Jak skutečně zabránit návratu vražedné totality, jejíž obětí byla Milada Horáková?

25. 6. 2020 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty
Já jsem antikomunista, veřejně se k antikomunismu hlásím už mnoho let. Komunismus a nacismus jsou podle mne postaveny na stejném principu předurčenosti dějin, která ničí všechny ohledy a city ve prospěch předurčeného vítěze a ve prospěch vyvražďování lidí, nastolování nového, totalitního světa. Ale pokud někdo řekne, že Miladu Horákovou zavraždili komunisti“, mám s tím trochu problém.

Obecně nacisty nebo komunisty vnímám jinak než nacismus a komunismus. Jsou to lidé a lidé v určitých situacích. Samotný komunismus ani nacismus by neměly zdaleka svou obrovskou sílu realizovat masové vraždění, kdyby nebylo určitého typu společností, v nichž se rozvinuly. A monstrprocesy k nám přišly z bolševického Ruska jako vyjádření fungování tamní společnosti. Už vlastně ani nešlo o ideologii, která byla jen nástrojem, ale o moc a její udržení. S oblibou říkám, že všude tam, kde komunisti uchopili moc, zavedli vražednou totalitu. Ale to, že mohli uchopit moc, ba že se ta moc třeba v Rusku po Leninovi přeměnila ve stalinismus, bylo dáno nějakými principy fungování těch společností. 

A na to by se měli soustředit všichni, kdo nechtějí návrat komunismu a nacismu, přičemž dnes nám spíše hrozí ten nacismus. Jakmile se rozvrátí demokratické instituce a převládne korupce a vzpoura mas proti elitám, nový Hitler nebo Stalin mají všechno přichystané a logika udržování moci povede k vraždění, které šíří strach a porobu. Největší nepřítel nacismu a komunismu, který skutečně může účinně zlikvidovat už jejich zárodky a neumožnit těmto ideologiím vůbec růst, je důvěra občanů ve fungující demokratické instituce a elity, které je zosobňují. A tím je úkol pro elity dán zcela jasně. Žádné rozhořčení nad zločiny nacismu nebo komunismu to nemůže nahradit, jakkoli je třeba si ty zločiny připomínat  ale připomínat si je máme především proto, aby byly mementem pro elity a motivovaly jejich schopnosti vytvářet funkční společnost.

0
Vytisknout
5439

Diskuse

Obsah vydání | 30. 6. 2020