Jak je to s těžbou vzácných prvků na Cínovci

14. 9. 2021

čas čtení 8 minut
Na závažný materiál Oldřicha Maděry Megatunel: Nenechme si rozkrást Cínovec o hrozícím rozkradení obrovského, nesmírně cenného nerostného bohatství na Cínovci, jemuž asistují Andrej Babiš, ministr Havlíček a česká vláda, reagoval Jiří Jírovec.

(Reakce Oldřicha Maděry je pod tím.)

Jiří Jírovec:

Vše začalo tím, že skupina 4 českých geologů založila společnost Geomet a získala právo průzkumu ložiska. Potíž je v tom, že ten, kdo má právo průzkumu, má přednost na získání práva na těžbu. Do hry vstoupila skupina australských investorů (taky malá, operovala z obýváku v Perthu).

Ti založili akciovou společnost European Metals Holdings (EMH), která koupila Geomet a s ním (potenciálně) právo na těžbu ložiska, pokud ČR o těžbě rozhodne. Nejde o „těžařskou společnost“, jak se mylně domnívá pan Maděra. EMH lákala investory na příslib obrovských zisků z ložiska na Cínovci. Největším akcionářem EMH původně byla australská společnost vyrábějící silniční svodidla. K tomu Dodatek 1. 


Podle českého horního zákona patří vytěžená surovina tomu, kdo vlastní právo na těžbu. Stát dostane poplatek, který se odvozuje z ceny srovnatelného materiálu na trhu. Z logiky věci vyplývá, že nejde o podíl na výsledném zisku.

Sobotkova vláda s hrůzou zjistila, že na ty velké peníze nedosáhne. Kdyby totiž dala právo těžby někomu jinému, nejlépe sobě, hrozily by arbitráže. EMH nejsou blbci a tak mají sídlo na Britských Panenských ostrovech s nimiž má ČR smlouvu o ochraně investic. Viz Dodatek 2.

Vláda tehdy poslala EMH memorandum, že se bude na projektu podílet. To samozřejmě nemělo žádný význam pokud uvažujeme o velkých ziscích. Memorandum nemělo žádný dopad na vlastnictví práva na těžbu.

Babišova vláda se pokusila vstoupit do hry jediným možným způsobem, totiž nákupem akcií společnosti EMH, která vlastní 100% Geometu. Marek Beneš by patrně mohl vysvětlit, jak se takové transakce provádějí. Zejména proto, že do hry byl zapojen polostátní ČEZ. Dovolím si spekulovat, že státní společnost DIAMO nebyla pro ten účel vhodná, protože by peníze do transakcí musel pumpovat stát.

Pan Maděra obvinil ministra Havlíčka, že „podepsal druhé memorandum, kde v podstatě daroval ten kopec podruhé a to ČEZu (51%) a opět EUROPEAN METALS (UK) LIMITED (49%).“

To je absolutní blábol. Ten „kopec“ od počátku patřil EMH, pokud by té společnosti bylo přiznáno právo těžby. ČR se podařilo zmírnit ztrátu na oněch 49%.  

Tím se dostáváme k těžbě samotné. Jde o velký objem horniny, která musí být zpracována co nejblíže k dolu. Po extrakci Li a případně prvků, má být vrácena jako výplň do vykutaných prostor. Výroční zpráva EMH předpokládá, že že těžba sama by přinesla během uvažovaných 20 let jejího trvání zisk asi 1 miliardu korun. Velké peníze bude přinášet až prodej extrahovaného lithia a jeho  zpracování do finálních produktů. Otázka je, jak rychle (čti: zda vůbec) dokážeme těžbu zorganizovat a dostat produkt na trh. Jsou v tom ekologická i logistická hlediska. Viz Dodatek 3.  

Jinak řečeno, Marek Beneš má pravdu, že bohatství skryté na Cínovci nelze odhadovat pomocí dnešních cen. Než se ČR k něčemu vyhrabe, nebude možná Li nikdo potřebovat. Viz Dodatek 4

Čtenáře BL by mohlo zajímat, co se děje na německé straně ložiska. Tam se, pokud vím těží.

Dodatek 1 V Kanadě vznikla v roce 1989 společnost Bre-X Minerals Ltd. Ta tvrdila, že má kutací právo na obrovské ložisko zlata v Indonésii. Její akcie všichni chtěli, penzijní fondy i jednotlivci. Posléze se ukázalo, že šlo o podvod, protože zlato bylo do vzorků přidáváno před analýzou. Byl to obrovský skandál.

Dodatek 2 Československo podepsalo s mnoha státy dohodu o ochraně investic. Dohoda s USA, kterou podepsal Klaus v roce 1990 byla tak servilní, že jsme si netroufli vyjmout ani zlomek toho, co si do dodatku dali Američané. Nakonec jsme tam měli jen pojišťovnictví, které nám dávno nepatří. Neměli jsme tam media, respektive TV a proto jsme přišli o 10 mld ve sporu o TV Nova.

Dodatek 3 Možná bude zapotřebí vykupovat pozemky. V ČR trvalo 18 let než se podařilo získat pozemky od farmářky Havránkové na kousek dálničního obchvatu. Jakýsi soudce blokuje výstavbu D3, protože chce o 100000 víc za píď země.

Dodatek 4 Demokratická opozice ve Sněmovně trvá na tom, aby byla garantována cena elektrické energie, pokud bude reaktor vůbec dostavěn. Prý aby nakonec vše nezaplatil občan. Tahle banda šašků nechápe, že elektrickou energii kupujeme na burze. Nemůžeme stanovit vlastní cenu pro ČR.

Reakce Oldřicha Maděry:

Rozhodně zajímavý názor. Mně to tak připadá, že národním sportem geologů je znárodňovat si kopce v rozvojových zemích a zbohatnout pak na jejich obsahu. Bohužel problém je v tom, že ČR není rozvojová země (zatím). Nedovedu si představit, že někdo, kdo má v hlavě mozek, jen tak lehce vydá státní bohatství nesmírné ceny čtyřem českým geologům.

Bylo by zajímavé jít do historie, kdo tedy Geometu dal ta průzkumná práva na státní nerostné bohatství známé již více než 1000 let, které lehce nalezneme v učebnici zeměpisu a přírodopisu z roku 1960, pro některou ze tříd základní školy. Jméno Cínovec si rozhodně ze školy pamatuji. Tam nebylo co zkoumat. Tam bylo pouze co krást.

Tak toho dobráka by bylo vhodné zavřít jako prvního. Pak bychom se měli podívat, kdo, kdy a koho uvedl v té věci v omyl a do jaké míry. Na to jsou také docela pěkné paragrafy. Další zajímavou věcí by pak bylo prošetřit možnou korupci v těchto věcech. Jakákoliv prokázaná korupce jakéhokoliv státního úředníka v té věci pak samozřejmě ruší všechny dohody, všechny nároky a všechna práva.

 

Jiří Jírovec:


Povolení k průzkumu vydal Obvodní báňský úřad Most, protože se jednalo o průzkum pomocí hornických metod. Nakonec to podepsal ministr životního prostředí, ale to zřejmě byl čistě formální akt. 

Pravděpodobně se předpokládalo, že se zakladatelé Geometu budou věnovat studiu dokumentů, které o Cínovci existují, a pak obrátí na stát, možná na  respektive na DIAMO, protože potřebovali finance na průzkum. 

Vstup Australanů vyvolal paniku, protože hrozilo, že o českou část ložiska přijdeme.  

Nevím, kolik ČEZ za akcie zaplatil. Pokud se těžit nezačne, půjde o čistou ztrátu. To je pravděpodobné, protože demokratické procesy jsou schopny rozbít každý projekt. 

Finanční transakce a burzovní machinace mi jsou naprosto cizí. Nicméně mám pocit, že bylo nutné hrát zákulisní hry. Kdyby vláda dala najevo přílišný zájem o akcie EMH, šla by možná jejich cena příliš vzhůru. ČEZ vládě ulevil, pokud jde o vnitropolitický politický dopad. Pro EHS to možná taky začalo být složité, protože vláda se mohla rozhodnout, že těžit nebude, a celý investiční záměr by ztroskotal. K tomu by se mohl vyjáfřit nějaký burzovní expert.

Víc o tom nevím. Mě tehdy zajímala panika Sobotkovy vlády, která se dala vyčíst z médií.

Oldřich Maděra k tomu dodává:

Dobrý den pane Jírovče,

Vy jste, jak se zdá, byl tehdy u toho a víte tedy datum udělení toho úplně prvního povolení a jméno jak toho úředníka na tom horním úřadu, tak také toho ministra životního prostředí, co ta první povolení vydali. Mohl byste prosím tyto údaje pro úplnost ještě doplnit?


0
Vytisknout
6370

Diskuse

Obsah vydání | 20. 9. 2021