Trhy se mýlí. "Nová normalita" přetrvá

8. 7. 2020

čas čtení 5 minut
Ekonomické oživení se vrátí nejdříve v letech 2024-2025. A jednou z dlouhodobých změn se stane větší vláda, napsal Andrew Liveris.


Jsme v krizi. Nikdo by to nepopíral. V určitém okamžiku budeme všichni čelit realitě, že narušení provozu po nějakou dobu potrvá.

Největší sociální krize v USA od 60. let vyvolaná rasově zabarveným a tragickým zabitím George Floyda. Nejhorší ekonomický propad od Velké deprese. Největší ohrožení veřejného zdraví od španělské chřipky.

Vše je spojeno, vše se navzájem posiluje.

Ale přesto jsme zrušili plošnou karanténu, navzdory politice i protestům.

A bez ohledu na to, jak je nám to nepříjemné, musíme pochopit tuto "novou normalitu" a postavit se jí čelem.

Trhy, na něž jsme si zvykli dívat se jako na všestranné posuzovatele rizik a příležitostí, čtou tuto krizi špatně. Optimismus akciového trhu by měl být ignorován. Jeho povznesená nálada není ničím víc než etapou v neomezeném proudění peněz.

Za prvé je tu ekonomika. Tak jako v roce 2008 se spotřebitelé zdráhají utrácet - takže ekonomiky se nedostanou z mělčiny na vlnách spotřebitelské poptávky.

Docela dobře se můžeme dočkat poměrně rychlého oživení na místech, kde se neomezeně a účinně utrácejí veřejné prostředky. V již tak předlužených státech to ale věci jen zhorší.

Vzato kolem a kolem, očekávám v příští ekonomické vlně úvěrový krach.

Virus se stále šíří a na některých místech se jej zmocní amok. Rozsah rizika plynoucího z cestovního ruchu je tak velký, že opravdu nemůžeme předpokládat návrat k předcovidové mobilitě, než dosáhneme univerzální imunity - pravděpodobně díky vakcíně.

Vzhledem k času nutnému pro potvrzení bezpečnosti vakcíny a následné výrobě ve velkých sériích si myslím, že nejnižší bod této krize můžeme očekávat nejdříve v roce 2023. Nejranější oživení by bylo pravděpodobné v letech 2024-2025. I tento obrázek ale závisí na spoustě podmínek. Například: Pokud získáme skutečně účinnou vakcínu, což samo o sobě není snadné, s ohledem na mutace koronaviru, které v zásadě vyžadují specifické vakcíny.

Změny, k nimž už došlo v našich životech, v nich zřejmě už zůstanou.

Například cestování se nevrátí tam, kde bylo před pandemií, po dlouhou dobu. Takže turismus bude jiný. Země žijící z turistiky se budou muset adaptovat. Masová turistika zmizí, takže nový model bude muset upřednostnit kvalitu před kvantitou.

Ve skutečnosti již dochází ke změnám, které se dotýkají lidského chování, chování spotřebitelů a byznysu.

Infekce COVID-19 akcelerovala digitální efekt, posílila interakce a obchod vedené digitálními prostředky na úroveň mnohem vyšší, než odpovídala předpandemické zkušenosti.

Změnila se práce. Pandemie tvrdě dopadla na ty, kdo pracují v rolích spoléhajících na zákaznickou zkušenost, jako jsou ubytovací služby, cestování a turismus. Často jde také o práce hodnocené minimální mzdou, jejichž ztráta způsobí hluboké dopady na lidi, kteří mají jen málo jiných možností na výběr.

Tento problém existoval již před pandemií, ale nyní je masivní a vytrvalý, s minimem známek úlevy.

Musíme prostě jednat tak, abychom chránili lidi nejvíce ovlivněné pandemií, v neposlední řadě i proto, že že jejich blahobyt ohrožují ještě i jiné síly.

Spojené státy a Čína již směřovaly ke kolizi a COVID-19 věci zhoršil. Čína chce získat globální vedoucí postavení, ale nikoliv ke vzájemnému prospěchu.

Čína chce svět za čínských podmínek, který lidi donutí rozhodovat se. Podniky by se musely rozhodnout, zda mají dva způsoby provozu a maximalizovat úsilí tam, kde se to hodí.

To je volba snadná pro americké a čínské firmy, ale obtížná pro země jako Austrálie a Kanada, ale ještě těžší pro země jako Řecko. Jejich rozhodnutí bude ztíženo faktem, že USA se zřejmě nejméně po dobu jedné dvou dekád soustředí jen na vlastní zájmy.

Většina firem sídlících na Západě nakonec preferuje americký způsob.

Pro Západ nicméně bude podle mého názoru platit, že kapitalismus a demokracii čeká cosi na způsob rozvodu - poté, co prodělaly trhem definované manželství.

Vlády budou hrát velkou roli. Musejí zasáhnout, aby se vypořádaly se schismaty a nerovností, které jsou prokletím společnosti.

Musejí zajistit silné, dostupné zdravotnické a vzdělávací systémy. Musejí jednat tak, aby zvládly dopady na širší komunitu, aby poskytly občanům férový podíl na tom, co by mohlo být obdobím velké prosperity.

Nová inovační agenda v zemích reagujících na COVID-19 by měla vytvořit nová pracovní místa, hodnotnou práci, která zahrnuje technologii a dovednosti způsobem, jež je jednak udržitelný, jednak uspokojující.

Zjistili jsme, že můžeme počítat se společenstvím. To je mocná myšlenka.

Nyní můžeme jednat také ve věci ostatních velkých témat. Můžeme se starat o planetu. A můžeme pracovat na organizaci společnosti z hlediska rovnováhy férovosti a příležitostí.

0
Vytisknout
7591

Diskuse

Obsah vydání | 15. 7. 2020