Přijměme možná nejdůležitější ekologickou technologii vůbec. Mohla by nás všechny zachránit

25. 11. 2022

čas čtení 8 minut
Precizní  fermentace by mohla přinést nové základní potraviny a ukončit naši závislost na zemědělství.
 

Co tedy uděláme teď? Po 27 summitech, které nepřinesly žádné účinné kroky, se zdá, že jejich skutečným účelem bylo, abychom jen dál mluvili. Kdyby to vlády myslely s prevencí klimatického kolapsu vážně, žádné COP 2-27 by se nekonaly. Hlavní problémy by byly vyřešeny na COP1, stejně jako byla krize úbytku ozonové vrstvy vyřešena na jediném summitu v Montrealu, píše George Monbiot.


Steak ve Stockholmu, vyrobený z rostlin. Překvapující.Nyní nelze ničeho dosáhnout bez masových protestů, jejichž cílem, stejně jako cílem protestních hnutí před námi, je dosáhnout kritické masy, která vyvolá společenský bod zvratu. Jak však každý protestující ví, je to jen část úkolu. Naše požadavky musíme také převést do praxe, což vyžaduje politické, ekonomické, kulturní a technologické změny. Všechny jsou nezbytné, žádná není dostatečná. Pouze společně mohou vést ke změně, kterou potřebujeme.

Zaměřme se na chvíli na technologie. Konkrétně na možná nejdůležitější environmentální technologii, která kdy byla vyvinuta: precizní fermentaci.

Přesné kvašení je rafinovaná forma pivovarnictví, způsob množení mikrobů k vytváření specifických produktů. Již mnoho let se používá k výrobě léků a potravinářských přísad. Nyní však vědci v několika laboratořích a několika továrnách vyvíjejí něco, co by mohlo být novou generací základních potravin.

Vývoj, který považuji za nejzajímavější, nepoužívá žádné zemědělské suroviny. Mikrobi, které chovají, se živí vodíkem nebo metanolem - který lze vyrobit z obnovitelné elektřiny - v kombinaci s vodou, oxidem uhličitým a velmi malým množstvím hnojiva. Vyrábějí mouku, která obsahuje zhruba 60% bílkovin, což je mnohem vyšší koncentrace, než jakou může dosáhnout jakákoli významná plodina (sójové boby obsahují 37 %, cizrna 20 %). Pokud jsou tyto mikroby vyšlechtěny tak, aby produkovaly specifické bílkoviny a tuky, mohou vytvořit mnohem lepší náhradu masa, ryb, mléka a vajec než rostlinné produkty. A mají potenciál dokázat dvě úžasné věci.

První z nich je pozoruhodně zmenšit stopu výroby potravin. Jedna práce odhaduje, že přesná fermentace s využitím metanolu potřebuje 1 700krát méně půdy než nejefektivnější zemědělský způsob výroby bílkovin: sója pěstovaná v USA. Z toho vyplývá, že by mohla spotřebovat 138 000, respektive 157 000krát méně půdy než nejméně efektivní způsob: produkce hovězího a jehněčího masa. V závislosti na zdroji elektrické energie a míře recyklace může také umožnit radikální snížení spotřeby vody a emisí skleníkových plynů. Vzhledem k tomu, že se jedná o uzavřený proces, nedochází při něm k úniku odpadů a chemikálií do okolního světa, který způsobuje zemědělství.

Pokud bude živočišná výroba nahrazena touto technologií, vytvoří se tak možná poslední velká příležitost jak zabránit kolapsu pozemských systémů, a to ekologická obnova v masovém měřítku. Obnovením divočiny na rozsáhlých územích, která jsou nyní zabírána hospodářskými zvířaty (což je zdaleka největší způsob využívání půdy člověkem) nebo plodinami používanými k jejich krmení - stejně jako moře, která jsou vylovována vlečnými sítěmi  - a obnovením lesů, mokřadů, savan, přirozených pastvin, mangrovových porostů, útesů a mořského dna bychom mohli zastavit šesté velké vymírání a zároveň odčerpat velkou část uhlíku, který jsme vypustili do atmosféry.

Druhou úžasnou možností je překonat extrémní závislost mnoha národů na potravinách dovážených ze vzdálených míst. Národy na Blízkém východě, v severní Africe, na Africkém rohu a ve Střední Americe nemají dostatek úrodné půdy ani vody, aby si mohly vypěstovat dostatek vlastních potravin. Na jiných místech, zejména v některých částech subsaharské Afriky, kombinace degradace půdy, růstu populace a změn ve stravování ruší jakýkoli zisk z výnosů. Všechny země, které jsou nejvíce ohroženy nedostatkem potravin, jsou však bohaté na něco jiného: sluneční světlo. To je surovina potřebná k udržení výroby potravin založené na vodíku a metanolu.

Přesná fermentace je na vrcholu své cenové křivky a má velký potenciál k prudkému snížení ceny. Chov mnohobuněčných organismů (rostlin a živočichů) je na dně své cenové křivky: dotlačil tyto tvory k jejich limitům a někdy i za ně. Pokud bude výroba distribuována (což považuji za nezbytné), mohlo by mít každé město autonomní mikrobiální pivovar, který by vyráběl levné potraviny bohaté na bílkoviny, přizpůsobené místním trhům. Tato technologie by mohla v mnoha zemích zajistit potravinovou bezpečnost efektivněji než zemědělství.

Existují čtyři hlavní námitky. První je "Fuj, bakterie!". Ale ty  jíte je při každém jídle. Do některých potravin, například do sýrů a jogurtů, je záměrně přidáváme živé. A podívejte se na továrny na intenzivní chov zvířat, které produkují většinu masa a vajec, jež jíme, a na jatka, která je obsluhují - obojí by nová technologie mohla učinit zbytečným.

Druhá námitka spočívá v tom, že tyto mouky by mohly být použity k výrobě ultra zpracovaných potravin. Ano, stejně jako pšeničná mouka by mohly. Mohou však být také použity k radikálnímu omezení zpracování při výrobě náhražek živočišných produktů, zejména pokud jsou mikroby genově upraveny k produkci specifických bílkovin.

Tím se dostáváme ke třetí námitce. S některými geneticky modifikovanými plodinami, jako je kukuřice Roundup Ready, jejímž hlavním účelem bylo rozšířit trh s patentovaným herbicidem, a s dominancí společnosti, která jej vyrobila, jsou velké problémy. Geneticky modifikované mikroby se však od 70. let 20. století nesporně používají v precizní fermentaci k výrobě inzulínu, náhražky syřidla chymosinu a vitaminů. V potravinářském průmyslu existuje skutečná a děsivá krize genetické kontaminace, která však vyplývá z běžného podnikání: šíření genů rezistence vůči antibiotikům z nádrží na kejdu hospodářských zvířat do půdy a odtud do potravinového řetězce a živého světa. Geneticky modifikovaní mikrobi jsou paradoxně naší nejlepší nadějí na zastavení genetické kontaminace.

Čtvrtá námitka má větší váhu: možnost, že se těchto nových technologií zmocní několik korporací. Toto riziko je reálné a měli bychom se jím zabývat již nyní a požadovat novou potravinovou ekonomiku, která se radikálně liší od té stávající, v níž již došlo k extrémní konsolidaci. To však není argument proti samotné technologii, stejně jako není nebezpečná koncentrace v celosvětovém obchodu s obilím (90 % v rukou čtyř korporací) argumentem proti obchodu s obilím, bez něhož by miliardy lidí umíraly hlady.

Domnívám se, že skutečným kamenem úrazu je neofobie. Znám lidi, kteří nechtějí vlastnit mikrovlnnou troubu, protože věří, že jim poškodí zdraví (nepoškozuje), ale vlastní kamna na dřevo, která jim zdraví poškozují. Bráníme staré a zavrhujeme nové. Většinou by to mělo být naopak.

Podpořil jsem novou kampaň nazvanou Reboot Food, která se snaží prosadit nové technologie, jež by nás mohly vytáhnout z naší katastrofální spirály. Doufáme, že se nám podaří vyvolat revoluci.

Podrobnosti v angličtině ZDE

2
Vytisknout
7083

Diskuse

Obsah vydání | 29. 11. 2022