Nyní začíná hodina pravdy

14. 4. 2020

čas čtení 3 minuty


Už to začíná. Španělsko, Rakousko, Itálie, Čína, možná i Německo a  USA zahájí tento týden, jakkoliv váhavě, návrat do práce. Zatímco jiné státy to neudělají a některé možná uzamčení svých zemí ještě zpřísní, výsledek bude pozoruhodný experiment v historii, píše Simon Jenkins.

Výsledek by měl ujasnit ústřední argument ohledně strategie vůči koronaviru, zda je správné  uzamčení země, anebo částečná neutralizace infekce a imunita stáda. Vyvolá to pozdější obvinění, kdo měl pravdu a kdo se mýlil.

 

Při tomto experimentu záleží na jediné věci: na důkazech. Právě absence důkazů vedla dosud k tomu, že různé země realizovaly tak odlišnou strategii. Jsme svědky potenciálně smrtelné nemoci, COVID-19, která je neobykle silně nakažlivá. Přesto nemáme tušení jak nakažlivá, protože vzhledem k tomu, že se netestuje, nevíme, zda bylo do určité míry nakaženo velké procento obyvatelstva, anebo jen málo lidí. Věda je rozhádaná. Nemáme tušení, zda smrtnost je 5 procent, nebo 1 procento, nebo 0,3 procenta - a proto nevíme, jak drastická má být reakce.

Statistiky jsou v chaosu. Počty mrtvých neodpovídají skutečným úmrtím. Počet mrtvých se plete s počtem lidí, kteří zemřeli v nemocnicích. V titulcích čteme o "počtu mrtvých na stát", nikoliv o počtu mrtvých na milion osob. Přesto jsme odkázáni na tyto statistiky. Ty jsou odrazovým můstkem pro tvůrce modelů a na základě vytvořených modelů rozhodují pak politici, jak intenzivní má být uzamčení země.

Není překvapující, že věda ustupuje úsudkům. Autoritářské režimy reagují jinak než libertariánské režimy. Země v totálním uzamčení (Španělsko a Francie) se srovnávají se zeměmi praktikujícími sociální distancování (Švédsko a Korea) a zeměmi jako Turecko či Brazílie, které to nedělají. Prostě nemáme modely, které by srovnaly přímé, viditelné a dramatické škody páchané koronavirem s nepřímými, chronickými a skrytými sociálními a ekonomickými škodami uzamčení země.

Teď zřejmě se začnou objevovat konkrétní důkazy. Vznikne široké komparativní spektrum. Měli bychom se dovědět, do jaké míry byly roušky a dvoumetrová distance efektivní, ve srovnání s hromadnou karanténou a ekonomickým kolapsem.

Ekonomika tento měsíc zažila obrovskou ránu, protože si lidé myslí, že je špatné "dávat přednost penězům před životy". Ale všechny alternativy ohrožují životy, a proto se do ohniska rozhodování posunul politický úsudek. Podniky jsou zničeny, sny zlikvidovány, lidé umírají. Máme se vyhnout jediné smrti, aby za chvíli jich bylo pět?

Teď začíná čas, kdy se objasní, jak to je. Úkolem je zkoumat důkazy a nechat je, aby vypovídaly o pravdě, ne jen o té pravdě, o které chceme, aby vypovídaly.

Podrobnosti v angličtině ZDE

 

0
Vytisknout
11117

Diskuse

Obsah vydání | 21. 4. 2020