Žádost na MZČR: testujte zemřelé (SARS-CoV-2 a COVID-19)

2. 12. 2020 / David Stein

čas čtení 7 minut
 

Zavedení testů infekce SARS-CoV-2 a protilátek na COVID-19 u zemřelých osob by mohlo dopomoci k přesnějším údajům o šíření nákazy, promořenosti populace, skutečném počtu úmrtí v souvislosti s nemocí COVID-19, a dopadům prodělání nemoci COVID-19 na zdraví pacientů.

Žádost

Po obdržení odpovědi od MZČR ohledně výroků ministra Blatného (viz níže) a testování zemřelých jsem se rozhodl zaslat na MZČR tuto žádost:


Prosím MZČR o zvážení následující žádosti:

Zavést testy infekce SARS-CoV-2 a protilátek na COVID-19 u zemřelých osob.

Přinejmenším je třeba provést jednorázovou sadu testů na reprezentativním vzorku zemřelých osob. Nejlepší by ale bylo průběžné a plošné testování všech zemřelých.

Výsledky testů by byly nesmírně cenné z následujících důvodů:

1) Přibylo by celkem objektivní měření jak vývinu nákazy SARS-CoV-2, tak výskytu protilátek na COVID-19.

2) Zjistilo by se, zda MZČR neuniká veliké množství úmrtí "v souvislosti s nemocí COVID-19".

3) Objasnilo by se, zda prodělání nemoci COVID-19 výrazně zvyšuje riziko úmrtí i po vyléčení.

Lepší přehled o vývoji epidemie je důležitý již z hlediska protiepidemických opatření nyní, při 2. vlně, a též brzy po ní při hrozbě 3. vlny -- proto považuji tuto žádost za urgentní.

Dále upozorňuji, že dle údajů MZČR lze na konci roku očekávat nejen celkem 10 tisíc úmrtí "v souvislosti s nemocí COVID-19", ale též nadbytek circa 5 tisíc úmrtí úředně bez souvislosti s nemocí COVID-19.

Tak velký počet úmrtí -- 5 tisíc navíc za pouhé dva tři měsíce -- snad stojí za pokus o vysvětlení podpořené důkazy.

V případě, že MZČR tuto žádost o testování zemřelých zamítne, pak prosím o stručné vysvětlení.

S pozdravem,

- David Stein

Poznámky:

Každý den je poslední dobou prováděno až 25 tisíc testů -- přičemž denní počet  zemřelých je bez epidemie zhruba 300 denně, při nedávném vrcholu epidemie až 600 denně. Proto se mi plošné testování zemřelých zdá proveditelné.

Ve 42. týdnu zemřelo dle ÚZIS přes 800 osob nad dlouhodobým průměrem, přičemž pouze 487 osob zemřelo dle MZČR  "v souvislosti s nemocí COVID".

Pokud u zrovna zemřelých není z biologických důvodů testem možné s dostatečnou mírou pravděpodobnosti  odhadnout nákazu SARS-CoV-2 těsně před smrtí, pak se omlouvám a prosím o stručné vysvětlení, abych jej mohl sdělit i čtenářům Britských listů, kam ohledně epidemie píši články (https://blisty.cz/authors/3657-david-stein).

Zasílám kopii skupině odborníků, kteří se k epidemii veřejně vyjadřovali.

* * *

Dosavadní testování

K tomuto rozhodnutí jsem dospěl na základě této informace od MZČR:

Pokud je Vaše otázka míněna ve vztahu k zemřelým, tak u zemřelých se žádný biologický materiál na COVID-19 neodebírá. Pokud je pacient pozitivně testován za života v průběhu svého onemocnění, tento nález je evidován. Každé úmrtí u pacienta s pozitivním nálezem je uvedeno v Listu o prohlídce zemřelého (LPZ) jako dg. vedlejší. Je-li COVID-19 příčinou smrti, je to uvedeno v LPZ jako dg. základní, tedy jako bezprostřední příčina úmrtí.

Je tedy zřejmé, že zatímco se v ojedinělých případech (neočekávaná úmrtí) provádějí pitvy, které vliv nemoci COVID-19 zjistit mohou, širší testování se u zemřelých neprovádí, a to ani na reprezentativním vzorku.

Pitvy

Znepokojující jsou údaje z Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, kde dle ČT24 zkoumali 32 úmrtí bez známé příčiny u lidí v průměrném věku 69 let a v 75 procentech byla bezprostřední příčinou virová pneumonie v důsledku nemoci COVID-19.

Zda se pitva zkoumající souvislost s nemocí covid provádí v ČR při každém neočekávaném úmrtí, ke kterému by tato nemoc mohla přispět, není ze zpráv zřejmé.

Je třeba i zmínit, že pitvy osob zemřelých nečekaně nemohou odhalit přispění nemoci covid tam, kde úmrtí nepřekvapí, tedy u velmi starých či nemocných osob -- přitom ale covid může i zde ukrást mnoho let života.

Výroky Ministra Blatného

MZČR též zčásti zodpovědělo mé dotazy ohledně tvrzeních ministra Blatného, v nichž přičítal vysoký nadbytek úmrtí nejen onemocnění zesnulých chorobou COVID, ale též extrémnímu zatížení zdravotnictví, naplánovanému omezení péče, i sníženému vyhledávání péče. MZČR mi k tomu napsalo:

Podle ministerstva zdravotnictví (MZ ČR) je zatížením systému myšlen nezbytný odklad plánované péče, protože se maximum prostředků muselo alokovat pro řešení Covid-19. Jistě se zde projeví i pokles návštěv u lékařů z důvodů na straně pacienta, obavy nebo třeba dopravní dostupnost. Zdravotní systém byl "zahlcen" ve smyslu nutného přesunu kapacit z oblasti odkladné do kapacit, které byly nezbytné k zajištění náležité odborné péče pro extrémní nárůst pacientů s COVID-19, vyžadujících hospitalizační péči.

Později MZČR upřesnilo, že odložena byla jen neakutní péče -- jiná než odkladná péče totiž odložit nelze.

Jinými slovy, MZČR nepotvrzuje přirozený výklad Blatného slov z tiskové konference, kde vinu za nadbytek zhruba 1 700 úmrtí (údajně nesouvisejících s chrobou COVID) kladl extrémnímu zatížení zdravotnictví. Přirozený výklad Blatného slov by bylo omezení čí zhoršení akutní péče vynucené vysokým zatížením doktorů a sester.

Dle mého soudy by se měl ministr Blatný příště vyjadřovat přesněji, nehlásat teorii, jejíž základní předpoklad protiřečí tvrzením MZČR i samotného Blatného o úspěšném poskytování nezbytné péče, podložit své následné teorie fakty a zdůvodněním (včetně vysvětlení, proč omezení neakutní péče a pokles ve vyhledávání péče měli ohromný vliv na podzim a žádný na jaře), a hlavně zvážit možnost, že úmrtí v souvislosti s nemocí COVID-19 jsou hluboce podhodnocena. Podrobnosti viz COVID úmrtí v ČR: až o polovinu více?

Závěr

MZČR jsem za odpovědi poděkoval a děkuji i zde. Doufám, že návrh na testování zemřelých náležitě zváží a případné zamítnutí dostatečně zdůvodní.0
Vytisknout
5180

Diskuse

Obsah vydání | 9. 12. 2020