Jak se ruským propagandistům daří přesvědčovat běloruskou veřejnost?

27. 11. 2020

čas čtení 2 minuty
Šíření dezinformací mezi běloruskou veřejnost je složitější než v Rusku, ukázala studie britské agentury Sociolytics. Bělorusové dlouhodobě nedůvěřují oficiálním médiím v zemi více než Rusové a mají mnohem větší sklon hledat si sami zprávy a informace na internetu.


Partnerka agentury Sociolytics Anna Ljubimcevová uvádí, že Lukašenko pozval ruské propagandisty, protože se domníval, že obyvatelé Ruska a Běloruska se navzájem podobají natolik, že co fungovalo v Moskvě, mělo by fungovat i v Minsku. Avšak výzkum ukázal, že ve čtyřech bodech je tento předpoklad chybný.

Především Bělorusové důvěřují své státní televizi významně méně než Rusové té svojí. Proto už dávno nedůvěřují kanálu, na nějž spoléhají ruští propagandisté. Místo toho se od tradičních médií odvrátili k internetu. O něco více než polovina Bělorusů dává přednost nezávislým médiím, na státní spoléhá méně než 30 %. Zbývajících 16 % využívá obojí.

To dramaticky kontrastuje se situací v Rusku. Podle průzkumu jen 20 % Rusů preferuje nezávislá média, zatímco více jak tři pětiny dávají přednost státním. (18,1 % využívá obojí.)

Za druhé, mladí Bělorusové v zásadě ignorují státní televizi a státní média obecně a spoléhají na internet, zejména na sociální média.

Za třetí, více než polovina běloruských občanů dokáže rozlišit fake news od skutečného zpravodajství. Jedním z důsledků je, že když se běloruská státní média začala ještě více podobat ruským, Bělorusové se od nich odklánějí ještě více. Ruští propagandisté, které přivedl Lukašenko, so toho typicky vůbec nevšimli.

A za čtvrté, po zahájení činnosti ruských propagandistů se mediální preference v Bělorusku změnily, ale nikoliv v jejich prospěch. Jak tito Rusové rozšiřují svůj vliv v běloruských státních médiích, stále více Bělorusů přestává věnovat pozornost těmto médiím a místo toho se obrací k internetu.

Shrnuto, ruští propagandisté mají sice na Bělorusy vliv, ale sotva takový, jaký si Lukašenko a Moskva přejí.

Podrobnosti v ruštině: ZDE

0
Vytisknout
4537

Diskuse

Obsah vydání | 3. 12. 2020