Miliony zaměstnanců budou nahrazeny roboty, varuje studie finanční firmy Price Waterhouse Cooper

24. 3. 2017

čas čtení 4 minuty

Vysokou hodnotu bude mít tvůrčí a kritické myšlení a emocionální inteligence

Nejohroženější jsou zaměstnanci ve velkoobchodě a v maloobchodě

Do patnácti let bude nahrazeno roboty více než 10 milionů zaměstnanců v britských podnicích, zjistila studie firmy Price Waterhouse Cooper. 30 procent pracovních příležitostí v Británii je potenciálně ohroženo umělou inteligencí. V některých hospodářských sektorech bude zlikvidováno až padesát procent pracovních míst.

Zpráva předpovídá, že automatizace povede k zvýšení produktivity a k vzniku nových pracovních příležitostí, avšak varuje, že je nutno podniknout kroky před prohloubením společenské nerovnosti, v důsledku toho, že na méně kvalifikované práce budou používáni roboti.

Firma PwC varuje, že ve velkoobchodě a v maloobchodě je ohroženo v Británii 2,25 milionu pracovních příležitostí, 1,2 milionu pracovních míst je ohroženo v průmyslové výrobě, 1,1 milionu v administrativě a v podpůrných službách a 950 000 v dopravě a ve skladnictví.

Podle zprávy bude mít automatizace největší dopad na pracovníky, kteří nemají vyšší vzdělání. Existuje silný argument, aby vláda investovala do vzdělání, do celoživotního získávání další kvalifikace a do vyhledávání pracovních příležitostí pro vhodné lidi, aby a potenciálních zisků z automatizace neměla prospěch jen hrstka lidí. Mělo by se také uvažovat o určité formě univerzálního základního příjmu.

Jon Andrews, šéf technologie a investic ve firmě PwC, uvedl: "Je důležité zajistit, aby potenciální prospěch z automatizace byl široce sdílen celou společností a aby nikdo nezůstal pozadu. Odpovědní zaměstnavatelé musejí povzbuzovat flexibilitu a adaptabilitu u svých zaměstnanců, abychom byli všichni připraveni na změny. V budoucnosti budou hodnotou znalosti, takže potřebujeme změnit své myšlení ohledně toho, jak zvýšit kvalifikaci budoucích generací. Vysokou hodnotu bude mít tvůrčí a kritické myšlení a emocionální inteligence."

Nejméně ohroženým sektorem bude školství, zdravotnictví a sociální péče, protože v těchto oblastech se vykonávají úkony, které je obtížné zautomatizovat.

Vzhledem k tomu, že ženy většinou pracují v sektorech, které vyžadují vyšší míru vzdělání a sociálních schopností, budou podle firmy PwC méně ohroženy ztrátou pracovních příležitostí než muži, kteří častěji pracují ve výrobních procesech a v dopravě. Likvidací je ohroženo 35 procent mužských zaměstnání a jen 26 procent ženských zaměstnání.

Robert Schiller, americký ekonom a nositel Nobelovy ceny, nedávno poukázal na to, že změny na pracovištích budou tak obrovské, že by se mělo uvažovat o zavedení "daně z robotů" na podporu těch lidí, kteří přijdou o práci.

John Hawksworth, hlavní ekonom firmy PwC, konstatoval: "Manuální a rutinní práce je zranitelnější vůči automatizaci než sociální schopnosti. Žádný ekonomický sektor však není plně imunní před budoucím pokrokem robotizace a umělé inteligence."

"Automatizace manuálnější a mechanické práce zlikviduje určité dnešní pracovní příležitosti, avšak mohlo by to některým zaměstnancům umožnit soustředit se na hodnotnější, uspokojivější a tvůrčí práci. Odstraní to zřejmě z naší práce monotónnost. Posílením produktivity vzniknou nové pracovní příležitosti v obtížně automatizovatelných sektorech ekonomiky."

Hawksworth poukázal na to, že současná zaměstnanost v Británii, která dosahuje 75 procent pracovních sil, je dosud nejvyšší od doby, kdy se r. 1971 začala měřit, což znamená, že pokrok v digitalizaci a automatizaci vedl k vytváření nových pracovních příležitostí. Není ale jasné, jak se toto bude vyvíjet v budoucnosti.

Skutečnost, že je technicky možné nahradit zaměstnance robotem, neznamená, že je to ekonomicky atraktivní a bude to záviset na relativních nákladech a produktivitě robotů ve srovnání s lidskými zaměstnanci. Avšak postupně se rovnováha přesune směrem k používání robotů, kteří budou v nadcházejících desetiletích stále levnější.

Automatizaci také zpomalí právní a regulační překážky, organizační nehybnost a tradicionalistické postoje. Což zřejmě poksytně existujícím zaměstnancům a podnikům více času přizpůsobit se utopickému novému světu, dodal Haksworth.

Podrobnosti v angličtině ZDE

0
Vytisknout
5519

Diskuse

Obsah vydání | 28. 3. 2017