Je nezbytná pomoc obětem domácího násil, zintenzivněného v době koronaviru

17. 4. 2020

čas čtení 4 minuty
Záznám dnešní tiskové konference ÚVČR


Navrhovaná opatření Vládního výboru pro práva dítěte ve vztahu k ohroženým dětem a jejich rodinám během karanténních opatření v souvislosti s COVID-19, která byla dnes představena na tiskové konferenci Úřadu vlády.

„Je třeba ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí uvolnit pracovníky sociálně aktivizačních služeb a nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Samozřejmě při poskytnutí nezbytných ochranných pomůcek. Dále pak je nutné zvýšit ošetřovné nízkopříjmovým rodinám až na 80 % původního příjmu. Nesmíme zapomenout ani na vyšší podporu rodičů dětí se zdravotním postižením, kterým nyní často chybí potřebné asistenční a odlehčovací služby“ (předsedkyně Výboru pro práva dítěte Klára Laurenčíková)

Navrhovaná opatření:- Zajistit dostatečný příjem a materiální pomoc pro matky či otce, kteří sami pečují o dítě. Vzhledem ke skutečnosti, že mnoho těchto rodičů přišlo v souvislosti se současnou situací o příjem anebo museli přejít na ošetřovné, nedostává se jim dostatečných prostředků pro zajištění základních potřeb jako jsou potraviny, nájem či léky.

- Neprodleně zvýšit ošetřovné nízkopříjmových rodin minimálně na 80% původního příjmu po celou dobu trvaní mimořádných opatření, zajistit finanční podporu státu osob zaměstnaných pred karanténou na DPP a DPČ.

- Uvolnit sociálně aktivizační služby pro přímou práci s dětmi a rodinami v krizové situaci.

- Zajistit asistenční a odlehčovací služby rodinám dětí se ZP a s chronickým a vzácným onemocněním.

- Uvolnit pracovníky nízkoprahových služeb pro domácí návštěvy sociálně znevýhodněných a ohrožených dětí.

- Zajistit těmto službám dostatek ochranných pomůcek.

- Umožnit studentům sociální práce a příbuzných oborů nabízet podporu v DD a ZDVOP.

- Zajistit pomoc se vzděláváním v domácím prostředí (zvláštní důraz na vyšší míru podpory je třeba klást zejména u dětí sociálně znevýhodněných a dětí s odlišným mateřským jazykem).

- Ze strany MŠMT neprodleně vydat stanovisko k zajišťování zákonného nároku na podpůrná opatření ve vzdělávaní i během karanténních opatření (zejména ve vztahu k návštěvám asistentů pedagoga a přímé podpoře rizikových skupin dětí v domácím prostředí).

- Ze strany MŠMT rovněž urychleně vydat metodickou instrukci k zajišťování služeb školních poradenských pracovníků během karanténních opatření.

- Zahájit přípravu metodické instrukce pro období adaptace - po návratu dětí do škol.

- Zajistit školským poradenským službám stejně tak jako školským ústavním službám neprodleně dostatek ochranných pomůcek.

- Zajistit možnost pravidelných návštěv zákonných zástupců dětí v ústavních zařízeních, nemocnicích a odděleních věznic pro mladistvé.

- V rámci bezpečnosti všech zúčastněných je třeba přijmout dostatečná bezpečnostní opatření a zajistit dostupnost ochranných pomůcek tak, aby mohlo docházet k naplňování práv dětí na kontakt a přítomnost zákonného zástupce.

0
Vytisknout
4806

Diskuse

Obsah vydání | 21. 4. 2020