Tzv. restituce

28. 9. 2012 / Václav Jumr

čas čtení 3 minuty

Stejně jako tisíce mých spoluobčanů, i já s rostoucím pobouřením a obavami sleduji snahy vládní koalice o provedení tzv. vyrovnání s církvemi. Koalice, která ztratila důvěru drtivé většiny Čechů a Moravanů, se pouhou těsnou většinou v Poslanecké sněmovně usilovně snaží prosadit vlastizrádný zákon, schopný natrvalo ohrozit samu existenci českého národa.

Historicky doložené prameny dokazují, že katolická církev, jíž se zásadní změny v naší společnosti týkají, nikdy svůj obrovský majetek nenabyla legálně. Po staletí ujařmovala především venkovské obyvatelstvo nevolnictvím a krvavou rekatolizací. Rekatolizace byla úzce spojena s germanizací českého národa. V roce 1792 tento stav radikálně změnil císař František 2. zrušením nevolnictví a zákonnou úpravou církevních držeb tak, že církev půdní a lesní bohatství pouze spravuje. Proti katolické ideologii a germanizaci se postavila velká většina české inteligence 19. století. Vztah společnosti a katolické církve byl jednoznačně upraven zákony přijatými počátkem první Československé republiky, které odluku církve od vlastnictví dále prohloubily.

Současné snahy „vrátit to, co bylo ukradeno“, jsou v této souvislosti nestydatou lží proti historické pravdě. Nemají s právem ani pravdou nic společného. Mají z katolické církve učinit nový sloup pravicové, protilidové politiky. Jde o politický cíl, nemající s pravdou, právem ani spravedlností nic společného. S odporem a opovržením sleduji, jak byl nejvyšší představitel katolické církve v naší vlasti kardinál Duka nestoudně přizván k oslavám české státnosti na vrchu Vítkově, přímo pod sochou husitského hejtmana Jana Žižky z Trocnova.

Navrhované „majetkové vyrovnání“ s katolickou církví má do vlastnictví nikoliv církve, ale cizího státu – Vatikánu převést přibližně jedno procento lesního a půdního fondu, včetně objektů na nich postavených. Je s pohledem na aparát katolické církve jednoznačně jasné, že sama není schopna tyto majetky obhospodařovat. Bude s nimi tedy dále kšeftovat nebo na nich bude zavedeno novodobé nevolnictví? Za nejpodstatnější však pokládám, že protizákonně má být tato část české vlasti připravena o svou státní svrchovanost. To je protiústavní, vlastizrádné počínání.* Současnou koaliční vládu České republiky je třeba postavit před veřejný soud. Souběžně jsem přesvědčen, že svou víru podloženou ústavním právem si musí věřící občané této země, pokud tato víra potřebuje svatostánky a aparát, hradit sami. Pokud toho nejsou schopni a jejich víra je součástí nadnárodních či státních institucí, je na nich, aby tyto instituce svým stoupencům v České republice v rámci zákonných úprav České republiky materiálně pomáhaly.

Na závěr prohlašuji, že z uvedených důvodů vlastizrádné počínání Nečasovy vlády zásadně odmítám a nikdy je nepřijmu...

*) Pozn. editora: JUDr. Václav Jumr se domnívá, že římskokatolická církev je subjekem mezinárodního práva jako stát a půda, převedená totmuto "cizímu státu" může za určitých okolností vyloučit území a nemovitosti takto získané z plného uplatňování české jurisdikce, zvláště když by došlo k uplatnění požadavku zvláštnímu statusu pro církevní právní subjekty dle kanonického práva.

0
Vytisknout
7528

Diskuse

Obsah vydání | 2. 10. 2012