jste opevnění v mocenských pozicích a ve svých omertách realizujete mocenské procesy. Museli bychom to udělat doslova, což ovšem odporuje základním demokratickým principům, jelikož vás u moci drží prostota polodemokratického procesu: volby jsou, ale demokratická, občanská aktivita pořád vychází z posttotalitní apatie. Prostě k tomu nemáme prostředky a pouvoir.

Ale neboj, začíná k tomu docházet, generace dnešních čtyřicátníků ještě zdaleka neřekla poslední slovo. Ono jen změnou životního stylu došlo na odložení pocitu převzít moc. Máš pravdu, částečně proto, že je nám vlastně dobře. Pleteš se ale v tom, že bychom byli zhýčkaná generace "snow flakes", která je impotentní a neschopná akce. Ostatně, s takovými individui, jako je Klaus ml., dokážeme efektivně vyběhnout v tom, že díky inteligenci a zaujetí dokážeme lecčemu zabránit nebo leccos prosadit navzdory tomu, že nedržíme moc. Blábolit mohou dál, navzdory mocenskému deficitu a povrchovému blábolení vytvářejícímu dojem přesily je hrneme, ačkoliv brzdí zuby nehty. My nejsme zhýčkaná generace, viděli jsme a na vlastní kůži zažili "chudobu" ve srovnání se západem a máme v sobě doposud neukojenou potřebu se vyrovnat. Zároveň nejme postiženi kompromisy 90. let. Neboj, to přijde. Možná přijde zvrat už v dalších parlamentních volbách, uvidíme.

51: Ano, tvůj popis naší generace je naprosto přesný. Klobouk dolů. Ano, naprosto přesně jsme využili postrevoluční dobu majetkového převratu. Je to v podstatě výhra v loterii. Jsme tím limitováni stejně jako naší historií. A víme, že ta nová generace přijde. Už jde. Ale ještě se nevzdáváme. Ještě máme výdrž, schopnosti, odolnost a možnosti. Já jsem ale přes všechno, co se událo, na naši generaci hrdý. V jakém stavu je země dnes oproti roku 1990? My jsme odvedli slušný kus práce. Přeji vám, abyste se mohli pochlubit stejnými výsledky, až budete končit. Nová generace to samozřejmě postavila tak, že to tu stojí za starou belu. Strašné devadesátky! Vše se mělo dělat jinak! Jak, to se už neřekne. Nestojí to tu za starou belu, jsme nyní velmi kvalitní země, i když někdy nadávám, vím to. Viděl jsem, jak to tu vypadalo, a viděl jsem spoustu dalších zemí. Když se pláče, tak já to neberu,  kritizující nevidí věci historicky. Samozřejmě můžete lidi jako Klaus ignorovat, ale garantuji ti, že je to chyba. Efektivnější je ho zničit v přímém střetu. Já bych ho sám v diskusi zamázl. Pokud nediskutujete, vypadáte, že se bojíte. Chyba.

Vaše politická generace zatím nepracuje dobře. Zatím to ještě neumíte tak dobře jako my.  A víte, co nejstrašnějšího se vám na prahu moci stane? No přece ty politické kompromisy. Také vás čekají. Je to platba za moc a vliv. Přijde to brzy. Připadáte mi strašně vystresovaní. Když mluvím s nějakým mládežníkem (nemyslím tebe), jsem v šoku,  jak malé věci ho iritují a jak si neumí poradit s nesouhlasem, s odmítnutím, s kompromisem a s tím, že věci se nepohybují podle jeho přání. Vidím tu malou odolnost.

Vysvětli mi, co jsou ty kompromisy 90. let? Já nevím, co to je. Pokud se tím myslí, že se udělal smír s komunisty, tak ten tu byl proto, že odveta by nás vrhla do bažin zločinu a dalšího bezpráví. Náklady na to, že jsme je nechali, byly nižší, než kdybychom je zavírali. A i v roce 1990 dostali svobodu slova, a to byli partička, proti které je Klaus z nedělní školy. Ještě jednu poznámku, jestli dovolíš: je tu stížnost, jak diskurs zatemnila nesmyslná otázka migrace a co s tím dělat. A panuje tu bezradnost. Jak to eliminovat. Poradím vám zadarmo. Téma se z veřejného prostoru vytěsní novým závazným tématem. Jaké téma to je? Sucho, sucho, sucho... Je všudypřítomné, každý ho zná, je to hrozba, děsí lidi. A navíc je to hrozba reálná. A teď mi řekni, kdo se tohoto politicky fantastického tématu zmocnil? Nikdo. Už tady měla vzniknout koalice proti suchu. Už měli mladí aktivisté pobíhat po vesnicích a hledat spojence v zemědělcích. Už se to mělo všude řešit. Už se to mělo rozmazávat. Kde jsou Zelení, kteří to mají v popisu práce? Kde jsou neziskovky? Kde jsou Piráti? Kde jsou účty na Facebooku a Twitteru s lidmi, kteří posílají fotky, jak to vypadá v lokalitách bez vody? Kde je hashtag #Pudazizni nebo #Budevoda? Co nová politická generace dělá, kde sedí? Až to bude v září kritické, dá se na tomto "přeorat" domácí politika. Tak dlouho se to bude do lidí cpát, až to exploduje. Takové krásné téma to je. Jestli vaše generace ani toto nezvedne, tak tedy nevím, jestli máte politické instinkty. Jinak na to skočí Babiš a věř tomu, že to rád udělá. Pokud bude sucho pokračovat, tak jste schopni za 60 dní sociálními sítěmi překopat českou politiku.

41: Netvrdím, že moje generace, řekněme lidé, kterým je nyní od 30 do 45, je nějak zásadně úspěšná a aktivní. Ale znovu, to, co vyčítáš této generaci, je fakt, že generace tvá drží moc a nechce ji pustit, což sám přiznáváš. Shodou historických okolností jste to zrovna vy, komu spadla do klína jedinečná příležitost ovládnout jednu středně velkou zemi a zařídit se podle svého. A fakt mi připadá hodně nefér vyčítat generaci, která musela přijmout vaše pravidla a dodnes musí snášet nedostatek mocenských příležitostí, okupovaných generací reprezentovanou Babišem a Kalouskem. Dobře víš, že staří určují, zda dojde ke změně v držení moci, či nikoliv. Prostě jste stále ještě v přesile a navíc máte tu jedinečnou možnost ovlivňovat diskurs prostředky, které sami držíte. Ve 25 či 30 letech jste ze dne na den ovládli ekonomiku a tím i moc. Nehledě na to, že rostoucí standard kompromituje jakoukoliv nastupující generaci kdekoliv v rozvinutých zemích. Říkáš, bojujte s idiocií politické a mediální manipulace, postavené na hysterii z migrace, suchem. Ale to bys musel přesvědčit právě držitele moci a vlivu, aby tak učinili. Představa, že Piráti nebo kdokoliv jiný přijde se smysluplným tématem a zlomí tím kletbu blbosti šířené politickou majoritou, je přece naivní. Takových témat je tu celé roky plno, exekuce, nízké platy a žebrácká minimální mzda, problémy životního prostředí, vzdělávání. Spousta lidí z mé generace a mladší se dlouhodobě snaží poukazovat na to, že tohle jsou témata, která mají rezonovat, ale to nelze učinit tak jednoduše, jak se domníváš. Nejprve musí dojít k reálnému přenosu moci, protože rezonance vzniká v politice a politika je v rukou demagogů z generace vyrostlé na socialistickém double speaku, seberealizující se 90. letech, tehdy, když se "zhaslo". To jsou ty kompromisy, na které se ptáš. Nějaké symbolické vyrovnávání se s komunisty je téma pro povrchní česká média. Já mluvím o tom, že ti, kteří byli připraveni z komunistické éry kontakty a zoufale chybějícím know how přibrali pár o něco mladších a v tom příjemném zatemnění si rozdělili to, co jim nepatřilo. To - v konečném důsledku - přivedlo Babiše k moci, protože se postupně ukázalo, že žádná z tradičních stran není bez viny a protože je to představitel mocenského a majetkového převratu z rukou "všech" do rukou těch, kdo ony "všechny" z pověření strany a vlády zastupovali. A ty bys chtěl, aby generace, která tomu všemu musela přihlížet, aniž by mohla reálně zasáhnout, něco účinného provedla. Jak, když byla díky této historické situaci moc rozdělena asymetricky, kdy generace dnes již dle mého naprosto nevyhovující tomu, aby vládla, se snaží zuby nehty držet, jako ten Zeman, chudák stará, symbol této vůči nastupující generaci kriminální nenažranosti a neschopnosti odejít? Musí přijít zásadní příležitost a já doufám, že přijde během následujících tří let. Těším se na to.

51: Samozřejmě hodně zevšeobecňuji a provokuji, nicméně některé věci musím zdůraznit: Jestli jsou mé výtky fér? Férové nebylo, že jsme zrovna my využili logiky revoluce. Ale příležitost přišla, tak jsme se jí chopili. Popisuješ to tak strašně pesimisticky, že se musí někdo vzdát moci a jak se vládci drží zuby nehty. To je ta malomyslnost, kterou kritizuji. Odcházející se vždy budou držet zuby nehty. Popisuješ,  jak je to pro vaši generaci těžké. Možná je to těžké, ale měli to předchozí generace lehčí? My jsme v roce 1988 byli úplná hovna s nulovou perspektivou a s malou šancí něco ovlivnit. Přesto se to stalo. Mladí lidé v Paříži v roce 1968 měli dost svých otců, nositelů moci, a přesto se jim to povedlo vše narušit. Všechny tyto generace měly těžší úkol a silnější protivníky! To snad nepopřeš. Pořád čekám na ten generační odpor, na ty drsné vzkazy, abychom to předali. A není tady nic. Je tu první apolitická mladá generace v dějinách. Myslíš, že když Cohn-Bendit organizoval studentský odpor, že řešil, jak je to těžké? Jak jsou nositelé moci silní? Ne, bylo mu to jedno. Tu trhlinu vytvořil přes odpor moci. A ty říkáš, že je to nefér. Vždyť máte pořád nejlepší pozici. Malá represe, demokratický stát, volný pohyb informací. Proč to teď nejde? Kde se to ztratilo? Kde je revoluční zápal? Kde jsou studenti? Já to prostě nechápu. Proč to dělá mládež vládcům tak pohodlné? Nová politická generace... Kde je? Kde jsou ti talenti ta náhrada nás? Jediný, kdo je a kdo má politický talent a perspektivu, je Hilšer. Ten na to má. Co teď dělá? Chce vlézt do senátu. Proč proboha? Senát je pohřebiště. Jakmile by tam vkročil, už neudělá nic. Tam nic nezmění a zasype ho běžná agenda. Proč Hilšer nevytváří vlastní hnutí, vlastní organizační strukturu svých stoupenců? I Babiš si ji musel vybudovat, když chtěl moc. Protože Hilšer má jeden nedostatek, a to jeho vlastní individualismus. Nechce se družit, vše chce sám, solitér. Na to dojede. Já myslel, že chce změnit Česko a on chce křeslo. Může mu to někdo vysvětlit prosím? To je největší slabina vaší politické generace. Individualismus, roztříštěnost, každý jede na sebe. Takto se nedá prorazit. Zamyslete se.

41: I tobě se daří v mnohém dobře charakterizovat naši politickou generaci. Ano, je to generace, která už dospívala v 90. letech, generace orientující se individualisticky, generace, která viděla, že o deset až dvacet let starší "budují demokracii a kapitalismus", tedy my sami se můžeme věnovat vlastním zájmům a kariérám. Mezi tím došlo na několik společenských zvratů, došlo na postupnou regresi, my jsme dávno ztratili "revoluční potenciál", jelikož se z nás stali lidé středního věku, rodiče, žijící - jak správně říkáš - v dosud nebývalém komfortu, relativně spokojení se stavem věcí a neochotní udělat víc než zaběhnout na demošku na Václavák a potom s dobrým pocitem, jak jsme podpořili demokracii a svobodu, na dobrou večeři a dobré víno, zatímco z toho mají reální držitelé moci legraci, jak impotentní jsme. Uvědomuju si to, stejně jako roztříštěnost zájmů a neschopnost vidět dál než do vlastní ledničky a garáže. Nicméně jak jsem naznačil, ta odložená odpovědnost a nechuť dále sledovat regresivní tendenci politiky se začíná projevovat a vám to, byť ty jsi vlastně jeden z nejmladších, už dlouho nevydrží. Ten hlavní okamžik bude, zda se podaří vytvořit dostatečně silnou, mezigenerační politickou iniciativu, která půjde od 40 dolů, k 20 letům. Anebo jestli dojde k přenosu moci v rámci omerty, z otců na syny. Je potřeba si uvědomit, že v rámci nepotistických a korupčních vztahů se podařilo vytvořit silné zájmové struktury, v nichž také dorůstají nové generace. Můžeme se jen domýšlet, že jsou to degeneráti, kteří si budou užívat pouze paraziticky nabytých majetků. Anebo ne. Oligarchie, které si mezi sebou rozdělují hlavní části hospodářství, budou muset finančně vykrvácet. I v tomto jsem relativně optimista. Jako mnohem, mnohem větší problém vidím to, že mladí lidé jsou skutečně vysoce aplitičtí, že ta skutečná, doslovná idiocie, nezájem o věci veřejné, neumožní jakoukoliv kultivaci společnosti. Fakt, že mladí lidé jsou poprvé - snad od osvícenství - konzervativní, což je problém české společnosti a jiných, znesnadňuje pohyb. Správně říkáš, že radikálové 60. let si nestěžovali na to, že jsou zde držitelé moci, které je třeba přimět k posunu či odchodu. Oni ale pracovali s energií, která byla hmatatelná a bylo třeba ji kanalizovat, usměrnit. Nemůžeš dělat revoluci tam, kde mladí lidé touží už v 18 letech najít si teplé místečko v korporaci či instituci, spokojeni se svým standardem, motivováni jej pouze mírně navyšovat či pouze udržovat. Velké příběhy skončily, revoluce není na čem stavět. Digitální dimenze odsává jakoukoliv potřebu revoltovat a vytváří z ní naprosto bezcenný brak, který lze navíc velmi jednoduchým způsobem monetizovat. Klec je dost těsná. To není štkaní uplakánka, jak se domníváš. To je popis situace. Ke změně dojde, to je nevyhnutelné díky přirozené výměně. Je nicméně stále naší odpovědností snažit se, aby to byla změna kvalitativní, ne nominální.

0
Vytisknout
10644

Diskuse

Obsah vydání | 21. 8. 2018