Vědci zaznamenali úbytek organického uhlíku uloženého v rašeliništích

10. 8. 2020

čas čtení 1 minuta
Vědci z Oak Ridge National Laboratory při americkém ministerstvu energetiky dokázali existenci přímé vazby mezi oteplováním klimatu a úbytkem organického uhlíku v ekosystému rašelinišť. Studie publikovaná v časopise AGU Advances ukazuje na potenciální budoucnost, v níž významné zásoby uhlíku v rašeliništích mohou skončit v atmosféře jakožto skleníkové plyny.


Rašeliniště nyní pokrývají asi 3 % povrchu Země a obsahují přinejmenším třetinu uhlíku obsaženého v půdě - více, než je uloženo ve všech světových lesích.

Rašeliniště zvláště vynikají v ukládání uhlíku kvůli studeným, vlhkým a kyselým podmínkám, které uchovávají několikametrové vrstvy staré rostlinné hmoty. Vědci věnují těmto enormním zásobám uhlíku obzvláštní pozornost a kladou si otázku, nakolik teplejší a sušší podmínky v rašeliništích mohou spustit mikrobiální procesy, které uvolní uhlík ve formě oxidu uhličitého a metanu do vzduchu, což by posílilo cyklus oteplování atmosféry.

Studie zjistila, že v pouhých třech letech se všechna oteplující se rašeliniště změnila z akumulátorů uhlíku v původce emisí.

K této fundamentální změně charakteru rašelinišť došlo i při umírněném oteplení a byl zaznamenán únik uhlíku 5-20 x rychlejší než historická tempa akumulace.

Teplejší podmínky se přímo promítly do vyšších emisí uhlíku, přičemž nejteplejší podmínky emitují nejvíce oxidu uhlíku a metanu. Vědci byli překvapeni, když zjistili takovou lineární vazbu mezi oteplováním a úbytkem uhlíku.

Úpadek rašeliníku rodu sphagnum přitom výrazně přispěl k celkovému úbytku uhlíku.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
4100

Diskuse

Obsah vydání | 13. 8. 2020