Evropská unie

O spravování nemovitostí v Belgii

14. 5. 2003 / Jaroslav Pour

Předem bych chtěl podotknout, že se mi hnusí majitelé domů, kteří si myslí, že je dům uživí a ještě si koupí mercedes. V ústavě Spolkové republiky Německa je věta, za kterou se plně stavím: MAJETEK...

Občané proti EU kritizují Vladimíra Špidlu

13. 5. 2003

Občanské sdružení Občané proti EU je rozhněváno, že Vladimír Špidla uvedl 24. 4. 2003 v televizi Nova, že euroskeptikové nedostali žádné peníze, protože "nepředložili projekt". Poukazují na to, ...

Jak nám probíhá propagace EU

13. 5. 2003 / Miloš Dokulil

Možná že je pisatel těchto řádků v setrvalém "Jiříkově vidění". Na jedné straně vidí, jak se snad velkolepou formou "Matějské pouti" mají dostat smysluplné informace o EU návštěvníkům stánků Na pří...

Účast v referendu o vstupu ČR do EU
hlasy pro a proti

13. 5. 2003

INFO O účast a názory obyvatelstava na vstup do EU se zajímají nejen politici, ale výzkumníci veřejného mínění. Britské listy využívají při svých analýzách výsledky práce Centra pro výzkum veřej...

Evropská unie a odborníci na všechno

13. 5. 2003 / Štěpán Kotrba

Sexu, řízení státu a fotbalu rozumí všichni a nebo si to o sobě alespoň myslí. Nic jiného mne už několik dní nenapadá při pročítání těch mnoha zasvěceně nezasvěcených "komentářů" o "obavách prost...

Bude mít ČR ze vstupu do EU prospěch?

13. 5. 2003 / Jan Čulík

Včera jsme vydali několik článků o tom, zda vstoupit či nevstoupit do Evropské unie; pozoruhodné bylo množství konspirativních a až paranoidních reakcí. Mnozí očekávají spiknutí. Evropská unie ...

Důležitá NE ke vstupu do EU

12. 5. 2003 / Michal Rusek

POLEMIKA Jistě velmi dobře známe argumenty pro vstup ČR do EU. Nebudeme je zde tedy opakovat. Ale právě proto, že jednoznačně převažuje tato pozitivní představa, je nyní na místě důkladně se za...