Megatunel: Nenechme si rozkrást Cínovec II

13. 9. 2021 / Oldřich Maděra

čas čtení 13 minut
Bilanční zásoba lithia v tom kopci Cínovci je zřejmě celkem: 1 138 331 000 kg v hodnotě 92 887 809 600 USD, tj.  1 992 miliard korun.

Cesia tam je 12 807 505 kg v hodnotě 791 503 809 000 USD, tj. 16 997 miliard korun.

Rubidia tam je: 339 414 386 kg v hodnotě 6 190 922 982 000 USD, t.j. 132 795 miliard korun.

Neustále je ve všech diskusích uváděno, že to rubidium na nic není, že se to neprodá a tak podobně. Tak si prosím vážení přečtěte tohle, tohle, tohle a ještě tohle. Jak to tak vypadá, tak jsme na prahu nové solární revoluce.

K tomu:

Spěchá: Nenechme si ukrást Cínovec


Dostal jsem před nedávnem odpověď z MPO na můj dopis ohledně ložiska lithia, rubidia, cesia a dalších kovů na Cínovci. Přikládám. Napsal jsem MPO odpověď, kterou jsem jim dnes zaslal datovou schránkou. Žádám o zveřejnění, píše ing. Oldřich Maděra.

Chtěl bych apelovat na všechny čtenáře BL, aby link na tento článek přeposlali svým známým a kolegům. Byl bych rád, kdyby se podařilo otevřít veřejnou všenárodní diskusi, jak s tímto obrovským přírodním bohatstvím rozumně naložit. Myslím si, že je to jedna z posledních šancí, jak zasypat tu hlubokou propast, která zde zbude po stávající vládě a po Covidu.

Obávám se, že to je zase jedna z malých domů, kdy se obohatí na úkor nás všech jen pár rodin. Nyní je čas tomu zabránit. Zeptejte se na to lídrů politických stran a jednotlivých kandidátů. Zabraňte prosím tomu, aby se to zase rozkradlo. Volte jen ty, kteří jasně vysvětlí svou pozici k tomuto problému. Je ovšem nutné rychle jednat. Musím společně vyvinout tlak. Dotlačte prosím politiky ze všech stran, aby se jasně vyjdářili k následujícímu:

 

Český stát:

  • převezme podíl těžebních práv od ČEZu

  • navýší svůj podíl v tomto projektu nad 90%

  • zveřejní obsah všech kovů v ložisku Cínovec

  • zapojí veřejnost do diskuse o využití ložiska

  • vytvoří následně řetězec jak státních, tak i privátních firem, které ložisko smysluplně využijí

  • si ponechá kontrolní vlastnický podíl nad 90% v tom ložisku samotném

  • přestane ignorovat obce v nedalekém okolí a probere s nimi optimální využití ložiska

ČEZ by se měl věnovat výrobě a distribuci elektrické energie, nikoliv hornictví, dobývání rud a jejich zpracování. Na to nedostal od státu licenci.

ČEZ je řízen státem. Voliči by se měli postarat o to, aby nový Ministr průmyslu a obchodu uplatnil řídící páky státu a aby v projektu udělal pořádek. Pevně věřím tomu, že Češi se dokáží spojit vždy právě v tom okamžiku, kdy jde do tuhého. Vážení, ten čas nyní nastal.

Je to výborná šance nastartovat skomírající průmysl a dát všemu opět nějaký pevný základní řád. Lidé se budou mít jen tak, jak si to zařídí. Nikdo nám nic nedá. Další šance bude nejdříve za čtyři roky. Mladí i staří by měli spojit své úsilí a tuto situaci správně zvládnout. Prospěje to nám všem. Podívejte se na severské státy. Copak my Češi to neumíme? Běžte prosím k volbám a volte zodpovědně a správně! Vy mladí taky a prosím žádné výmluvy. Musíte jasně vědět, koho jste si zvolili a proč jste si ho zvolili a k čemu se Vám zavázal, než jste si ho zvolili. Oni jsou tam páni poslanci pro Vás, a ne Vy pro ně! Oni Vás zastupují a uplatňují v politice Vaše zájmy. Musíte být se svým poslancem v kontaktu již od zítřka, znát ho a vyvíjet na něj permanentní tlak. Od bodu nula. Choďte na ta předvolební setkání s kandidáty. Musíte svého kandidáta znát, nejlépe osobně. Ještě před volbami a dále pak po volbách. Musíme zamezit pletichám politických stran po volbách. Pak to snad bude vše výrazně lepší, než je to nyní. Je to naše budoucnost. Nebo není? 


Ing. Oldřich Maděra
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Doc. Ing. Karel Havlíček, PhD. MBA
Ministr průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15  PRAHA 1

datovou schránkou bxtaaw4

Naše zn.: M103 214 DOP02    V Brně dne 11. 9. 2021 
    
Věc: Nenechme si ukrást Cínovec II – veřejný dopis

Dobrý den pane Ministře,

děkuji Vám za Vaši odpověď zaslanou Vaším panem PaedDr. Slavomírem Novotným, Ph.D., vedoucím oddělení otevřeného úřadu. Děkuji za poučení, které mi pan doktor dal.

Obávám se však, že Váš podřízený nesplnil hlavní účel mého dopisu. Neopravil níže uvedenou tabulku tak, aby obsahovala správné údaje o obsahu jednotlivých kovů v ložisku Cínovec.

Než se pustím do dalšího, tak bych Vám rád, pane ministře, znovu zopakoval preambuli české ústavy, kterou najdeme zde. Výslovně se v ní praví:

My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, … odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, … prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky.“

Tento základní zákon České republiky, nadřazený všem ostatním zákonům, Vás tedy pane ministře zavazuje chránit zděděné přírodní bohatství ve prospěch nás všech, tedy občanů této země. Obávám se, že jste svou roli v tomto případě, pane ministře, nesplnil.

Neustále veřejně podporujete těžbu lithia z ložiska Cínovec a na ostatní kovy, zejména na Rubidium a Cesium, jste úplně zapomněl. Byl jsem Vaším podřízeným poučen, jak je těžba kovů těžká, neefektivní a nákladná. Vyhledal jsem z toho důvodu odkaz na výsledek bádání jedné z čínských univerzit viz zde. Jak jsem již říkal, nejsem ani chemik ani geolog, přesto si myslím, že tento odkaz jasně dokazuje, že o všechny tři kovy je značný zájem, a že existuje metoda, jak je společně těžit. Je k tomu zapotřebí síran sodný a chlorid vápenatý. Obě tyto chemikálie jsou jistě v ČR dostupné. Neříkám, že je to optimální metoda, ale tvrdím že tato metoda existuje a jejím výsledkem je výtěžnost všech tří kovů z rudy okolo 97-98%.

Souhlasím s Vámi, že využití lithia do automobilových baterií je v současné době asi nejlepší aplikace. Nicméně nemohu souhlasit s tím, aby ostatní, minimálně dva, kovy skončily na skládce nebo jako materiál pro výrobu cementu, jak jste zmínil zde. Nezlobte se, ale vždy, když si politikové navlékají trička s hesly, tak začínám být opatrný.

Kilogramové ceny kovů nalezneme ZDE. Musím Vás znovu upozornit, že kilogramová cena cesia (číslo 55, cena 61 800 USD/kg ) je podle tohoto zdroje zhruba 722-759x vyšší a rubidia (číslo 37, cena 15 500 USD/kg ) zhruba 181-190x vyšší než cena lithia (číslo 3, cena 81,4 – 85,6 USD/kg).

Podle údajů Geology.cz, str. 338 je kovnatost rudy pro obsah lithia asi 2,85x vyšší než pro rubidium a 88,88x vyšší než pro cesium, pak ještě pořád pro jeden vytěžený kilogram lithia v hodnotě 81,4 USD bychom měli vytěžit 350,8 gramů rubidia v ceně 5 439 USD (66,8x více) a 11,25 gramů cesia v ceně 695 USD (8,5x více).

Pokud to tedy shrnu pane ministře, tak podle návodu pan Beneše, obhajovaného Vámi a panem premiérem, si tedy český stát vytěží z našeho společného ložiska Cínovec na každý kilogram Lithia asi 81 dolarů a hodnotu 6 134 dolarů vyhodí na skládku, pardon, opravuji, uloží ji výhodně do cementu. Při tom všem český stát dostane zaplacen poplatek za vytěžení toho všeho viz zde celých 10,69 Kč neboli 0,5 USD. Zbylých 80,50 USD zmizí, po odečtení nákladů, v obývákové firmě z Austrálie a v ČEZu, kde pan Beneš pak tyto těžce vydobyté peníze výhodně uloží například do vyšlehané uhelné elektrárny například v Bulharsku nebo například v Albánii.

V angličtině existuje krásné slovo leadership. Do češtiny se překládá jako vůdcovství. Nezlobte se na mě pane ministře, ale obávám se, že veřejnost asi od Vás v tomto směru očekávala více. Voliči pak musí posoudit, jestli to tričko nebo ta kobliha to napraví. Jsou to totiž naše společné peníze a my jsme si Vás zvolili a my si Vás platíme proto, abyste prokázal hlavně to vůdcovství při tom, jak s touto naší nepřestavitelně velkou společnou hodnotou v našem zastoupení naložíte.

Ještě na závěr bych uvedl pár souhrnných údajů, abychom si všichni uvědomili, o jaké částky jde:

Pokud se tedy vrátíme k tomuto oficiálnímu dokumentu Ministerstva životního prostředí ČR viz zde, tak na straně 338 zjistíme, že bilanční zásoba lithia v tom kopci Cínovci je celkem:

1 138 331 000 kg v hodnotě 92 887 809 600 USD, tj. kurzem 21,45 Kč/USD, 1 992 443 516 000 Kč, slovy ==== jeden tisíc devět set devadesát dva miliard korun ====== (1 992 miliard korun).

Cesia (pokud je kovnatost rudy ve všech ložiscích stejná) tam pak celkem je:

12 807 505 kg v hodnotě 791 503 809 000 USD, tj. kurzem 21,45 Kč/USD, 16 977 756 700 000 Kč, slovy ==== šestnáct tisíc devět set devadesát sedm miliard korun ====== (16 997 miliard korun).

Rubidia (pokud je kovnatost rudy ve všech ložiscích stejná) tam pak celkem je: 339 414 386 kg v hodnotě 6 190 922 982 000 USD, kurzem 21,45 Kč/USD, 132 795 298 000 000 Kč, slovy ==== sto třicet dva tisíc sedm set devadesát pět miliard korun === (132 795 miliard korun).

Celkem tyto tři kovy mají tedy hodnotu podle údajů Ministerstva životního prostředí České republiky 151 784 miliard korun neboli 151, 8 triliónů korun. Český stát dostane za vytěžené lithium 12,2 miliardy korun. To tedy není moc, že ano, pane ministře!

Z toho vidíte, jak konzervativní údaje jsem uvedl ve svém předchozím článku. Jak jsem asi správně odhadl ve svém prvním článku již v roce 2018 zde, tak se jedná o projekt Rubidium s krycím názvem Lithium. Jde totiž o to, jestli se to Rubidium opravdu dostane do toho cementu.

Jinak by se pak ten projekt také dal nazvat Megatunel, jak trefně uvedl některý ze čtenářů v diskusi.

Neustále je ve všech diskusích uváděno, že to rubidium na nic není, že se to neprodá a tak podobně. Tak si prosím vážení přečtěte tohle, tohle, tohle a ještě tohle. Jak to tak vypadá, tak jsme na prahu nové solární revoluce. Křemíkové panely s účinnostmi okolo 20-21%, které se také jistě pomalu vylepšují, budou asi nahrazeny panely s technologií Perovskite nebo kombinací s křemíkovými. To umožní již nyní zvýšit jejich účinnost na téměř 30%.

Dalším postranním účinkem je pravděpodobně podstatné zvýšení výkonu na nízkých intenzitách osvětlení. Jedněmi z klíčových prvků pro tyto nové technologie budou prvky cesium a rubidium. Ještě si myslíte, že oba kovy neprodáme?

Docela si dokáži představit, že vědeckovýzkumná základna ČR, která byla sice opakovaně rozbita pány Klausem a Zemanem, se ještě dokáže vzchopit do té míry, že by tyto převratné technologie dokázala zavést do sériové výroby solárních panelů. Myslím si, že místo výroby cementu by bylo lepší vyrábět solární panely s účinností 30%.

Závěrem bych Vás chtěl pane ministře požádat, abyste tedy prosím pověřil některého z Vám podřízeným 839 zaměstnanců MPO, aby tedy již konečně vyžádal z ČEZu výsledky všech vrtů na Cínovci a aby opravil níže uvedenou tabulku.


Euro Metals

Geology

Poplatek

Poplatek celkem

Cena za kg

Cena celkem

Kov

Obsah [kt]

Obsah [kt]

[tis Kč/t]

[mld Kč]

[tis Kč]

[mld Kč]

Lithium

1 676


10 692

18

1,8

3 017

Cín

149


22 726

3

0,4

60

Wolfram


500

46 625

23

0,8

1 200

Zlato


2967,7

1 935

Cesium


181 335,0

24 030

Rubidium


100335,0

33 500

Tantal


506,6

500

Niob


3001,5

450

Celkem
46


64 692Technická veřejnost by Vám byla velmi vděčna.

S přátelským pozdravem

Ing. Oldřich Maděra

MADĚRA, spol. s r.o.

jednatel


* * *


Výš uvedený dopis ministru Havlíčkovi je odpovědí na tento dopis z MPO:

1
Vytisknout
11886

Diskuse

Obsah vydání | 20. 9. 2021