Studie: Klíčem k dlouhověkosti "může být vhodné prostředí"

19. 6. 2020

čas čtení 3 minuty
To kde žijete může mít významný dopad na pravděpodobnost, že dosáhnete stoletého věku. Nový výzkum naznačuje, že lidé, kteří žijí v komunitách dobře dostupných pěší chůzí obývaných věkově smíšenými rezidenty mohou mít větší pravděpodobnost dožití sta let.


Pokud jde o dožití se stovky, dobré geny pomáhají, ale není to vše. To kde žijete má významný dopad na pravděpodobnost, že dosáhnete stoletého věku, naznačuje nová studie vědců z Washington State University.

Výzkum publikovaný v časopise International Journal of Environmental Research and Public Health naznačuje, že obyvatelé Washingtonu, kteří žijí v komunitách dobře dostupných pěší chůzí (tedy nikoliv v chudinských čtvrtích anebo na normálních předměstích, kde v USA pěšky chodit prakticky nelze, ale ve čtvrtích obývaných bohatými, kde vás policie rovnou nezatkne za to, že nesedíte ve vozidle a máte tu drzost jít po svých - pozn. KD), obývaných věkově smíšenými rezidenty, mohou mít vyšší pravděpodobnost dožití se stovky. Zjistili také korelaci se socioekonomickým statusem a dodatečná analýza ukázala, že geografické klastry, v nichž se zvyšuje pravděpodobnost dožití stovky, jsou umístěny v urbánních oblastech a menších městech s vyšším sociekonomickým statusem, včetně oblasti Seattlu a regionu kolem Pullmanu ve státě Washington.

"Naše studie se přidává k rostoucí množině důkazů, že sociální a environmentální faktory významně přispívají k dlouhověkosti," prohlásil hlavní autor studie Rajan Bhardwaj, který se o téma začal zajímat poté, co pomáhal pečovat o domácnost svého dědečka. Dřívější výzkumy, dodává Bhardwaj, odhadovaly, že dědičné faktory vysvětlují jen asi 20 - 30 % individuálních šancí na dožití se stovky.

"Z předchozího výzkumu víme, že svým chováním můžete modifikovat svou náchylnost k různým chorobám založenou na vaší genetice," vysvětluje Ofer Amram, autor studie a asistent laboratoře Komunitního zdraví a prostorové epidemiologie (CHaSE) při WSU.

Jinými slovy, pokud žijete v prostředí, které podporuje zdravé stárnutí (v USA tedy pokud si to můžete ekonomicky dovolit, zn. že si můžete dovolit i lepší zdravotní péči než většina ostatních - KD), zřejmě to ovlivňuje schopnost úspěšně se vyrovnat s genetickými riziky prostřednictvím změn životního stylu.

Studie Bhardwaje, Amrama a spoluautorek Solmaz Amiriové a Dedry Buchwaldové zkoumá data o úmrtí takřka 145 000 obyvatelů státu Washington, kteří zemřeli ve věku 75 let nebo vyšším v letech 2011-2015. Údaje zahrnují informace o věku a místě pobytu v okamžiku úmrtí, pohlaví, rase, vzdělání a manželském stavu.

Z hlediska prostředí se tým zaměřil na proměnné jako úroveň chudoby, přístup k dopravě a primární péči, dostupnost pěší chůzí, procento obyvatel v produktivním věku, venkovský či městský charakter sídla, znečištění vzduchu a přítomnost zeleně. Následně zjišťoval, které faktory ovlivnily pravděpodobnost úmrtí před dosažením sta let.

Zjistil, že dostupnost čtvrti pěší chůzí, vyšší socioekonomický status a vyšší procento populace v produktivním věku pozitivně korelují s dosažením stovky.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
3375

Diskuse

Obsah vydání | 23. 6. 2020