Jaroslav Krupka

Jaroslav Krupka, narozen 1971, absolvent Fakulty sociálních věd UK, oboru masová komunikace.

Během studií přispíval do různých časopisů (Kinorevue, Mladý svět, Cinema, Kristián, Týden, Tvar aj.). V roce 1994 ještě jako student nastoupil do časopisu Strategie, kde v současnosti působí jako vedoucí příloh.