DOPIS POSLANCŮM

Hlasujte pro novou ústavu a odpovědné poslance

8. 10. 2012

čas čtení 2 minuty

tisková zpráva

Vážené poslankyně, váženi poslanci,

Evropská komice nedávno odhalila, jakým způsobem jsou u nás organizovaně rozkrádány dotace EU a veřejné finance. Následně to potvrdily i německé tajné služby a EK zastavila tok evropských peněz do ČR do doby, dokud budou u moci lidé Petra Nečase a Miroslava Kalouska.

Je tedy na čase aby se Poslanecká sněmovna na své nejbližší schůzi zabývala legitimitou ex modo této vlády a její způsobilostí řídit tuto zemi. Domníváme se že namísto hlasování o navyšování výdajů obyvatelstva k financování této organizované trestné činnosti je namístě hlasování o předčasných parlamentních volbách a o nutnosti vzniku nové Ústavy ČR.

Takové Ústavy, kde politici nebudou už nedotknutelnými bohy s imunitou úplně na všechno, nýbrž skutečnými zástupci lidu, kteří jsou plně odpovědní, za to, co dělají. A kteří můžou být nejen zvoleni ale i odvoláni. Současný stav, kdy politik je úplně imunní vůči jakýmkoliv postihům vede jen k jedinému: Politik si dělá, co chce, a nic mu za to nehrozí. Je to úplně stejné, jako kdybyste úplně zrušili trestní zákoník.

Současná Ústava byla sepsána a odhlasována v rychlosti a v tichosti na přelomu let 1992 a 1993. Bez jakéhokoliv připomínkového řízení, ve kterém by se k ní občané mohli vyjádřit. Její tvůrci nežádali po občanech ani pověření sepsat novou Ústavu ani Ústavu nepředložili ke schválení občanům v referendu. Dá se tedy říct, že současná Ústava byly sepsána a odhlasována za zády těch, kdo jsou držiteli veškeré moci ve státě - občanů.

*Vyzýváme tedy své volené zástupce, aby na nejbližší schůzi Sněmovny hlasovali o legitimitě vlády a legitimitě tohoto systému ve kterém prakticky všechno nakládání s veřejnými financemi je nelegální a nelegitimní. Vyzýváme vás abyste hlasovali o tom, že vznikne nová Ústava, schválená všemi občany v referendu, kde zastupitelé budou odpovědní a odvolatelní.

Za Iniciativu Několik vět 2012

Tomáš Franke

0
Vytisknout
5109

Diskuse

Obsah vydání | 9. 10. 2012