Noticka eko-aktivisty k těžbě břidlicového plynu

30. 10. 2012

Technologie tzv. "hydraulického štěpení" již pod svým zavádějícím názvem sugeruje jakousi "ekologičnost". Opak je přitom pravdou, protože při tomto "aktivním loužení" jsou ve skutečnosti používány mnohé chemikálie, vysoce nebezpečné jak pro přírodu, tak pro zdraví organismů.

Riziko zničení podzemních vod a jejich zásob při těžbě břidlicových plynů znamená v situaci, kdy narůstají problémy se zajištěním dostatku kvalitní pitné vody mnohde ve světě fakt, že tato technologie je NAPROSTÝM EKOLOGICKÝM BARBARSTVÍM!

To že tuto technologii propagují těžařské firmy a mnohé jiné subjekty - které ze šokových dopadů a cíleného zanedbávání řešení energetické problematiky hodlají opět obohatit na úkor všech ostatních - je pochopitelné. Stejně tak je logické, že v další etapě naprosto bezohledného rabování přírody planety Země jsou USA opět na špici... Opět s tím koresponduje zjištění, že pro to, aby si uchovali neudržitelný "standard" konzumu a pohodlí byli a jsou mnozí ochotni udělat cokoliv.

Ohrožení podzemních zásob sladké vody v tak gigantickém měřítku NENÍ NIČÍM OSPRAVEDLNITELNÉ. Tím méně "ziskem" (na úkor možnosti i jen existence budoucích generací), či "získáním" pochybné "komparativní výhod" nad "zbytkem světa"... Naopak nárůst rizik antropogenní činností - mj. např. přímo i nepřímo vyvolaných zemětřesení a dalších procesů a riskantních změn tlakových geologických a hydrogeologických poměrů se může ukázat jako naprosto zničující. O zaslepenosti přitom svědčí fakt, že mnohé oblasti středo a jiho-západu USA již dnes využívají jen podzemních vod v masovém měřítku a je známo, že tyto zásoby do 20-30 let zlikvidují. Faktem co chybění vody v podzemí vyvolá se ale zabývá málokdo, stejně jako procesy které to nutně vyvolá... Neřeší se ani dopad na zásadní snížení zemědělské produkce...

Amerika zešílela, jinak to vidět nelze. Na své ziskem a "touhou po náskoku" zaslepené cestě "dolů z kopce" nejen že nebrzdí - ale naopak ještě přidává... Snad ji v její chorobné touze a narkotické závislosti na tupém konzumerismu - alespoň v této věci - Evropa nebude následovat! Na místě je naopak úspora, minimalizace zbytného konzumu i plýtvání energiemi. Naše planeta je jediný skutečný domov který máme, a ohlupující konzum naopak už dávno kvalitu našich životů a mezilidských vztahů snižuje! Méně "levné" energie za každou cenu neznamená snížení kvality života - ale právě naopak.

Zmíněný článek propagující těžbu uhlovodíků z břidlic se rovněž snaží opětovně vrážet klín mezi Evropu a Ruskou Federaci, přičemž jejich aktivní a blízká spolupráce je budoucností Evropy a Ruska.

Je zřejmé, že bez širokého probuzení občanů uvnitř samotných USA není vyléčení "rakoviny demokracie" v tomto regionu světa možné. Přeji Američanům odvahu a sílu se novému šílenství v ekologické oblasti o několik řádů převyšující dosavadní ekologická rizika (snad jen s výjimkou srovnatelných rizik u JE) postavit.

Uváděná údajná cenová výhodnost těžby břidlicových plynů je pouhou fikcí stojící na bezmála úplné ignoraci rizik pro životní prostředí, přírodu a zdraví, neuvažující rizika ohrožení statiky staveb a poškození infrastruktury. Pouze "přesouvá" externality na příští generace. Vše tak jen dokazuje, že soudobé USA bohužel nedokáží žít jinak nežli na dluh - světa, vlastních obyvatel i budoucích generací...

Martin Míček

0
Vytisknout
4905

Diskuse

Obsah vydání | 30. 10. 2012