Poslanci, jak můžete vyjadřovat důvěru TAKTO zkorumpované a nekompetentní vládě?

8. 10. 2012

čas čtení 6 minut

Otevřený dopis, který jsem rozeslal některým politickým stranám, občanským sdružením a VŠEM poslancům, píše Jan Hutař.

Prakticky od nástupu současné vládní koalice jsme svědky téměř nepřetržité řady skandálů a naprosté nekompetentnosti vedoucích představitelů státu. Je asi zbytečné připomínat v souvislosti s otravami metylalkoholem záležitosti týkající se současného stavu celní správy, hygienické služby a policie, tedy složek spadajících pod působnost ministrů Kalouska, Hegera a Kubiceho. Nemá cenu zabývat se schopnostmi ministryně kultury, neboť ty ukázala dostatečně jasně ve svých opatřeních ve vztahu k Národnímu divadlu a televizních vystoupeních, v nichž tato opatření zdůvodňovala. Zcela bez povšimnutí a medializace zůstává řada opatření, jejichž schválení bude mít do budoucna devastující důsledky pro statisíce lidí. V tomto směru upozorňuji na triádu opatření z dílny pana ministra Drábka. Jde konkrétně o tzv. druhý důchodový pilíř, s-Karty a zrušení příspěvku na bydlení.

Zavedení druhého důchodového pilíře je oficiálně zdůvodňováno tím, že v budoucnosti bude připadat na jednoho důchodce méně pracujících lidí než v současnosti. Druhý pilíř je deklarován jako jediná cesta k zabezpečení ve stáří. Lidé nejsou upozorňováni na to, že pokud nebudou mít nárok na důchod ze základního důchodového pojištění z druhého pilíře důchod nedostanou a peníze do něj vložené neuvidí. S ohledem na vývoj v oblasti nezaměstnanosti a skutečnost, že zde existují velké skupiny lidí, které nejsou důchodově pojištěny je evidentní, že tito lidé nárok na důchod mít nebudou. Nehodlám se hádat, jestli jich bude 200 tisíc, 300 tisíc nebo půl miliónu. Tvrdím a stojím si za tím, že Česká správa sociálního zabezpečení již teď má údaje o tom, kolik lidí nesplňuje nároky na invalidní či pozůstalostí důchody, kolik lidí už teď nesplní nároky na přiznání starobního důchodu při dosažení důchodového věku, kolika lidem ztráta nároku bezprostředně hrozí a kolik lidí má ještě možnost formou dobrovolné účasti těmto důsledkům zabránit. Z databáze ČSSZ lze pořídit jmenovitý seznam těchto lidí a zaslat jim upozornění.

Zavedení tzv. s-Karty jako způsobu výplaty dávek znamená hrubý zásah do práva na ochranu osobnosti chráněného čl. 10 Listiny základních práv a svobod. Nejde jen o to, že z výše rodičovského příspěvku, částky podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci dokáže i průměrný žák 4. třídy základní školy spočítat výdělek člověka a tyto údaje lze zneužít při stanovení podmínek pro nabídku jednotlivých bankovních služeb, ale i o to, že zavedením této karty nutí stát občana k uzavření smlouvy s českou spořitelnou, jejíž součástí je výslovné vzdání se práva na ochranu bankovního tajemství, souhlas s evidencí každé bankovní operace, jakož i souhlas s tím aby o těchto operacích bylo informováno MPSV. To vše pod hrozbou, že bez souhlasu s těmito opatřeními se lidé k penězům nedostanou.

Třetím opatřením, se snad ještě s tragičtějšími následky, je zrušení příspěvku na bydlení v systému státní sociální podpory a jeho nahrazení příspěvkem na náklady na bydlení v rámci pomoci v hmotné nouzi, které těžce postihne několik set tisíc lidí. Důsledkem této změny je povinnost při žádosti o příspěvek uvést soupis majetku, který člověk má a to i majetek nezletilých dětí včetně hotovosti nad 1.000 Kč. Vzpomeňte si, jak ostře vystupovaly vládnoucí strany proti zavedení majetkových přiznání, která by se týkala i bohatých a mohla by ozřejmit původ bohatství. Nejen to: po třech měsících pobírání příspěvku budou lidé nuceni svůj majetek prodávat. Prakticky jedinými výjimkami z povinnosti prodávat jsou byty užívané k přiměřenému bydlení, pomůcky pro zdravotně postižené a důchodové pojištění. Místo dosavadních 30% příjmů budou muset lidé vynakládat na bydlení nejméně polovinu svých příjmů. Nárok na podporu tak ztratí osamělí lidé bydlících ve vlastních či družstevních bytech již při příjmu o 100 Kč přesahující minimální mzdu. Dvojčlenná domácnost pak při příjmu, který bude rovný průměrné výši důchodu jednoho důchodce, tříčlenná rodina ztratí nárok na příspěvek při příjmu 16.842 Kč a čtyř a více členná při příjmu 21.398 Kč. Osaměle žijící osoby pak přijdou o příspěvek v částce 1.621 Kč, dvojčlenná domácnost 2.417 Kč, tříčlenná domácnost o 3.368 Kč a čtyř a vícečlenná o 4.280 Kč. Lidé bydlící v nájemních bytech pak přijdou o částky přibližně o tisíc korun vyšší. Jak dlouho budou moci prodejem svého majetku si bydlení udržet? Kdo a za jakou cenu bude jejich majetek kupovat?

Vláda nepovažuje za nutné informovat o těchto dopadech ani poslance. Nemohu se ubránit pocitu, že vláda se chová spíše jako smečka hyen než jako vláda civilizované demokratické země. Nestydí se požadovat ani majetek nezletilých dětí pod hrozbou ztráty bydlení. Nechcete-li aby lidé obdobného smýšlení jako má naše vláda rozhodovali o vašem životě ve městech na vesnici či v krajích nedávejte hlas kandidátům ODS, strany TOP 09 a starostové, ani Lidem a Věcem Veřejným.

A vy dámy a pánové, kteří sedíte v poslaneckých lavicích a kteří jste na první schůzi slibovali, "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí." Opravdu chcete této vládě vyslovit důvěru?

JUDr. Jan Hutař

0
Vytisknout
5771

Diskuse

Obsah vydání | 9. 10. 2012