Václav Kamarýt

Narodil se v roce 1953. Maturoval na střední ekonomické škole. V polovině 80. let při zaměstnání absolvoval práva. V r. 92 v rámci malé privatizace koupil MO prodejnu a z dlouhé chvíle studuje postgraduál. Má odevzdanou disertační práci.