Podle mediálních zpráv byl Gorbačov ujištěn, že se NATO nerozšíří na východ

Skutečně Západ slíbil Rusku nerozšiřovat NATO?

28. 5. 2015 / Lukáš Stříteský

čas čtení 2 minuty

Článek Západ neslíbil Rusku, že nebude rozšiřovat NATO na východ, je pravděpodobně lživý. Jednak ignoruje polovinu výroku Gorbačova o který se opírá: The decision for the US and its allies to expand Nato into the east was decisively made in 1993. I called this a big mistake from the very beginning. It was definitely a violation of the spirit of the statements and assurances made to us in 1990. (Rozhodnutí USA a spojenců rozšířit NATO na východ bylo učiněno v roce 1993. Od počátku jsem to označoval za velkou chybu. Jednalo se o porušení prohlášení a ujištění učiněných v roce 1990).

Navíc ignoruje citace historických dokumentů: On Feb. 9, 1990, Mr. Baker asked Mr. Gorbachev, “Would you prefer to see a unified Germany outside of NATO, independent and with no U.S. forces or would you prefer a unified Germany to be tied to NATO, with assurances that NATO’s jurisdiction would not shift one inch eastward from its present position?” Mr. Gorbachev, according to Mr. Baker, answered that “any extension of the zone of NATO would be unacceptable.” Mr. Kohl’s foreign minister, Hans-Dietrich Genscher, visiting the Kremlin as well, assured his Soviet counterpart, Eduard Shevardnadze, that “for us, it stands firm: NATO will not expand itself to the East.”  (Baker se 9. 2. 1990 zeptal Gorbačova: "Preferujete nezávislé sjednocené Německo mimo NATO a bez přítomnosti sil USA, nebo preferujete sjednocené Německo vázané na NATO, s ujištěním, že NATO nerozšíří své pravomoci ani o píď na východ?" Podle Bakera Gorbačov odpověděl, že "jakékoliv rozšíření NATO by bylo neakceptovatelné".  Hans-Dietrich Genscher, ministr zahraničí v Kohlově vládě, který také navštívil Kreml, ujistil svůj protějšek, Eduarda Ševarnadzeho, že "pro nás je to naprosto pevně dáno: NATO se nebude rozšiřovat na východ.")

Britské listy se tím zapojují do protiruské kampaně.

Pozn. Jana Čulíka: Článek, s nímž Lukáš Stříteský vede polemiku, jsme vydali z toho důvodu, že autoři jsou věrohodní a nezávislí akademici, nikoliv novináři. Nikoliv abychom podporovali jakoukoliv kampaň.

0
Vytisknout
6462

Diskuse

Obsah vydání | 29. 5. 2015