Jak udělat z Klause génia II.

4. 9. 2014 / Pavel Urban

Josef Mrázek popisuje efekt levnější koruny pro vývozce takto:

"Typickým vývozcem jsou exportéři, kteří nakoupí zboží od výrobců jako dosud, a prodají za eura, jako dosud, a ta potom vymění za koruny v novém kursu. To, co získají nyní navíc, je v prvním sledu jejich bezdůvodný zisk, který shrábnou a libují si. Potom možná dají jeho část výrobcům a ti ho, opět jen zčásti, použijí ke zvýšení mezd, které může trochu kompenzovat vznikající inflaci."

Proti tomu se nedá celkem nic namítnout, pokud uvažujeme o ideálním průměru. Ovšem průměr je někdy kategorie ošidná.

Mimo něj je nutno vzít v potaz, že zisk může být nejen kladný, ale i záporný. Se záporným ziskem (ztrátou) se ovšem dlouhodobě podnikat nedá. Pokud má ztráta trvalý charakter nebo pokud se nepodaří překlenout krizové období, pak podnikání končí. A práce pro zaměstnance včetně doprovodných efektů, například mzdy, také.

Krok ČNB tudíž můžeme chápat jako snahu převést některé exportéry ze ztráty do zisku a tak zachránit zaměstnanost. (A příjmy do státního rozpočtu.) Pokládá-li pan Mrázek takovouto zaměstnanost za neodůvodněnou, budiž. Jako zásadový liberál se může občas projevit i člověk, od kterého by to nikdo nečekal. Spíš se ale zdá, že pan Mrázek vůbec netuší, že by mohla existovat nějaká souvislost mezi cenou zboží a odbytem. A tedy nepřímo i zaměstnaností.

Nevím, zda je situace českých exportérů momentálně tak špatná, aby vyžadovala takovýto problematický doping. Osobně mám spíš pocit, že ČNB potřebovala "vyvinout činnost", aby se na ní v soukolí politické a ekonomické moci nezapomnělo. Také jsem četl názor, že to má být příprava na euro. To mě připadá jako poněkud paranoidní, vzhledem k současným postojům české veřejnosti i většiny politiků. Ale kdo ví ...

V takovýchto případech by samozřejmě příliš nevadilo, že kritik nechápe některá pravidla trhu. (Nemluvím o názoru na tato pravidla, ale o vědomí jejich existence.) V jiných případech by to ovšem vadit mohlo, a to pořádně.

Svůj názor na logiku pana Mrázka jsem popsal zde. Pan Mrázek to následně označil jako křiklavě nepravdivý hanopis, aniž by s ním jakkoli polemizoval. Připouštím, že věty typu "na pozadí takové odbornosti vypadá i Václav Klaus jako génius" opravdu nebyly míněny jako chvalozpěv. Pokud ale pan Mrázek shledal na mých argumentech něco nepravdivého, pak by mě zajímalo co. A proč.

0
Vytisknout
3443

Diskuse

Obsah vydání | 4. 9. 2014