O "lhaní" československé delegace ve Versailles

28. 2. 2017

čas čtení 3 minuty


Jelikož jsem vzděláním historik, dovolil bych si reagovat na článek o versaillském jednání ohledně československých hranic, píše Ivo Baran. Nemyslím si, že lze v tomto případě ze strany československých představitelů hovořit o lži (lež=vědomé falšování skutečnosti). Českoslovenští představitelé byli skutečně přesvědčeni o tom, že počet Němců v pohraničí je mnohem nižší, než se nakonec ukázalo, jelikož mezi Čechy byl všeobecně rozšířený názor, že rakouská sčítání lidu jsou neobjektivně provedená a zfalšovaná v český neprospěch. Že tento postoj nebyl úplně oprávněný, je jiná otázka - k tomu teď vyšla zajímavá nová publikace:

https://www.nln.cz/knihy/narodnostni-statistika-v-ceskych-zemich-18801930-i-ii-svazek-mechanismy-problemy-dusledky-narodnostni-klasifikace/

A kromě toho, československá delegace zase neměla ve Versailles takový vliv, aby (ať už by tvrdila cokoli) něco prosadila, pokud by vítězné mocnosti byly jednoznačně proti. Pokud by vítězné mocnosti prohlásily něco ve smyslu "nepřispělo by ke stabilitě a míru v Evropě, pokud by se součástí Československa staly oblasti s tak početným německým obyvatelstvem, a tyto oblasti je třeba odstoupit Německu", tak by Češi sice mohli skřípat zuby, ale to je asi to jediné, co by mohli dělat. Mnohem větší roli v konečném rozhodnutí hrálo stanovisko Francie, která si přála co největší oslabení Německa, k čemuž se jí hodila podpora československých požadavků. Proto také např. Francie odmítla spojení Rakouska s Německem. Peskovat dnes tehdejší státníky za to či ono je laciné a především ahistorické. Je třeba si uvědomit, že mírová jednání se neodehrávala ve vzduchoprázdnu, ale jen necelý rok po skončení nejstrašnější války, jakou do té doby svět poznal, a za jejíž rozpoutání bylo tehdy činěno odpovědným výhradně Německo. A stanovisko Francie bylo naprosto jasné: "V této válce nezemřelo 1,5 milionu francouzských vojáků proto, aby z ní Německo vyšlo silnější, než bylo před ní!" Chtěl bych také upozornit na debatu Mary Heimann s českými historiky, která proběhla v r. 2013.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10000000101-festival-spisovatelu-praha-2013/

Pozn JČ: Ano, i Heimannová ukazuje, že vytvoření nezávislého Československa v dnešních hranicích prosadila především Francie, neboť se jí to politicky hodilo. - Nesnažím se jakkoliv hodnotit motivaci jednání československé delegace ve Versailles, ani zda v "jiných" hranicích mohl být československý stát funkční (což asi nemohl), pouze si dovoluji poukázat na nesporný a z dokumentace dokazatelný fakt, že především anglosaští účastníci konference pociťovali k československé delegaci a jejím požadavkům nedůvěru a že Lloyd George opravdu zuřil, když posléze zjistil, že Němců na českém území nežije "800 000", ale tři miliony, a že to musí Británie ve třicátých letech znovu řešit.

0
Vytisknout
7260

Diskuse

Obsah vydání | 2. 3. 2017