Vyhodnocení ruského vlivu v Německu

14. 8. 2020

čas čtení 3 minuty
Jakožto nepochybná evropská těžká váha a současně země s hlubokými politickými, ekonomickými a kulturními vazbami na Rusko je Německo častým terčem ruských vlivových aktivit, upozorňuje Jeffrey Mankoff. Ale ve srovnání s jinými státy se Německo ukázalo být relativně odolné.


Ekonomická a politická váha Německa, stejně jako jeho centrální postavení v projektu evropské integrace, z něj činí jeden z nejdůležitějších terčů ruských informačních operací v Evropě. Ve srovnání s mnoha sousedy má Německo dlouhodobé politické, ekonomické a kulturní vazby na Rusko - nemluvě o skepsi vůči Spojeným státům, která vede část německé politické třídy k sympatizování s ruskými názory ohledně mezinárodního uspořádání méně soustředěného na USA.

Hloubka těchto vazeb pomáhá vysvětlit jeden z paradoxů německého případu, jmenovitě ten, že ruský vliv je relativně silný, i když snahy Kremlu z velké části selhávají. Tak jako v jiných západních státech se i ruské informační operace v Německu soustřeďují na využití politických a kulturních dělících linií, prosazování okrajových politických aktérů a amplifikaci hlasů přátelských k Rusku. Ale familiarita Německa s Ruskem, spolu s politickým systémem, který se ukázal být méně křehký než například ve Velké Británii (nemluvě ani o Itálii nebo Maďarsku) jej činí odolnějším vůči snahám o narušení normálního fungování společnosti.

Ruský vliv je nicméně silný, i když je více prosazován přes tradiční politické, obchodní a kulturní kanály než ten typ dezinformace a destabilizace, které se staly standardem ruských kampaní v mnoha jiných státech. Dezinformace a destabilizace mezi ruskými nástroji samozřejmě nechybí. Mnohé z ruských vlivových aktivit spoléhají na nástroje dobře známé z jiných zemí: Státem vlastněná nebo podporovaná média prosazují oficiálně schválené narativy, které jsou pak amplifikovány domácími napomahači.

Někteří pomahači Kremlu v Německu profitují z ruské štědrosti, ale ve srovnání se zeměmi jako Francie, Itálie nebo Velká Británie jsou důkazy o přímém sponzoringu okrajových stran nebo kandidátů v Německu řídké. Zdá se, že Moskva místo toho, aby poskytovala finanční podporu stranám nebo kandidátům, což německé zákony přísně zakazují, klade důraz na koordinovaná sdělení online, přičemž ruské zdroje a boti prosazují sdělení odpovídající sdělení okrajových politických stran, především ultrapravicové Alianci pro Německo (AfD).

Ačkoliv se zdá, že efektivita médií podporovaných Ruskem je v Německu nízká, Moskva podnikla kroky k tomu, aby zvýšila svou sofistikovanost, včetně založení nových online platforem, které nelze na první pohled poznat coby ruské, a diverzifikace sdělení pro různá publika.

Podrobnosti v angličtině (pdf): ZDE

0
Vytisknout
4003

Diskuse

Obsah vydání | 18. 8. 2020