Nepodmíněný základní příjem v České republice (NZPCR)

16. 4. 2020 / Beno Trávníček Brodský

čas čtení 4 minuty

Jak se postupně propadáme do ekonomických problémů, jsem stále více přesvědčený, že je třeba se rychle a profesionálně začít zabývat tématem NZPCR. Tedy částky, která přijde každý měsíc každému občanovi naší země jako záchovné minimum od státu na jeho účet (zjednodušeně řečeno) a není k tomu třeba splnění žádných složitých předchozích podmínek.

Samozřejmě je k odborné i politické diskusi jak velkou jeho část a zda vůbec nějakou by měli pobírat plně invalidní a starobní důchodci, protože plné důchody asi budou vždy vyšší a též je platí "stát". Možná by to mohlo být třeba tak, že každý důchodce si svobodně vybere, zda chce plný důchod, na který má nárok, nebo NZPCR, protože se asi mohou objevovat i případy, kdy NZPCR bude v nějakém období vyšší než nejnižší plné důchody. U částečných důchodů nebo třeba příspěvků na péči o blízkého člověka by pak měl být vytvořen poměrový vzorec k výpočtu součtových příjmů občana. Většinu ostatních stávajících dávek by měl náběh NZPCR logicky rušit.

Chtěl jsem právě v této době napsat nějaký zásadnější článek k tématu, aby už konečně započala veřejná diskuse řízená moudrými odborníky, moudrými novináři a moudrými politiky. Ale protože se člověk nemá zbytečně opakovat a v tomto smyslu si zamést hlavně doma:-), prošel jsem pro jistotu Britské listy a zjistil, že tu takový článek mám ze 4. prosince 2017 - tady:

Není důvod na něm nic podstatného měnit - dnešní doba jen podtrhuje význam tématu! Pojďme, prosím, urychleně a veřejně diskutovat o tomto fenoménu se stejnou invencí, se kterou nyní diskutujeme o ekonomických opatřeních krátkodobých – nouzových a samozřejmě též potřebných. Ty v dohledném horizontu skončí a přijde problém větší = dlouhodobá ekonomická sanace - zajištění solidního života pro všechny občany ČR.

Zásadní je nyní asi započít diskusi o vhodné struktuře NZPCR, způsobu výpočtu jeho výše (tady musí být patrně nějaký chytrý vzorec odkazující vždy k loňskému výkonu ekonomiky) atp. Nevidím  NZPCR jako paušální sumu, kterou dnes někdo nastřelí a pak se bude zvyšovat o inflaci, ale jako částku, kterou jako podíl na celkovém výkonu národní ekonomiky v loňském roce (v podstatě jako jakousi dividendu) obdrží všichni "podílníci" (tj. všichni občané) v tomto roce. To bude obráceně i stimul pro občany, aby ekonomiku státu vedli dobře. Stejně jako musí být dobře vypracován vzorec, který určí výši NZPCR, musí být pečlivě vytvořen i vzorec, který popíše přísun zdrojů na centrální účet NZPCR tak, aby se sešlo dostatečné množství peněz a současně byla dodržena přiměřená míra národní solidarity bohatých s chudými. Určitě musí být do kalkulace NZPCR vnesena i úvaha chudoby, tj. člověk závislý (většinou jen dočasně) pouze na NZPCR by neměl trpět skutečnou chudobou. Na druhou stranu výše NZPCR logicky nikdy nebude taková, aby umožnila člověku pořídit si pouze za NZPCR nové velké auto, velký dům, chatu, dovolenou na Kanárech atp. - to je jasné.

V delším časovém horizontu pak je třeba do příjmové kalkulace započítávat i například snížení nákladů na zdravotnictví (protože lidé opatřeni NZPCR budou nepochybně vyrovnanější, klidnější a tak i zdravější a zdravotní systém tedy prostředky spíše ušetří). Určitě se budou objevovat postupně i další položky potenciálních příjmů NZPCR vzniklé jako důsledek prosté existence NZPCR - můžeme jim říkat třeba pozitivní synergie.

Tedy - prosím!

 

 

0
Vytisknout
9376

Diskuse

Obsah vydání | 21. 4. 2020