Koronavirus: Hovořit o vakcíně na jaře příštího roku je nemístně optimistické

12. 8. 2020

čas čtení 4 minuty
K produkci skutečně bezpečné vakcíny jsou třeba testy zahrnující statisíce lidí, upozorňuje Garret FitzGerald.


Všichni jsou unaveni COVIDem-19 a chtějí vědět, jestli může pokračovat normální život. Říkají nám, že to bude záviset na dostupnosti vakcíny. Objevily se sliby firem, univerzit a vlád, že k tomu dojde koncem roku 2020. Ale jak si můžeme být jisti, že vůbec kdy budeme mít vakcínu, a pokud, kdy bude naše obyvatelstvo chráněno před koronavirem?

Dobrou zprávou je, že Světová zdravotnická organizace hovoří o existenci odhadovaných 165 kandidátních vakcín. To je bezprecedentní, stejně jako diverzita přístupů k vývoji vakcíny. Přesto je pravděpodobné, že budeme potřebovat více než jednu účinnou vakcínu, pokud máme v globálním měřítku dosáhnout počtů nezbytných pro účinnou imunitu.

Nejpokročilejší programy dokončily první dvě stádia klinického vývoje. Na malém počtu dobrovolníků ukázaly, že vakcíny mohou vyvolat reakci, která virus neutralizuje. Shromáždily určité informace o bezprostředních vedlejších účincích - symptomech připomínajících chřipku a závislých na dávkování, které obyčejně vydrží nejdéle několik hodin.

Tyto studie také poskytují určité informace o výběru dávkování a o tom, zda je třeba přeočkování. Paralelně s tím studie v modelových systémech poskytnou klíčové informace. Mohou ukázat, že protilátky vyvolané vakcínou potlačují virus i klinické důsledky infekce.

Nicméně pokusná zvířata nejsou lidé a studie dostatečně rozsáhlé na to, aby otestovaly, zda některá z vyvíjených vakcín chrání před COVIDem-19, právě probíhají. Jak velké musejí tyto studie být? To závisí na mnoha věcech, ale určitě jde o desítky až stovky tisíc takových testů.

Tyto testy jsou znáhodněné a dvojitě zaslepené. Existuje stejná pravděpodobnost, že dostanete vakcínu nebo placebo - a ani vy, ani váš výzkumník nevíte, co jste dostali. To je pro spolehlivou interpretaci výsledku klíčové. Ve spěchu během pandemie bylo zaznamenáno značné množství nedbalé vědy.

To, jak informativní budou výsledky třetí fáze testů, ovlivní několik faktorů.

Za prvé, musejí být prováděny na populaci vystavené viru. Pokud v kontrolní skupině, která dostane atrapu vakcíny, nebudou žádné pozitivní případy, není možné rozhodnout, zda vakcína přinesla nějaký prospěch.

Za druhé, testy musejí být rozsáhlé, aby poskytly jistotu ohledně dlouhodobé bezpečnosti. Je zřejmé, že čím větší jsou zkoušky, které neobjeví nežádoucí vedlejší účinky, tím jistější je informace.

Za třetí, reakce na výsledky těchto testů budou potřebovat jasný popis výhod a rizik. Je dost dobře možné, že se vakcína proti koronaviru bude podobat vakcíně proti chřipce; u různých lidí může být různě účinná. Až dosud jsme u viru neviděli mutace jasně spojené s vážností onemocnění, ale to ještě může přijít. Pak bychom museli vakcínu průběžně měnit.

Kromě toho zkoušky musejí poskytnout ujištění ohledně pravděpodobnosti vzácných, ale vážných rizik. K tomu bude potřeba zkoušek na stovkách tisíc pacientů.

Konečně pokud zjistíme, že výhody vakcíny jasně převyšují rizika, musíme mít přístup k dostatečným dávkám, přesvědčit lidi (nebo jim nařídit), aby se nechali očkovat a distribuovat a administrovat vakcínu k miliónům lidí.

Je pravděpodobné, že proočkovanost se stát od státu a mezi segmenty uvnitř populací bude značně lišit.

S ohledem na politické, kulturní a logistické výzvy dosažení imunity 60-80 % obyvatelstva zabere určitý čas, možná roky.

Ochrana obyvatelstva vyspělých společností zajištěným přístupem k vakcíně koncem léta 2021 je rozumná sázka. Avšak navzdory politicky a komerčně motivovaným slibům, že budeme chráněni již počátkem příštího roku, je tohle extrémně nepravděpodobné. Masová vakcinace založená na testech zahrnujících několik tisíc lidí - jak ji navrhuje Rusko - by byla bezohledná. Vyhlášení vítězství na základě takových důkazů by bylo stejně pošetilé, ale možná předvídatelné, v USA před listopadovými volbami.

Roušky, distancování a mytí rukou budou po předvídatelnou budoucnost pravidlem. Mezitím vzniká povzbudivý pokrok ve vývoji léků snižujících vážnost onemocnění - a to, podobně jako v případě AIDS, může vést k určité normalitě dokonce dříve než účinná vakcína.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
5266

Diskuse

Obsah vydání | 18. 8. 2020