Nominace 55 výroků do ankety Zelená perla 2012

22. 4. 2013

čas čtení 28 minut
Tisková zpráva Dětí Země

Jmenný seznam 32 autorů 55 výroků, které veřejnost zaslala Dětem Země -- Brno do ankety o antiekologický výrok Zelená perla (18. ročník). Z nich se do finále dostane jen 18 nejlepších. O pořadí pak rozhodne nezávislá Komise v aktuálním počtu 113 osob (o Komisi více ZDE).

Výsledky ankety, společně s anketou o antiekologický čin Ropák 2012 (21. ročník) budou zveřejněné v pátek 26. dubna 2013 od 11 hodin na tiskové konferenci v Brně (více i s pozvánkou na večerní soireé od 18 hodin ZDE).

Jmenný seznam 32 autorů 55 antiekologických výroků za rok 2012:

1) Marek Benda, poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ODS)
"Nedovolíme, aby se ekoteroristé zmocnili čísel z ČEZ."
(k návrhu zákona, aby Nejvyšší kontrolní úřad mohl kontrolovat hospodaření i státních akciových společností)
z článku Pan Morální kredit
Respekt, 19. 3. 2012

2) Pavel Blažek, radní města Brna a místopředseda ODS
"Důsledkem těchto sunshine laws, a to jsme u nás už svědky, je to, čemu se říká tyranie menšiny. Neboli, jestli do stavebních řízení, a my také jsme se podíleli na schvalování takovýchto zákonů, může každá menšina mluvit, pak je potřeba si uvědomit, že ono se to dělá takzvaně pro veřejnost a pro většinu, ale ta na to nemá čas."
z nominačního projevu na místopředsedu ODS o občanských právech na 23. kongresu ODS v Brně
http://www.ods.cz/clanek/3282-nominacni-projev-na-mistopredsedu-ods, 4. 11. 2012

3) Pavel Blažek, radní města Brna a místopředseda ODS
"Pak vám vznikají organizované skupiny -- jestli jsou to tu či onde zelení, jestli jsou někde jiní lobbisté, jestli jsou to někde jinde ti, co je zajímají jenom peníze, tak ti se tomu věnují a dostávají se čím dál tím dál. Důsledkem je, že dnes aby se ve vládě málem každý bál, jak hlasovat, protože se to všichni hned dozvědí."
z nominačního projevu na místopředsedu ODS o občanských právech na 23. kongresu ODS v Brně
http://www.ods.cz/clanek/3282-nominacni-projev-na-mistopredsedu-ods, 4. 11. 2012

4) Jana Bobošíková, předsedkyně politické strany Suverenita -- Blok Jany Bobošíkové
"Na Vysočině jsme připraveni udělat vše pro to, abychom rozšířili těžbu uranu, rozšířili elektrárnu Dukovany a vytvořili tak pracovní místa a udělali tím z České republiky jadernou elektrárnu Evropy."
z tiskové zprávy SUVERENITA: Pro Vysočinu jádro, pro jižní Moravu úrodnou půdu
http://www.suverenita.cz/clanky/tiskove-zpravy/suverenita-pro-vysocinu-jadro-pro-jizni-moravu-urodnou-pudu, 9. 8. 2012

5) Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje (KSČM)
"Na druhou stranu jsme při stavu ovzduší v minulosti nevěděli, co je to plíseň na rajčatech a okurkách."
(odpověď na otázku: "Chcete popřít, že se životní prostředí v Ústeckém kraji za posledních dvacet let zhoršilo?")
z článku Nevím, neznám, nastuduji
Týden, 12. 11. 2012

6) Jaroslav Doubrava, senátor Senátu P ČR (Severocesi.cz)
"Odvolání jsem v písemné podobě neviděl (rozhovor se uskutečnil 23. ledna -- pozn. redakce). Ale dovedu si ho představit, protože to není poprvé kdy, a dovolte mi to pojmenování, ekoteroristé využívají zákonných možností a odvolávají se znovu a znovu."
(odpověď na otázku, co říká tomu, že proti územnímu rozhodnutí pro část dálnice D8 přes České středohoří v délce 4,7 km se jedno občanské sdružení odvolalo)
z článku Senátor Jaroslav Doubrava: Proti ekoteroristům je třeba zasáhnout
http://www.severocesi.cz/images/stories/zpravodaj/zpravodaj_zima2012.pdf, Zpravodaj Severocesi.cz, zima 2012

7) Jaroslav Doubrava, senátor Senátu P ČR (Severocesi.cz)
"V praxi to pak vypadá tak, že mají větší pravomoci, než volené orgány kraje, měst a obcí."
(odpověď na otázku, co říká tomu, že proti územnímu rozhodnutí pro část dálnice D8 přes České středohoří v délce 4,7 km se jedno občanské sdružení odvolalo)
z článku Senátor Jaroslav Doubrava: Proti ekoteroristům je třeba zasáhnout
http://www.severocesi.cz/images/stories/zpravodaj/zpravodaj_zima2012.pdf, Zpravodaj Severocesi.cz, zima 2012

8) Jaroslav Doubrava, senátor Senátu P ČR (Severocesi.cz)
"Podle mého názoru přijala okolní příroda, jejíž jsme součástí, dálnici do sebe, jezdíme po ní přirozenou krajinou s faunou a flórou, která sem patří."
(odpověď na otázku, jaký vliv má dálnice D8 na přírodu CHKO České středohoří)
z článku Senátor Jaroslav Doubrava: Proti ekoteroristům je třeba zasáhnout
http://www.severocesi.cz/images/stories/zpravodaj/zpravodaj_zima2012.pdf, Zpravodaj Severocesi.cz, zima 2012

9) Tomáš Drápela, generální ředitel Plzeňské teplárenské, a. s.
"Ať se občanská sdružení vyjadřují jednou. Jejich obstrukce musíme protrpět třikrát -- v procesu EIA, v územním řízení a při vydání stavebního povolení. Často chtějí jen výpalné, je to legální terorismus."
z článku Stát urychlí schvalování elektráren
Lidové noviny, 25. 1. 2012

10) Hynek Fajmon, poslanec Evropského parlamentu (ODS)
"Šumava se stala experimentem našich zelených Khmérů, kteří v zájmu své ideologie popřeli všechny zásady lesnického hospodaření a zaseli zkázu v tomto krásném přírodním koutu naší země."
z článku Hynek Fajmon: Suchá fakta o suchých šumavských hvozdech
http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/hynek-fajmon-sucha-fakta-o-suchych-sumavskych-hvozdech, 25. 9. 2012

11) Hynek Fajmon, poslanec Evropského parlamentu (ODS)
"A tak jsme svědky toho, že díky dogmatu nezasahovat, se Šumava stává jednou velkou plantáží vánočních smrčků."
z článku Hynek Fajmon: Suchá fakta o suchých šumavských hvozdech
http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/hynek-fajmon-sucha-fakta-o-suchych-sumavskych-hvozdech, 25. 9. 2012

12) Hynek Fajmon, poslanec Evropského parlamentu (ODS)
"Kalamita je na ústupu, kůrovec se už masivně v NP nešíří, už také neohrožuje lesy mimo NP Šumava. Co však není na ústupu, je mediální pokřik viníků této tisícileté katastrofy."
z článku Hynek Fajmon: Suchá fakta o suchých šumavských hvozdech
http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/hynek-fajmon-sucha-fakta-o-suchych-sumavskych-hvozdech, 25. 9. 2012

13) Jiří Hanzlíček, bývalý poradce různých ministrů průmyslu a obchodu
"Mnoho zákonů špatně zpracovaných a odsouhlasených našimi zákonodárci i příslušnými vládami nepomáhá ochraně přírody, ale pouze různým iniciativám a občanským sdružením. Zásadně však znevýhodňuje občany a stát."
z článku Česká legislativní absurdita. Bez výpalného nebude dálnice D8 dostavěna
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Jiri-Hanzlicek-Ceska-legislativni-absurdita-Bez-vypalneho-nebude-dalnice-D8-dostavena-241528, 1. 8. 2012

14) Michal Hašek, poslanec Poslanecké sněmovny P ČR a hejtman Jihomoravského kraje (ČSSD)
"Naopak. Po Fukušimě je jasné, že se jedná o bezpečný zdroj energie, který dokáže i v méně dokonalém provedení přežít pětimetrovou vlnu tsunami, zemětřesení a výpadek elektřiny. Jádro je podle mne budoucnost, nikoli minulost."
(z odpovědi na otázku: "Zakázal byste po neštěstí v japonské Fukušimě jaderné elektrárny?")
z článku Zahálka plodí jen nenávist
Reflex, 19. 1. 2012

15) Petr Hošek, prokurista Podniku pro výrobu vajec v Kosičkách, s. r. o.
"Slepice ocení jedině žrádlo, pití a teplo. Jejich přirozeností je agrese. Vidíte, jak se mezi sebou honí a klovou."
z článku Hledání slepičího úsměvu
MF DNES, 5. 4. 2012

16) Radovan Hrnčíř, ředitel a jednatel firmy HBH Projekt, s. r. o.
"Trasa R55 v současné době je výsledkem dlouholetého procesu postupného zpracování, které vychází z vyhodnocení prověřovaných variant a navržená trasa, byť ještě neexistuje, již dlouhodobě významně ovlivňuje rozvoj přilehlého území."
ze žádosti o povolení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu silnice R5510
Bzenec -- Bzenec Přívoz do biotopů a jedinců 25 zvláště chráněných druhů organismů, 30. 1. 2012

17) Anna Hubáčková, vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje
"Specializují se na prosazování vlastních představ o rozvoji území a systematicky napadají všechny kroky státní správy, které jsou s těmito představami v rozporu."
z rozhodnutí o povolení výjimky k zásahu do biotopů a jedinců 30 zvláště chráněných druhů organismů silnicí R5205 Ivaň -- Perná, 17. 9. 2012

18) Anna Hubáčková, vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje
"Vzhledem ke specifikům správních řízení ve věci druhových výjimek, které vyplývají ze složité problematiky a nejednoznačnosti některých pojmů (např. naléhavé důvody převažující veřejného zájmu), občanská sdružení zaměřená na negaci určitých rozvojových záměrů někdy v odvolacích řízeních či řízeních soudních uspějí a věc se vrací na začátek."
z rozhodnutí o povolení výjimky k zásahu do biotopů a jedinců 30 zvláště chráněných druhů organismů silnicí R5205 Ivaň -- Perná, 17. 9. 2012

19) Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ODS)
"Nejsem si jistý, zda se tak ze svobodných sdružení nestávají něčí hlásné trouby, a tím se fakticky neznevěrohodňuje jejich činnost a argumentace. Občanská sdružení se bezesporu mohou stát i svým způsobem lobbistickou firmou hájící zájmy těch, kteří ji platí, což by bylo ale poctivé přiznat."
z vyjádření Reakce ministra na článek "Rakousko zaplatí české odpůrce Temelína"
http://www.mzp.cz/cz/news_120306_HN, 6. 3. 2012

20) Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ODS)
"Naše ministerstvo považuje vyhubení jakéhokoliv, i nepůvodního životního druhu v rámci plánu péče v chráněné krajinné oblasti za nepřijatelné."
z článku Sto let kamzíků v Jeseníkách
Bruntálský a krnovský deník, 3. 10. 2012

21) Ladislav Jakl, tajemník prezidenta republiky Václava Klause a šéf politického odboru jeho kanceláře
"Už v době budování lávky se dalo předpokládat, že kůrovcová pohroma dorazí i sem. Místo se určitě mělo preventivně vykácet, jenže to si Park z obav ze zelených teroristů nedovolil."
z článku Modravští varují: Hnutí Duha a Jaromír Bláha vážně škodí Vám i lesům ve Vašem okolí
http://eportal.parlamentnilisty.cz/Articles/4940-modravsti-varuji-hnuti-duha-a-jaromir-blaha-vazne-skodi-vam-i-lesum-ve-vasem-okoli.aspx, 25. 7. 2012

22) Ladislav Jakl, tajemník prezidenta republiky Václava Klause a šéf politického odboru jeho kanceláře
"Média je pořád líčí jako ty, komu leží na srdci kytičky a ptáčkové. Přitom jejich nápady dovedeny do důsledků by skončily přesně tam, kde skončil polpotovský režim v Kambodži: na hromadách mrtvol těch, co ne dost ochotně odhodili kulturu při návratu do náruče nezkažené přírody."
z článku A co čeští ekoteroristé? Kdy ti odejdou do lesů?
http://jakl.blog.idnes.cz/c/307995/A-co-cesti-ekoteroriste-Kdy-ti-odejdou-do-lesu.html, 30. 11. 2012

23) Ladislav Jakl, tajemník prezidenta ČR a ředitel politického odboru KPR
"Za pouhý jeden litr nafty odveze auto pět lidí na dvacet kilometrů. Nějakých 35 korun to dělá. A když si pět lidí sedne na kolo a těch 20 kilometrů odšlape, to jako nestojí nic? V cíli si musejí dát oběd, protože spálili mraky energie. Za ten dohromady vypláznou aspoň čtyři stovky, a to nemluvím o nutném doplnění tekutin."
z článku Cyklistiku je nutno okamžitě zakázat
http://jakl.blog.idnes.cz/c/312994/Cyklistiku-je-nutno-okamzite-zakazat.html, 27. 12. 2012

24) Ladislav Jakl, tajemník prezidenta ČR a ředitel politického odboru KPR
"A nevěřte cyklomaniakům, že kolo je pokrok, že kolo je čistota a zdraví. Čuchněte k jejich propocenému triku a budete mít jasno, kdo tu zamořuje vzduch. Pachem i hloupými argumenty. Cyklistiku není třeba podporovat, ale naopak zakázat."
z článku Cyklistiku je nutno okamžitě zakázat
http://jakl.blog.idnes.cz/c/312994/Cyklistiku-je-nutno-okamzite-zakazat.html, 27. 12. 2012

25) Václav Klaus, prezident ČR
"Nevidím žádnou planetární hrozbu s výjimkou potenciálních důsledků lidských selhání -- fanatismu, falešné pýchy, nedostatku skromnosti. Není to globální oteplování způsobené lidskou činností, co nás ohrožuje, problémem je doktrína globálního oteplování a její důsledky."
z článku Fanatici, sepsul Klaus "oteplovače". A dočkal se uznání od klimatologa
http://zpravy.idnes.cz/klaus-o-globalnim-oteplovani-dis-/domaci.aspx?c=A120821_151609_zahranicni_jw, 22. 8. 2012

26) Kateřina Kočí, místostarostka Obce Karlovice
"Nezvažujeme to, zda nádrž bude nebo nebude, investiční plán na stavbu nádrže je hotová věc, to že není dopočítán dopad nádrže na průtok, neznamená, že se nádrž nepostaví."
(z diskuse občanů zpochybňující potřebnost výstavby největšího suchého poldru v Moravskoslezském kraji "Opatření na horní Opavě -- stavba Nádrž Jelení" délky 270 m a výšky 16 m)
ze zápisu z I. zasedání zastupitelů Karlovic o návrhu směny pozemků pro tuto stavbu, 20. 1. 2012

27) Robert Kotzian, náměstek brněnského primátora (ODS)
"To, že se ministerstvo rozhodlo variantu v centru zařadit, mě nevzrušuje. Nemůže totiž obstát vedle varianty připravované a prosazované městem už osmdesát let. Nesčetněkrát jsme ji prověřili, je nejlepší. Proto se nebojím, že se na rozhodnutí o poloze něco změní."
z článku Nové hlavní vlakové nádraží v Brně: centrum je opět ve hře
http://brnensky.denik.cz/presun_nadrazi/nove-hlavni-vlakove-nadrazi-v-brne-centrum-je-opet-ve-hre-20120430.html, 30. 4. 2012

28) Martin Kuba, ministr průmyslu a obchodu (ODS)
"My se dostáváme na to, že musíme vyrábět energii, musíme vyrábět stabilní energii a já jsem přesvědčen, že právě tahle ekologická hnutí prospěla tomu, že se všichni vrhli na podporu těch fotovoltaik, nastavila se tak nešťastně, že dnes opravdu nás stojí pomalu 40 miliard korun."
z rozhovoru v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu
http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/dvacetminut/_zprava/martin-kuba-ministr-prumyslu-a-obchodu---1135924, 12. 11. 2012

29) Jaroslav Kubera, primátor Teplic a senátor Senátu P ČR (ODS)
"S tolik propagovanou občanskou společností nemá nic společného současná realita, kdy je běžné, že si tři lidé založí občanské sdružení, které se tváří, že mluví jménem všeho pracujícího lidu a připravuje stát a daňové poplatníky o miliardy."
z článku Eko-teroristé útočí na dálnici D8
Teplický deník, 4. 8. 2012

30) Jaroslav Kubera, primátor Teplic a senátor Senátu P ČR (ODS)
"Pikantní na tom je, že stát si eko-teroristy hýčká štědrými dotacemi ze státního rozpočtu, místo aby je postavil mimo zákon, což ovšem nebude s ohledem na EU snadné."
z článku Eko-teroristé útočí na dálnici D8
Teplický deník, 4. 8. 2012

31) Jaroslav Kubera, primátor Teplic a senátor Senátu P ČR (ODS)
"To co se chystá pod různými neziskovými organizacemi, kterým my ustupujeme až úplně do rohu a dokonce ze státního rozpočtu platíme lidi, kteří nám blokují dálnici D8 za naše peníze, za peníze daňových poplatníků. To my přijde úplně neuvěřitelné."
z projevu na 23. kongresu ODS v Brně (od 24:50 minuty)
http://www.ods.cz/clanek/3246-projev-senatora-a-primatora-teplic-jaroslava-kubery-na-23-kongresu-ods, 3. 11. 2012

32) Jaroslav Kubera, primátor Teplic a senátor Senátu P ČR (ODS)
"Stavební firmy dokonce říkají, že žaloby se berou zpátky, když se zaplatí. Ale to jsou jen takové dohady."
z projevu na 23. kongresu ODS v Brně (od 24:50 minuty)
http://www.ods.cz/clanek/3246-projev-senatora-a-primatora-teplic-jaroslava-kubery-na-23-kongresu-ods, 3. 11. 2012

33) Kateřina Leopoldová, vedoucí odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna
"Veřejný zájem neposkytnout v daném případě požadované informace převážil a spočívá v tom, že jejich poskytnutí skupině občanů v průběhu zpracování vyhodnocování stanovisek, připomínek a námitek, tzn. před jeho dokončením a přijetím rozhodnutí -- schválení pokynů pro zpracování návrhu územního plánu Zastupitelstvem města Brna -- by mohlo vést ke ztížení, příp. ohrožení přípravy a realizace veřejně prospěšných staveb a opatření, ke spekulacím s pozemky a k prosazování skupinových zájmů. Mohl by tak být ohrožen veřejný zájem na vyváženém územním rozvoji města."
z rozhodnutí Magistrátu města Brna o odmítnutí poskytnout stanoviska tří dotčených orgánů magistrátu, tj. odboru životního prostředí, odboru vodního a lesního hospodářství a odboru památkové péče, ke konceptu Územního plánu města Brna, 6. 1. 2012

34) David Macek, radní pro územní rozvoj Jihomoravského kraje (KDU-ČSL)
"Pokud by zásady před soudem neobstály, hrozí kraji anarchie. Nikdo by nehájil veřejný zájem, protože developeři by mohli postavit na území jednotlivých obcí cokoliv."
(k projednávání žaloby obcí proti schválení Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje)
z článku Kraj: Trasa R43? Jen hrubý návrh
Brněnský deník, 20. 6. 2012

35) Jitka Marková, lékařka -- alergoložka
"Byla bych ráda, kdybych mohla být označena za duchovní matku výrazu ekologický kmotr, neboť ekologismus -- či environmentalismus -- považuji za mnohem hrozivější metlu lidstva nežli poklidného občana Hluboké nad Vltavou, jenž popíjí svou kávu v tamních restauračních zařízeních."
z článku Válka kmotrů
http://jitkamarkova.blog.idnes.cz/c/279536/Valka-kmotru.html, 15. 7. 2012

36) Petr Nečas, předseda české vlády a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ODS)
"Zpracovávat nějakou EIA na energetickou koncepci, to je něco, co bych nazval takřka lunetickým nápadem."
(z odpovědi na otázku, zda podle zákona proběhne posouzení vlivů energetické koncepce na životní prostředí)
z tiskové konference po jednání české vlády
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tiskova-konference-po-jednani-vlady--12--zari-2012--99001, 12. 9. 2012

37) Jiří Skalický, pověřen řízením Ředitelství vodních cest ČR
"Spolehlivá přeshraniční vodní doprava například drží na uzdě ceny na silnicích a železnici."
(odpověď na otázku: "A potřebuje vůbec Česká republika vodní dopravu?")
z článku Boj o jez u Děčína vrcholí, ekologové hrozí soudním zablokováním stavby
http://zpravy.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/boj-o-jez-u-decina-vrcholi-ekologove-hrozi-soudnim-zablokovanim-stavby-752801, E15, 19. 3. 2012

38) Jiří Skalický, pověřen řízením Ředitelství vodních cest ČR
"Věřím, že když budeme mít spolehlivou vodní cestu, tak se objem zboží na vodě rapidně zvýší, firmy si tento levný způsob dopravy najdou. Třeba automobilka v Kolíně."
(odpověď na otázku: "A potřebuje vůbec Česká republika vodní dopravu?")
z článku Boj o jez u Děčína vrcholí, ekologové hrozí soudním zablokováním stavby
http://zpravy.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/boj-o-jez-u-decina-vrcholi-ekologove-hrozi-soudnim-zablokovanim-stavby-752801, E15, 19. 3. 2012

39) Jiří Skalický, pověřen řízením Ředitelství vodních cest ČR
"Válka s ministerstvem životního prostředí nám byla vyhlášena -- nejenom Ředitelství vodních cest, ministerstvu dopravy, ale zejména všem účastníkům plavby, všem profesním skupinám, průmyslu i životnímu prostředí, protože já trvám na tom, že vodní doprava je nejekologičtějším druhem dopravy."
z článku Jez v Děčíně se zatím stavět nezačne, stále nemá souhlas MŽP
http://www.rozhlas.cz/zpravy/spolecnost/_zprava/1066519, 30. 5. 2012

40) Jiří Skalický, pověřen řízením Ředitelství vodních cest ČR
"Je pro mne frustrující, že poté, co jsme projekt dotáhli do opravdu vycizelované podoby mající špičkové evropské parametry, začne stejnou obstrukční taktiku jako profesionální aktivisté používat dokonce samotné ministerstvo."
(reakce na to, že MŽP podruhé vrátilo dokumentaci EIA pro jez u Děčína k přepracování)
z článku ŘVC: Chalupa má na ministerstvu chaos, který zpožďuje stavby
http://domaci.eurozpravy.cz/politika/50507-rvc-chalupa-ma-na-ministerstvu-chaos-zpozduje-stavby, 1. 6. 2012

41) Jan Skalický, pověřen řízením Ředitelství vodních cest ČR
"Stát bohužel těmto lidem, kteří terorizují svým postojem občany, jejichž životní prostředí zamořují tisíce kamiónů, dává obrovský prostor, místo aby jim vymezil jasné mantinely a pravidla."
z komerčního inzerátu Řeky Česka odkrývají svůj potenciál. Vodní doprava pro ekonomiku i relax
http://sdeleni.idnes.cz/reky-cr-odkryvaji-svuj-potencial-vodni-doprava-pro-ekonomiku-i-relax-1jw-/zpr_sdeleni.aspx?c=A121122_092240_zpr_sdeleni_ahr, 26. 11. 2012

42) Jan Skalický, pověřen řízením Ředitelství vodních cest ČR
"Ovšem lidem, kteří zastupují zájmy různých mnohdy i zahraničních zájmových skupin, velmi vyhovuje, když vodní doprava v ČR nefunguje."
z komerčního inzerátu Řeky Česka odkrývají svůj potenciál. Vodní doprava pro ekonomiku i relax
http://sdeleni.idnes.cz/reky-cr-odkryvaji-svuj-potencial-vodni-doprava-pro-ekonomiku-i-relax-1jw-/zpr_sdeleni.aspx?c=A121122_092240_zpr_sdeleni_ahr, 26. 11. 2012

43) Jan Skalický, pověřen řízením Ředitelství vodních cest ČR
"Bohužel pokračující ekonomická krize, úsporná opatření i nechuť přiznat si, že pod rouškou ochrany přírody různé lobbistické skupiny účelově brzdí ekonomiku tohoto státu, k nějakému zlepšení nedaly prostor."
(odpověď na otázku "Jak byste charakterizoval letošní rok? Vytvořil podle vašeho názoru pro oblast dopravy a logistiky a vaši činnost srovnatelné, nebo příznivější podmínky než rok předchozí?")
z článku Anketa Dopravních novin 2012
Dopravní noviny, 20. 12. 2012

44) Michael Stöttinger, výkonný poradce společnosti ARACENA, s. r. o.
"Obchodní centra nemají přátelé. Ale velmi by mě mrzelo, pokud by měl projekt dostávat trhliny kvůli diskusi nad spokojeným životem několika druhů ptáků. Chci tím říct, že jsou si určitě schopni najít potravu o několik metrů dál."
(z rozhovoru o výstavbě obrovského obchodního centra Bavorovice Jih u Českých Budějovic na ploše 26,4 hektarů)
z článku Za čtyři roky chceme začít stavět
MF DNES, 23. 11. 2012

45) Martin Strakoš, zastupitel Ústeckého kraje (ČSSD)
"Největším škůdcem, který ohryzává průběh dokončení dálnice, jsou ekologičtí aktivisté -- spíše ekoteroristé bojující za "zlepšení životního prostředí."
z článku Můj názor (na dálnici D8)
Listy Ústeckého kraje č. 4, duben 2012

46) Martin Strakoš, zastupitel Ústeckého kraje (ČSSD)
"Je jen škodou, že naši ekoteroristé zabránili původně navrženému odstavnému pruhu na unikátním Opárenském mostě, který mohl turistům poskytnout nádherné výhledy na krajinu."
z článku Můj názor (na dálnici D8)
Listy Ústeckého kraje č. 4, duben 2012

47) Jan Stráský, ředitel Správy NP Šumava a CHKO Šumava
"Já to řeknu velmi kategoricky, že jestliže nevyřešíme krátkodobý problém, záchrany zelené Šumavy, žádný dlouhodobý problém rozvoje Šumavy nás nečeká, prostě Šumava bude bez lidí."
z pořadu Dvacet minut Radiožurnálu
http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/dvacetminut/_zprava/1048155, 19. 4. 2012

48) Dagmar Tůmová, předsedkyně představenstva Českomoravské drůbežářské unie, o. s.
"Slepice je vyšlechtěná do velkochovu a ocení jedině žrádlo a pití. Jsou to omezená stvoření řízená pudy."
z článku Slepice získaly prostor, jsou nyní šťastnější?
MF DNES, 17. 3. 2012

49) Milan Urban, poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ČSSD)
"A myslím si, že tento zákon, tato malá novela, může způsobit skutečně velké škody, já bych řekl takového rozsahu, že to může být hodnoceno v budoucnu jako velezrada."
v debatě nad novelou horního zákona, která vyškrtla možnost vyvlastnění
z diskuse ve 3. čtení o schválení vládního návrhu novely zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon (sněmovní tisk 731)
http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/046schuz/s046235.htm, 26. 9. 2012

50) Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje (ČSSD)
"D8 je neuvěřitelný příběh o moci ekologických aktivistů a bezmoci občanů žijících na objízdných trasách za nedokončenou část, kteří nechtěně musí trpět smogem a hlukem z nadměrné dopravy."
z článku Populární hejtmanka Vaňhová: My tu nečekáme na vládní reformy, řídíme se rozumem
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Popularni-hejtmanka-Vanhova-My-tu-necekame-na-vladni-reformy-ridime-se-rozumem-222147, 6. 2. 2012

51) Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje (ČSSD)
"Jsem přesvědčená, že úřady odvedly profesionální práci a nedokážu si již představit, že by se objevil nějaký pseudoekolog, který by chtěl legitimnost a nezbytnost rychlého dokončení dálnice znovu napadnout. Takový postup by již nemohl být nazván jinak, než vyděračským."
z článku Dostavba dálnice může pokračovat. Má všechna povolení
http://ustecky.denik.cz/zpravy_region/krajsky-urad-zamitl-odvolani-dostavba-dalnice-muze-pokracovat-20120420.html, 20. 4. 2012

52) Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje (ČSSD)
"Krajský úřad i lovosický stavební úřad provedly svoji práci dobře. Nyní je na soudech, aby měly odvahu rozhodovat o dálnici D8 také podle veřejného zájmu."
z článku Nekrolog za D8? Ještě snad ne
http://www.parlamentnilisty.cz/profily/clanek.aspx?id=12976, 27. 7. 2012

53) Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje (ČSSD)
"Pro Ústecký kraj je scénář dalšího nesmyslného prodlužování dostavby D8 nepřijatelný. Je nutné zabránit tomu, aby malá hrstka ekologických aktivistů terorizovala naše občany a před lidskými životy dávala přednost, ale čemu vlastně? Žábě, broukovi, pampelišce nebo vlastní kapse?"
z článku Nekrolog za D8? Ještě snad ne
http://www.parlamentnilisty.cz/profily/clanek.aspx?id=12976, 27. 7. 2012

54) Alena Vitásková, předsedkyně Energetického regulačního úřadu
"Akci jsem nepodpořila ani v myšlenkách, ani reálně, protože se domnívám, že je to akce špatná. A to z jednoho prostého důvodu. Pokuste se zeptat distributorů a přepravních soustav, co to dělá v síti, jaké jsou nárazy sítí, jaké to má technické dopady. Tímto způsobem se domnívám, nelze demonstrovat úspory v elektrické energii, že těch způsobů je podstatně lepších a jiných, než tady tento způsob klidně povede k blackoutu, jestli si to uvědomují ti, kteří se zúčastňují tady této akce."
(odpověď na otázku, jak vidí mezinárodní akci Hodina Země, která upozorňuje na možnosti úspor energie)
z rozhlasového pořadu Českého rozhlasu 2 pod názvem Jak to vidí
http://www.rozhlas.cz/praha/jaktovidi/_zprava/jak-to-vidi-alena-vitaskova-5-dubna---1041559, 5. 4. 2012

55) Günther Zembsch, jednatel firmy InterCora, s. r. o.
"Povolování nepřísluší ani občanským soudům, nepřísluší developerům, jako je InterCora a nepřísluší ani ekologickým teroristům (nikoli ekologickým aktivistům) jako je pan Hyťha nebo sdružení Děti Země."
z článku Uzavření hypermarketu Hornbach? Pouze diktatura ekoteroristů
Plzeňský deník, 22. 5. 2012

(Na základě podkladů zpracoval Miroslav Patrik, Děti Země -- Brno.)

0
Vytisknout
7759

Diskuse

Obsah vydání | 24. 4. 2013