Normalizační nihilismus aneb proč je Putinovo Rusko pro Klause a Zemana neodolatelné

Klaus starší symbolizuje popření práva jako takového, nikoliv jen Ústavního soudu

24. 10. 2019 / Boris Cvek

čas čtení 4 minuty
V souvislosti s vyjádřením Václava Klause st., který vstoupí do dějin České republiky jako symbol ekonomické transformace po roce 1989, která proběhla bez právního rámce, jako symbol tzv. opoziční smlouvy z roku 1998 a abolice ze začátku roku 2013, že by zrušil Ústavní soud, se objevují různé diskuse a kritiky. Někde jsem četl, že bez Ústavního soudu bychom čelili diktatuře většiny. Že by Václav Klaus st. chtěl diktát většiny? Celým svým politickým působením to popírá (tím neříkám, že by diktát většiny byl něco žádoucího… k tomu něco řeknu níže, když se zmíním o liberální demokracii). Klausovi ve skutečnosti vadí právo jako takové. Právo, které by mělo regulovat kapitalismus, politiku a které by mělo zasahovat do životů vítězů transformace (proto abolice).

Klausovo pojetí demokracie je založeno na tom, že někdo je prostě schopný v tom smyslu, že v džungli, ať už jde o džungli podnikání nebo politiky, obstojí, a to je třeba respektovat. Takový člověk má jeho sympatie a obdiv. Prošel přírodním výběrem. Společnost je v tomto pojetí příroda, tedy džungle, a ten, kdo dokáže uspět, ať už jakkoli, je produkt přírodních zákonů. Právo je naopak potom nutně jen nějaký trapný výmysl idealistů. Že staří Římané, na jejichž právu stojí západní civilizace, zdaleka nebyli žádní idealisté, ale naopak jako brutální a cyničtí pragmatici si uvědomovali, že bez práva není možná rozvinutá a stabilní společnost, je druhá věc.

A že celá liberální tradice od Johna Locka a autorů Ústavy USA, od barona de Montesquieu a vikomta de Tocqueville až po Augusta von Hayeka je založena na právním státě a systému, který omezuje moc, aby se společnost nestala džunglí, to je třetí věc. Klaus je v tomto smyslu de facto produktem normalizace, kde má kořeny obecný právní nihilismus, běžný v naší zemi. Právo jako nefunkční erár, jako trh s přívlastky. Když vás okradou? Byl jste slabý – a pokud chcete právo, jste ještě větší slaboch. Žalobníček.

Myslím, že takto je třeba číst Klausův a vlastně i Zemanův odpor k soudům. Je to typická postkomunistická mentalita. V Rusku to vyřešili tím, že soudy jsou nástrojem těch vítězů boje v džungli, tedy vládnoucího režimu. To ale není demokracie.

Nedávno jsem čelil názoru, že západní demokracie se pokazila, když se stala liberální. Prý se to stalo někdy po druhé světové válce. Tak jsem se ptal, zda se před válkou žilo lidem lépe, když se tedy ta demokracie pokazila, zda měli více svobod a prosperity. Neměli. Měli více demokracie? To už vůbec ne, naopak.

Navíc pokud jde o západní demokracii, tak ta byla vždy motivována liberálním proudem – plula ve směru od vrchnostenského státu přes zrušení otrokářství až po rovnoprávnost žen a homosexuálů. To je stejná logika od samého počátku. V Deklaraci práv člověka a občana z roku 1789, v tresti to osvícenského hnutí, které je základem západní demokracie, čteme: „Lidé se rodí a zůstávají svobodnými a rovnými ve svých právech (BC: a sakra, zase ta práva!). Společenské rozdíly se mohou zakládat pouze na prospěšnosti pro celek.

Je jasné, že normalizační víra v džungli jako princip lidské společnosti tohle musí vnímat jako naivní a děsivé, něco proti přírodě. A je také jasné, proč Klausovi byla tak blízká Margaret Thatcherová se svou tezí, že neexistuje společnost, ale existují jen jednotlivci. Těžko ovšem říci, zda Thatcherová se svou nábožnou vírou v ideologii trhu dokázala někdy dojít tak daleko, že by trh považovala za něco, co se obejde bez práva. Bez práva totiž nemá smysl žádný smluvní vztah a trh je prakticky nemožný. Zbývá jen vláda v džungli uspěvší mafie. Jako v Rusku.

Proto si taky myslím, že pro Klause a Zemana je Putinovo Rusko skutečně mentálně neodolatelné, je to pravý základ jejich myšlení a pohledu na svět. Nevybrali si to, je to prostě stejný osud, mentální magnet, pocit domova a bezpečí. A to navzdory všem ostatním hodnotám, které kdy zastávali nebo chtěli zastávat nebo jen předstírali. Naopak liberální Západ je pro ně studená, divná, nebezpečná cizina, která rozbíjí tradice a škodí lidem. Co na tom, že nevědí nic o tradicích ani lidech?

0
Vytisknout
8702

Diskuse

Obsah vydání | 29. 10. 2019