Představujeme kandidáty II.

9. 10. 2013 / Viktor Vereš

čas čtení 34 minut

Kandidáti jsou před volbami ochotni odpovídat na velmi osobní otázky Viktora Vereše: Odpovědi řazeny postupně, jak dorazily, otázky pro přehlednost postupně kráceny. Vhodné jako jeden z podkladů k rozhodování o volebnímu kroužkování.

Josef Šenfeld, KSČM
1)Jste pro rychlé zavedení referend, přímé volby starostů a odvolatelnosti politiků občany?
Jsem pro zavedení obecného referenda, přímou volbu starostů nepodporuji, nejhlavnější důvod je, že velmi pravděpodobně by mohla obec být nefunkční (starosta z jiného uskupení než většina členů rady i zastupitelstva). S možností odvolatelnosti politiků obecně souhlasím.

2)Jste pro zrušení anonymních akcií a zveřejnění skutečných vlastníků firem?
Ano.

3)Jak prokážete, že nepodlehnete uplácení ze strany různých mafií za jejich zájmy proti zájmům občanů ČR (hazardní, církevní, solární lobby)? (Kdy jste projevili občanskou statečnost a jak?)
Neznám mechanismus prokázání něčeho v budoucnu. Musí stačit můj čestný slib, že se tak u mne nikdy nestane. Majetková přiznání toto mohou v budoucnu prokázat a já jsem pro uzákonění institutu majetkových přiznání. To je otázka pro Ty, co mne znají, sám mohu těžko o sobě něco prohlašovat.

4)Jste si jisti, že nebudete vydíratelní?
Ano jsem si jistý, že nebudu vydíratelný.

5) Co uděláte po svém zvolení, aby byly zrušeny tyto nespravedlivé restituce nebo minimalizovány škody a bylo dosaženo restitucí spravedlivých?
Samozřejmě bych si přál zrušení nespravedlných restitucí. Udělám proto vše i když vím, že to bude těžké. Co jste popsal v argumentaci (církev dokonce naprostou většinu vydávaného majetku jen ve správě a plně jej nevlastnila!) jsme v průběhu projednávání opakovaně říkali na plénu Sněmovny.  A nejenom to.

6) Jste pro vstup ČR do Evropského stabilizačního mechanizmu?
Ano jsem pro vstup ČR do Evropského stabilizačního mechanizmu.

7)Jste pro omezení poslanecké imunity? Jak velké?
Myslím, že imunita je již dostatečně omezena.

8)Jste proti zvyšování daní, sociálního a zdravotního pojištění atd.?
Ano, jsem proti zvyšování daní, sociálního a zdravotního pojistění atd.

9) Jste pro přechod Řecka a dalších krachujících států na původní měny?
To bych nechal na rozhodnutí těch států. Pokud se tak rozhodnou, bude to jejich věc.

10)Patříte spíše k příznivcům prezidenta Zemana nebo spíše k jeho odpůrcům?
Pana prezidenta respektuji. Řešení různých problémů je dáno do značné míry náboženstvím kandidáta.

11)Věříte v Boha nebo jinou nadpřirozenou bytost?
Ne.

12)Patříte do nějaké církve? Jaké? Angažujete se v ní nějak?
Ne.

13)Ovlivňuje Vás víra každý den ve Vašich rozhodnutích?
Ne.

14)Jsou pro Vás důležitější zájmy a přání Vaší církve anebo občanů? Věříte, že následováním církve (náboženství) dojdou lidé ke správnému cíli, i když se jim zdá, že cesta vede jinudy, než říká církev (náboženství)?
Pro mne jsou důležitější zájmy a přání občanů.

15)Pro jakou formu regulace interupcí jste?(Stávající, uvolnit nebo zpřísnit a jak...)
Zachovat stávající.

16)Jste proti "interrupční" pilulce?
Obecně nejsem proti interrupční pilulce.

17)Jste pro bombardování Sýrie bez souhlasu OSN?
Nesouhlasím s jakýmkoliv bombardováním Sýrie.

18)Jste pro bojový výcvik a zásobování rebelů v Sýrii zbraněmi?
Nesouhlasím.

19)Jste pro přímou volbu prezidenta?
Ano.

20)Smlouvy, uzavřené státní správou, mají být platné až po jejich zveřejnění?
Podle mne by platnost smluv uzavřených státní správou neměla být podmíněna okamžikem zveřejnění. Jsem pro zveřejňování smluv uzavřených státní správou.

21)Měly by mít homosexuální páry možnost adopce?
Jsem proti možnosti adopce homosexuálními páry.

22) Jste pro propagaci vystěhování Romů z ČR?
Nesouhlasím.

23)Jste pro snížení hranice 5% nutné pro vstup do Parlamentu?
5 % hranici pro vstup do Parlamentu bych zachoval.

24)Jste pro zákaz kouření v restauracích?
Jsem nekuřák. Kouření v restauracích bych ponechal na provozovatelích.

25)Co si myslíte o stanovisku katolické církve: "Může to znít přehnaně, ale pravice přitakává k životu a lidské důstojnosti, zatímco levice vede k umrtvení a degradaci lidí na chovná zvířata."
To je vyjádření pana Duky. Já s ním určitě nesouhlasím. Asi ví proč to říká, tím myslím např. církevní restituce.

26)Měly by si církve platit své faráře, jejich vzdělání a opravy svých nemovitostí ze svého?
Ano.

27)Má stát platit faráře v nemocnicích, věznicích a armádě nebo psychology věřící i nevěřící?
Nejsem pro státem placené faráře v nemocnicích, věznicích a armádě. Pokud by to mělo být, tak souhlasím s psychology placenými státem.

Ivan Ohlídal, ČSSD

1)Jste pro rychlé zavedení referend, přímé volby starostů a odvolatelnosti politiků občany? Pro zavedeni referend jsem. Pro prime volby starostu nejsem. Dovedete si predstavit, ze bude zvolen starosta, ktery sice bude oblibeny u obcanu, ale nebude mit podporu v zatupitelstvu?
To nemůže fungovat bez podstatné změny zákona o obcích alespoň v tom smyslu, jak je tomu na Slovensku. Bez podrobnější specifikace týkající se odvolání politiků občany nemá smysl na tuto otazku odpovídat.

2)Jste pro zrušení anonymních akcií a zveřejnění skutečných vlastníků firem?
Ano, to jsem.

3)Jak prokážete, že nepodlehnete uplácení ze strany různých mafií za jejich zájmy proti zájmům občanů ČR (hazardní, církevní, solární loby)? (Kdy jste projevili občanskou statečnost a jak?)
Vážený pane, tato otázka je stupidní. Jak např. prokážete své manželce, partnerce nebo přítelkyni svou věrnost, pokud vás bude podezřívat a vy jste se nevěry nedopustil. Totéž platí o prokazování toho, že jste se nedopustil korupce či jiného nečeestného jednání v politice či občanském životě.

4)Jste si jisti, že nebudete vydíratelní?
Nedopustil jsem se ve své politické kariéře ničeho nečestného nebo odsouzeníhodného, takže mne nemá možnost nikdo v tomto směru vydírat.

5) Co uděláte po svém zvolení, aby byly zrušeny tyto nespravedlivé restituce nebo minimalizovány škody a bylo dosaženo restitucí spravedlivých?
Bohužel, něco podstatného udělat proti schváleným nespravedlivým církevním restitucím nelze, což vyplývá ze skutečnosti, že jsme alespoň částečně právním státem. Proč tomu tak je by vám nejlépe vysvětlili ústavní právníci.

6) Jste pro vstup ČR do Evropského stabilizačního mechanismu?
Pokud vím, tak se tento stabilizační program týká zemí, které mají euro. Nás se to podle mého názoru zatím netýká.

7)Jste pro omezení poslanecké imunity? Jak velké?
Imunita poslanců byla již parlamentem omezena. Myslím si, že je v současné době omezena na rozumnou míru.

8)Jste proti zvyšování daní, sociálního a zdravotního pojištění?
Jsem pro progresívní zdanění, tj. jsem pro zvýšení daní  občanům s měsíčním příjmem nad 100 000 Kč. Zdravotní a sociální pojištění  bych nezvyšoval, vyjma zvýšení zdravotního pojištění u občanů, za které platí toto pojištění stát.

9) Jste pro přechod Řecka a dalších krachujících států na původní měny?
Myslím si, že zachování eura v Řecku a ostatních státech s výraznými ekonomickými problémy je pro tyto státy výhodnější, než jejich přechod k vlastním měnám.

10)Patříte spíše k příznivcům prezidenta Zemana, nebo spíše k jeho odpůrcům?
Nepatřím k jeho příznivcům, ani odpůrcům.

11)Věříte v Boha nebo jinou nadpřirozenou bytost?
Nevěřím.

12)Patříte do nějaké církve? Jaké? Angažujete se v ní nějak?
Nepatřím.

13)Ovlivňuje Vás víra každý den ve Vašich rozhodnutích?
Ne, jsem ateista a žádná náboženská víra mne nemůže ovlivňovat.

14)Jsou pro Vás důležitější zájmy a přání Vaší církve anebo občanů? Věříte, že následováním církve (náboženství) dojdou lidé ke správnému cíli, i když se jim zdá, že cesta vede jinudy, než říká církev (náboženství)?
Pro mne jsou důležité zájmy občanů. Nevěřím, že náboženství a následování církví může nějak pozitivně ovlivnit. Mezi věřícími znám mnoho slušných lidí i darebáků.

15)Pro jakou formu regulace interupcí jste? (Stávající, uvolnit nebo zpřísnit a jak...)

16)Jste proti "interrupční" pilulce?
Nejsem.

17)Jste pro bombardování Sýrie bez souhlasu OSN?
Ne.

18)Jste pro bojový výcvik a zásobování rebelů v Sýrii zbraněmi?
Nejsem.

19)Jste pro přímou volbu prezidenta?
Ano.

20)Smlouvy, uzavřené státní správou, mají být platné až po jejich zveřejnění?
Ano.

21)Měly by mít homosexuální páry možnost adopce?
Za určitých okolností ano. A to v případě, když bude zřejmé, že pro adoptované dítě bude jeho adopce přínosem.

22) Jste pro propagaci vystěhování Romů z ČR?
Nejsem.

23)Jste pro snížení hranice 5% nutné pro vstup do Parlamentu?
Ne.

24)Jste pro zákaz kouření v restauracích?
Ano.

25)Co si myslíte o stanovisku katolické církve:"Může to znít přehnaně, ale pravice přitakává k životu a lidské důstojnosti, zatímco levice vede k umrtvení a degradaci lidí na chovná zvířata."
Toto tvrzení je nesmyslné, ať ho pronáší kdokoliv.

26)Měly by si církve platit své faráře, jejich vzdělání a opravy svých nemovitostí ze svého?
Po schválení církevních restitucí ano.

27)Má stát platit faráře v nemocnicích a armádě, nebo psychology věřící i nevěřící?
V armádě ano.

Petr Máca, ODS

1)Jste pro rychlé zavedení referend, přímé volby starostů a odvolatelnosti politiků občany?
Referendum je poměrně cizorodý prvek v parlamentním systému. Je to nákladné zbavení se zodpovědnosti zvolené politické reprezentace. Referendum by mělo být součástí rozhodovacích mechanismů u přesně stanovených témat. Takže ano, souhlasím s jasným a rychlým stanovením pravidel pro obecné referendum.

Přímá volba starostů by musela být předcházena kompletní změnou principů komunální politiky. Samotná přímá volba starostů je nefunkční a jak je patrno ze zkušeností na Slovensku, může vést města a obce do patového stavu (starosta s kompletně opozičním zastupitelstvem). Nikdy jsem nepochopil přesný obsah požadavku na odvolatelnost politiků, v principu ale pokud zastávám zvolenou funkci, musí existovat cesta jak mě opět odvolat.

2)Jste pro zrušení anonymních akcií a zveřejnění skutečných vlastníků firem?
Nedomnívám se, že zrušení anonymních akcií povede například k transparentnějšímu zadávání veřejných zakázek nebo dokonce ke snížení cen. Nemám s tím ale žádný problém, avšak příliš otázce nerozumím -- jak já to chápu, tak již tento problém byl zákonem vyřešený. Druhou otázkou je, že i tato zákonná úprava se dá poměrně snadno obejít přes vlastnictví akcií zástupnou firmou v zahraničí.

3)Jak prokážete, že nepodlehnete uplácení ze strany různých mafií za jejich zájmy proti zájmům občanů ČR (hazardní, církevní, solární lobby)? (Kdy jste projevili občanskou statečnost a jak?)
Nemohu prokázat, čemu v budoucnu podlehnu či nepodlehnu. Politika pro mě není věcí ekonomického zabezpečení. Za velmi zvláštní pokládám definici "církevní lobby". I když já nejsem členem žádné z církví, pokládám za relevantní vliv náboženských skupin i na politiku země. Podle takové definice jsou i zemědělci nebo představitelé průmyslu aj. také lobby. Hazard nehraju a protiví se mi, solární baron nejsem já ani nikdo z mého okolí, otázce skutečně moc nerozumím. Občanská statečnost -- jistě záleží na definici toho pojmu. Pro někoho je to záchrana lidského života, pro někoho je to ochota jít proti většinovému proudu. Pro někoho může být mým projevem občanské statečnosti postoje (a problémy s tím spojené) ke komunistickému režimu, pro někoho snaha podnikat v prostředí nestabilního zdravotnického systému v zemi, a pro někoho moje ochota v dnešní době veřejně a nahlas deklarovat svou sounáležitost s tradicemi Občanské demokratické strany. Nicméně pro politiku pokládám obyčejnou lidskou slušnost a poctivost za mnohem důležitější vlastnosti, než projev občanské statečnosti.

4)Jste si jisti, že nebudete vydíratelní?
V krajních situacích je kdokoliv vydíratelný. Své maléry a nezdary z minulosti i současnosti nezastírám a nedomnívám se, že by byly moc atraktivní ani pro zpravodajské služby a ani pro politické protivníky 

5) Co uděláte po svém zvolení, aby byly zrušeny tyto nespravedlivé restituce nebo minimalizovány škody a bylo dosaženo restitucí spravedlivých?
 Příliš nerozumím otázce, která má již ve své formulaci hodnocení spravedlnosti. Z mně dostupných podkladů vyplývá, že restituce (zde asi patrně církevní?) nejsou zcela spravedlivé směrem k restituujícím subjektům, stejně jako všechny restituce předchozí nenapravily všechny křivdy. Nemohu hodnotit a ani přislíbit jakýkoliv krok k nápravě něčeho, kde nedokážu v současné době hodnotit oprávněnost či neoprávněnost těch kroků. Mohu jen přislíbit, že začnu toto téma víc sledovat -- analýzy, které jsem četl, hovořily o podhodnocení rozsahu restitucí (např. ignorování výnosů z majetků nebo jeho znehodnocení v uplynulých letech). Za největší malér církevních restitucí pokládám, že se k nim přistupuje až 23 let po pádu komunistického režimu. Vydávání jakéhokoliv nemovitého majetku je jednotlivě přezkoumáváno a zamítnuto vždy, pokud dotčená církev neprokáže oprávněnost nároku.

6) Jste pro vstup ČR do Evropského stabilizačního mechanismu?
 ESM je jedním z prvků EU, který nebyl její součástí v době našeho vstupu. V principu mám problém s jakýmkoliv dalším omezováním národní suverenity. V praxi se pak velmi těžko třeba slovenským politikům vysvětlovalo, proč slovenský důchodce musí přispět na pro nás nezvykle vysokou životní úroveň řeckého penzisty, nebo pro osobu pobírající speciální "penzi pro neprovdanou dceru armádního důstojníka".  

7)Jste pro omezení poslanecké imunity? Jak velké?
 Poslanecká imunita musí 100% pokrývat veškeré politické projevy na půdě sněmovny i mimo ni. Nepolitické projevy nemají nic společného s imunitou -- ostatně zákonodárci za Občanskou demokratickou stranu požadovali takovou změnu zákona (větší omezení imunity, než jaké prošlo). Nicméně i současný stav -- omezení imunity na dobu výkonu mandátu - pokládám za krok dopředu (za trestný čin lze stíhat zákonodárce po skončení jeho mandátu bez ohledu na souhlas zákonodárného sboru).

8)Jste proti zvyšování daní, sociálního a zdravotního pojištění atd.?
 Největší chybou vlády vedené Občanskou demokratickou stranou bylo zvýšení některých daní, což pokládám za neomluvitelný ústupek koaličnímu partnerovi. Sociální a zdravotní pojištění zaměstnavateli neúměrně zvyšuje náklady na práci, rozhodně nesmí docházet k jejich zvyšování, sám bych hledal cesty k jejich snižování.

9) Jste pro přechod Řecka a dalších krachujících států na původní měny?
 Jelikož nejsem a nikdy nebudu patrně politikem těchto zemí, nejsem kompetentní se k tomu jakkoliv vyjadřovat. Jelikož Česká republika není součástí eurozóny, není to adekvátní otázka pro českého politika.

10)Patříte spíše k příznivcům prezidenta Zemana nebo spíše k jeho odpůrcům?
Nedomnívám se, že je to relevantní otázka pro kandidáta do PSP. Miloš Zeman se stal prezidentem na základě nepravdivé předvolební kampaně financované neprůhledně a obklopuje se lidmi, kteří nemají a nikdy nemohou mít ani bezpečnostní prověrku. Respektuji úřad prezidenta, ale Miloši Zemanovi jsem hlas nedal, stejně jako jsem nepreferoval ani Karla Schwarzenberga.

11)Věříte v Boha nebo jinou nadpřirozenou bytost?
 Diskutabilní a tendenčně položená otázka. Nejsem členem žádné církve ani náboženského společenství. Svoje duševní a duchovní názory nedokážu a ani nechci formulovat ve 2-3 větách. Nepokládám se za křesťana či žida ve smyslu Bible atd.

12)Patříte do nějaké církve? Jaké? Angažujete se v ní nějak?
 Ne.

13)Ovlivňuje Vás víra každý den ve Vašich rozhodnutích?
 Ano, věřím v to lepší v lidech a věřím, že slušnost se vyplácí.

14)Jsou pro Vás důležitější zájmy a přání Vaší církve anebo občanů? Věříte, že následováním církve (náboženství) dojdou lidé ke správnému cíli, i když se jim zdá, že cesta vede jinudy, než říká církev (náboženství)?
 Věřím, že každý politik se musí umět zodpovídat před svými voliči a před svým svědomím. Já chápu politiku jako možnost ovlivnit směrování věcí veřejných ku prospěchu lidí a pevně doufám, že tak činí i křesťanští politici. Nicméně se domnívám, že náboženstvím ovlivněné politické názory zpravidla nejsou proti zájmu lidí -- proto příliš otázce nerozumím.

15)Pro jakou formu regulace interupcí jste?(Stávající, uvolnit nebo zpřísnit a jak...)
 Zrušením regulace interrupcí a zvýšením dostupnosti kontraceptiv došlo k dramatickému poklesu počtu ukončení těhotenství. Ačkoliv tedy pokládám interrupci za barbarský projev -- prosté zabití jedince, jakákoliv větší restrikce by byla kontraproduktivní. Na druhou stranu si ale nedovedu představit ještě větší uvolnění, než je dnes. Smím se zeptat, co by se ještě mohlo uvolňovat...?

16)Jste proti "interrupční" pilulce?
 Nejsem gynekolog, ale podle mě dostupných odborných informací je to relevantní a relativně šetrný způsob ukončení těhotenství. Její nebezpečí je pouze v občasném zaměňování s antikoncepcí.

17)Jste pro bombardování Sýrie bez souhlasu OSN?
 Obávám se, že situace v Sýrii nemá žádné dobré řešení a nedokážu se k tomu vyjádřit.

18)Jste pro bojový výcvik a zásobování rebelů v Sýrii zbraněmi?
 Stejně jako předchozí.

19)Jste pro přímou volbu prezidenta?
 Přímá volba prezidenta je cizorodý prvek v systému parlamentní demokracie. V principu jsem proti přímé volbě prezidenta bez úpravy stávajících zákonů, včetně ústavy. Pokud by mělo docházet k přesunu od parlamentní demokracie k prezidentskému systému, mám s tím velký problém, takové systémy bipolárně radikalizují společnost a v takové společnosti pak snadno dochází k umlčení jakýchkoliv minoritních názorových proudů; demokracie nesmí být prostým diktátem většiny.

20)Smlouvy, uzavřené státní správou, mají být platné až po jejich zveřejnění?
 Bude-li povinností zveřejňovat takové smlouvy, pak samozřejmě ano. Obávám se ovšem, že v některých bodech je nevhodné veškeré smlouvy zveřejňovat, jde-li o bezpečnostní riziko například. Za další, jistě záleží na formě povinného zveřejnění.

21)Měly by mít homosexuální páry možnost adopce?
 Příliš nerozumím dokonce ani tomu, proč tak není možné již dnes. Nebo proč nemůže dítě adoptovat stabilní "singl".

22) Jste pro propagaci vystěhování Romů z ČR?
 Takovou pitomost myslím nahlas v tomto století u nás řekl pouze jediný politický vůdce.

23)Jste pro snížení hranice 5% nutné pro vstup do Parlamentu?
 Ne.

24)Jste pro zákaz kouření v restauracích?
 Takové návrhy pokládám za pitomost. Mimochodem, sám jako silný kuřák preferuji nekuřáckou restauraci nebo restauraci sice kuřáckou, ale s dokonalým odvětráváním.

25)Co si myslíte o výroku Papeže Františka, že nikdy nebyl pravičákem? Jste pravičák?
 Nic si o tom nemyslím. Pokládám se za pravicově orientovaného politika.

26)Měly by si církve platit své faráře, jejich vzdělání a opravy svých nemovitostí ze svého?
 Ano a to je i druhotný cíl církevních restitucí.

27)Má stát platit faráře v nemocnicích, věznicích a armádě nebo psychology věřící i nevěřící?
Takto položenou otázku moc neberu. Pokud by se ušetřilo na penězích za policisty, mohli by na školách být psychologové a snížila by se kriminalita -- podle stejné logiky. Nejsem členem žádné církve, ale respektuji, že pro velmi výraznou část spoluobčanů je duchovní opora a podpora stejně důležitá, ne-li důležitější, jako například lékařská péče. Bezpečně vím, že duchovní opora pomohla mnoha lidem najít svou slušnou cestu životem a například ve věznicích může duchovní udělat mnohem víc práce, než psycholog. Věznicím nebo armádě moc nerozumím, ale nejsem si jistý, zda duchovní je trvale v nemocnicích (?) a už vůbec, zda je placen z rozpočtu nemocnice.

Jaroslav Zvěřina, ODS

1) "Rychle" bych takový komplex změn nedoporučoval. Všechny přímé volby by měly být předcházeny důkladnou a uváženou změnou kompetencí přímo volených politiků
2) Zrušení anonymních akcií podporuji.
3) Byl jsem v politice dlouho a žádným uplácením jsem nepodléhal.
4) Myslím, že úplatnost politiků, zejména řadových poslanců není nic podstatného. Pozornost by měla být věnována lidem v exekutivních funkcích a státním úředníkům. Vaše úvaha o tajných službách mi přijde poněkud paranoidní.
5) Máte-li na mysli církevní restituce, pak s těmi už toho moc nenaděláme.
6) Neumím posoudit, do jaké míry je ten "mechanismus" prospěšný zemi, která nemá zavedeno euro.
7) Mám zato, že další omezování imunity zákonodárců není nutné. Sledujme nějaký čas výsledky posledních úprav.
8) Nejsem pro zvyšování daní, jsem však pro výraznou redukci nákladů státní správy, zvýšení spoluúčasti lidí jak ve zdravotnictví, tak v sociální oblasti.
9) Pro co jsem já v této oblasti, na tom moc nezáleží. Zdá se ovšem, že bez takové změny se v budoucnosti eurozóna nevyhne.
10) Nejsem příznivcem Miloše Zemana, ani Zemanovců.
11) Nevěřím.
12) Jsem pokřtěný katolík, avšak k církvi se nehlásím.
13) Viz předchozí body.
14)        "        "
15) Jsem lékař, psychiatr a sexuolog a proto jsem proti restrikcím v této oblasti. Stávající úprava stačí.
16)  Ne
17)  Ne
18) Ne
19) Nevadí mně
20)  "Smlouvy" jsou různého druhu, jistě u mnohých to platí.
21) Možnost jistě, avšak žádnou spásu od toho nečekám.
22)  Jistě ne
23) Ne - hrozí, že pak Parlament bude ještě méně akceschopný, než dnes, a to by nebylo pozitivní.
24) Nekouřím, ale plošné zákazy nejsou racionální. Jsem pro svobodné rozhodnutí majitelů a konzumentů.
25) Co tím myslil papež, nemohu sloužit. Já se hlásím k pravici. "Pravičák" má býti pejorativum? A proč vlastně? "Levičáci" udělali méně špatného pro tento svět?
26) Samozřejmě. Důsledná odluka církví od státu je nezbytná.
27) Při nízkém zastoupení věřících v populaci mně přijdou státem placení duchovní v institucích jako zbytečný luxus. Psychologům bych dal přednost.
28) Při očekávaném nevalném výsledku mé politické strany nemohu toho zaručit mnoho. Předpokládám, že jsme schopni se poučit z minulých chyb.
29) Viz předchozí odpověď.

Jan Němec, TOP09

1)Jste pro rychlé zavedení referend, přímé volby starostů a odvolatelnosti politiků občany?
Jsem proti. Z mé zkušenosti v komunální politice vím, že starosta nebo primátor nemohou fungovat jako solitér a musí se opírat o podporu rady a zastupitelstva. Dalším rizikem je, že by mohla být starostou významná osobnost, která však ještě nemusí být zárukou dobrého fungování obce.

Co se týká odvolatelnosti politiků, myslím si, že to není o systému, ale o lidech. Je potřeba, aby v politice působili lidé čestní a pracovití a voliči by měli toto zohlednit (nevolit lháře a populisty). To je však otázka vyspělosti společnosti a téma na hodinovou diskuzi.

2)Jste pro zrušení anonymních akcií a zveřejnění skutečných vlastníků firem?
Ano.  

3)Jak prokážete, že nepodlehnete uplácení ze strany různých mafií za jejich zájmy proti zájmům občanů ČR (hazardní, církevní, solární lobby)? (Kdy jste projevili občanskou statečnost a jak?)
 Je to v rozporu s mým přesvědčením a motivy, které mě vedly ke vstupu do politiky. Svoji občanskou statečnost hodnotit nechci, ale dalo by se najít pár příkladů .

4)Jste si jisti, že nebudete vydíratelní?
 Základem je mít čisté svědomí.

5) Co uděláte po svém zvolení, aby byly zrušeny tyto nespravedlivé restituce nebo minimalizovány škody a bylo dosaženo restitucí spravedlivých?
 Církevní restituce považuji za správný krok a jediný problém je, že měly být provedeny před 20-ti lety. Bohužel k tomu měla odvahu až vláda minulá.

6) Jste pro vstup ČR do Evropského stabilizačního mechanismu?
 Ano.

7)Jste pro omezení poslanecké imunity? Jak velké?
 Ano, měla by vztahovat pouze na projevy politické povahy ve sněmovně.

8)Jste proti zvyšování daní, sociálního a zdravotního pojištění atd.?
 Ano, příští vláda by měla začít se snižováním odvodů (za předpokladu, že skončí krize).

9) Jste pro přechod Řecka a dalších krachujících států na původní měny?
Ne.

10)Patříte spíše k příznivcům prezidenta Zemana nebo spíše k jeho odpůrcům?
 Prezident Zeman je to nejhorší, co nás v tomto roce potkalo. Jeho pokřivený charakter, způsob jednání a arogance způsobí této zemi značné škody ekonomické i morální.

11)Věříte v Boha nebo jinou nadpřirozenou bytost?
 Ano.

12)Patříte do nějaké církve? Jaké? Angažujete se v ní nějak?
 Ne.

13)Ovlivňuje Vás víra každý den ve Vašich rozhodnutích?
 Částečně.

14)Jsou pro Vás důležitější zájmy a přání Vaší církve anebo občanů? Věříte, že následováním církve (náboženství) dojdou lidé ke správnému cíli, i když se jim zdá, že cesta vede jinudy, než říká církev (náboženství)?
 Je to věc osobního rozhodní, které plně respektuji.

15)Pro jakou formu regulace interupcí jste?(Stávající, uvolnit nebo zpřísnit a jak...)
 Neregulovat.

16)Jste proti "interrupční" pilulce?
 Ne.

17)Jste pro bombardování Sýrie bez souhlasu OSN?
 Ne.

18)Jste pro bojový výcvik a zásobování rebelů v Sýrii zbraněmi?
 Ne.

19)Jste pro přímou volbu prezidenta?
 Ano -- snad se to příště povede lépe . Viz. můj předchozí komentář o vyspělosti národa.

20)Smlouvy, uzavřené státní správou, mají být platné až po jejich zveřejnění?
 Ano.

21)Měly by mít homosexuální páry možnost adopce?
 Ne.

22) Jste pro propagaci vystěhování Romů z ČR?
 Ne.

23)Jste pro snížení hranice 5% nutné pro vstup do Parlamentu?
Ne.

24)Jste pro zákaz kouření v restauracích?
Ano.

25)Co si myslíte o výroku Papeže Františka, že nikdy nebyl pravičákem? Jste pravičák?
 Jeho názor, pravicové a konzervativní myšlenky jsou mi blízké.

26)Měly by si církve platit své faráře, jejich vzdělání a opravy svých nemovitostí ze svého?
 Ano, je to součást odluky církve od státu viz, církevní restituce.

27)Má stát platit faráře v nemocnicích, věznicích a armádě nebo psychology věřící i nevěřící?
Pokud se jedná o státní zaměstnance, tak ano.

28)Jak zaručíte, že nebudete opět zvyšovat daně, ačkoli jste před minulými volbami  tvrdili, že v době krize pokládáte zvyšování daní za škodlivé pro ekonomiku a stejně jste daně zvýšili?
Byla to volba mezi dvěma zly a minulá vláda si zvolila to menší. Myslím si, že rozhodla dobře. Zaručit to mohu pouze v případě, že se nebude zhoršovat fiskální stabilita země.

29)Jak zaručíte, že nebudete opět zadlužovat zemi rekordním tempem, ačkoliv jste o sobě tvrdili, že jste vláda rozpočtové odpovědnosti?
Míra zadlužení se snížila a to díky úsporám (přes 200 mld.), tak díky nepopulárnímu zvýšení daní. Myslím si, že jsme krizí prošli ze ctí.

Rudolf Chlad, TOP09

Nezlobte se, ale část Vašich otázek je na diskuzi a ne jednoznačnou krátkou odpovědˇ.Přesto na první čtyři odpovím. 1 odvolatelnost je trochu diskutabilní, volba přímá ano. Odvolatelnost vede k populistickému chování politiků, aby se za každou cenu udrželi, nastavení pravidel odvolatelnosti  jsou v tom podstatné, jako např. poruší-li sliby z volebního programu, tak odvolat apod.

2 Ano.

3 a 4 prokázal jsem v minulém volebním období.

Miroslav Stejskal, ČSSD

1) Ano, jsem pro přímou volbu, myslím si, že pozice starosty by tím byla jednak posílena a jednak by se nestávalo, že v rámci povolebních dohod se následně stal starostou ten, který měl nejméně hlasů a byl tedy logicky pro občany nejméně akceptovatelný. Pokud budou moci občané odvolat svého politika bude určitě tento politik více promýšlet své konání a zejména pak hlasování.

2) Ano, jsem pro zrušení anonymních akcií.

3) Již téměř dvanáctý rok vykonávám funkci starosty na malé vesnici, moje důvěra přitom roste, vždy jsem měl nejvíce hlasů ze všech kandidátů a to i preferenčních. Na konferencích a jinde jsem se nebál vystoupit proti vedení. Nevím tedy proč bych měl ze svých zásad slevit.

4) Není nic v mém životě, na čem by bylo možné založit mé vydírání. Pokud jsem se dopustil chyb a nebylo jich málo, okamžitě jsem to lidem oznámil a také jsem se omluvil.

5) Ohledně restitucí bylo již rozhodnuto. Nejsem si proto jistý, zda je možné toto rozhodnutí zvrátit. Nový zákon by byl napaden jak u ústavního soudu, tak u soudů mezinárodních. Určitě je však důležité, jak budou příslušné orgány posuzovat případné nároky. Není možné se vracet za rok 1948, to je jasné, na druhé straně není možné vydávat majetek tam, kde se jednalo o spolupráci s němci za II. sv. války a dále v jiných sporných případech. Obávám se, že majetek církví, případně jeho čast, zmizí v kapsách firem, které se jako zaručeně ty hospodárné a správné nyní církvi jako hospodáři nabízejí.

6) Ano.

7) Jsem pro omezení poslanecké imunity, vyjma projevů učiněných v rámci vystoupení ve sněmovně.

8) Jsem pro mírné zvýšení daní za předpokladu, že se s těmito bude nakládat účelně a hospodárně. Na druhé straně jsem pro snížení počtu zdravotních pojišťoven a pro omezení nesmyslné byrokracie.

9) Ano, asi by pro tyto státy bylo přijatelnější. Byla by tam také větší odpovědnost.

10) Patřím k jeho příznivcům.

11) Ano, věřím.

12) Hlásím se k Římskokatolické církvi.

13) Někdy ano.

14) Obojí je pro mne důležité, občané jsou součástí církevních pravidel, takže není možné tyto věci posuzovat odděleně.

15) Nejsem proti interupcím tam, kde to vyžadují okolnosti zdravotní a sociální.

16) Určitě ne.

17) Jsem pro jakékoliv agresi, kterou vždy odnášejí obyčejní lidé.  Nakonec se ukazuje, že násilí věci neřeší.

18) Nejsem.

19) Ano.

20) Ne, narušilo by to vztahy mezi státní správou a dodavateli. Spíše jsem pro větší odpovědnost státní správy za vadné smlouvy a následné škody z těchto smluv.

  21) Ano.

22) Určitě ne.

23) Je to o diskusi, již dnes se dvě strany nedokážou dohodnout na jednoduchém zákonu.

24)  Ano.

0
Vytisknout
5834

Diskuse

Obsah vydání | 10. 10. 2013