Na beznohého mrzáka poslali vymáhací komando

14. 12. 2020

čas čtení 5 minut
Publikujeme dopis pana Jiřího Lofa majiteli jeho bytu a jeho právníkovi na přípis, který mu byl přinesen včera, v neděli 13.12. Přípis obsahuje chybné informace o dluhu za činži a podle informací právníků "smluvní pokuta z prodlení", připojená k dluhu za činži, ve výši více než 41 000 Kč (!), je z právního hlediska zřejmě sporná. Jak je to možné?  Takhle to v ČR opravdu chodí? Právní poradce nás informoval:

Pokud jde o smluvní pokutu, pak § 2239 občanského zákoníku zněl do 30. 6. 2020 tak, že se k ujednáním, která ukládají nájemci povinnost zaplatit smluvní pokutu, nepřihlíží. Od 1. 7. 2020 ale nastala změna občanského zákoníku a smluvní pokuta tak již není zakázána zcela, jen § 2239 stanoví, že nesmí být zjevně nepřiměřená. Z dokumentů, které jste zasílal, vyplývá, že nájemní smlouva byla uzavřena ještě před touto změnou občanského zákoníku, v roce 2018, tedy v době, kdy zákon stanovil, že k ujednání ukládajícímu smluvní pokutu nájemci se nepřihlíží. Je tedy otázka, zda má vůbec pronajímatel na základě smlouvy nárok smluvní pokutu požadovat, a pokud ano, zda je její výše přiměřená. Všechny informace naleznete zde https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Letaky/Pravni-pomoc.pdf


Dopis pana Lofa:Dobrý den, Včera, to jest v neděli 13.12., mi byla doručena výpověď z bytu. Pánové, kteří mi ji doručili, po mně dost silně požadovali, abych výpověď podepsal. Toto jsem neučinil a výpověď jsem nepodepsal, a to především proto, že obsahuje nepravdivé údaje.

První nepravdivý údaj je, že jsem poslední nájem uhradil ke dni 31.3.2020. Pravdou je, že poslední uhrazený nájem jsem vložil na účet pana Bergla dne 9.9.2020, jak dokládá přiložená kopie potvrzení o vložení částky na účet.

Stejně tak můžeme doložit platby za celé předchozí období od září dozadu.

Bohužel souhrou okolností kdy, krom toho, že jsem byl v období září 2020 ve velmi špatném zdravotním stavu, který vygradoval 4.10. amputaci pravé nohy, ve stejném období přišla v důsledku covidu-19 spolubydlící o práci servírky a bez práce je doposud.

Z toho důvodu jsme bohužel od září 2020 do dnešního dne nebyli schopni zaplatit další nájem.

Druhým špatným údajem je tím pádem i výše dluhu, která nedosahuje výše 192 000,- Kč jak je uvedeno ve výpovědi z bytu.

Žádám proto aby pan doktor Ostrý uvedenou žalobu zrušil, protože uvádí nepravdivé údaje.

Vím, že výše dluhu u pana Bergla je vysoká, ne tak, jak je uvedeno ve výpovědi, ale je vysoká, ja tento dluh samozřejmě uznám, poté co bude vyčíslen přesně, a pokusím se ho všemi silami co nejdříve uhradit.

Současně vím, že se musíme vystěhovat, a zde prosím všechny, kdo tento e mail obdrželi o pomoc.

Pana Bergla a pana Hadrbolce prosím o odklad vystěhování alespoň do 28.2.2021, a to především z důvodů zdravotních, které podrobněji popíšu níže, a dále z proto, že musím ve svém stavu žádat o byt bezbariérový, vzhledem k tomu, že nemám nohy, a to bude nejméně jeden měsíc trvat než se žádost vyřeší.

Omlouvám se, že celou věc řeším s velkým zpožděním, bohužel pahýl po amputaci mi silně zhnisal a já s velkými bolestmi ulehl a vzhledem k silným opiátům na bolest jsem nebyl až do středy minulého týdne cokoliv řešit.

Nyní mám již slabší léky, a tak můžu něco málo řešit dokud se nevyčerpám, musim často odpočívat a po té, co se mi zahojí pahýl pravé nohy, čeká mě těžká operace srdce protože jsem po velmi silném infarktu, mám nemoc tří tepen a čeká mě trojnásobný bypass srdce.

Na operaci mám nastoupit okamžitě, jak se mi uzavře rána na pahýlu, což chirurg předpokládá kolem 25.-27.12. s tím že při kontrole 22.12. mi upřesní datum, kdy bych nastoupil na kardiochirurgii k předoperačním výkonům.

Proto Vás, pánové, snažně prosím o pomoc a odklad data vystěhování, rád bych umřel s myšlenkou že jsem žil jako člověk a ne jako odpad vyhozený na ulici.

Nebudu si z vašeho bytu dělat nemocnici, přestěhuji se i v době rekonvalescence, spolubydlící pomůže, ale je třeba se mít kam odstěhovat. Pevně věřím,  že chápete mojí opravdu velmi těžkou současnou situaci.

Pana Čulíka prosím o ochranu a pomoc se žádostí o přidělení bezbariérového bytu a vším možným okolo, včetně zveřejnění mých zážitků, aby byli lidé varováni před dopady koronavirové krize a že i na beznohého mrzáka poslali vymahací komando, protože přesně tak vypadala včerejší návštěva.


0
Vytisknout
6197

Diskuse

Obsah vydání | 22. 12. 2020