Izrael: "Mnoho těl obětí Hamásu bylo nalezeno zohavených a svázaných, některá byla objevena se záměrně nastraženými výbušninami"

23. 2. 2024

čas čtení 7 minut
První zpráva svého druhu vrhá světlo na rozsah a brutalitu sexuálního násilí spáchaného teroristy Hamásu 7. října.

"K mnoha případům znásilnění došlo kolektivně, ve spolupráci s pachateli teroristických činů. V některých případech bylo znásilnění provedeno před publikem, jako jsou partneři, rodina nebo přátelé, aby se zvýšila bolest a ponížení pro všechny přítomné," stojí v první oficiální zprávě Asociace krizových center pro oběti znásilnění v Izraeli týkající se útoku Hamásu ze 7. října.

"Někteří členové Hamásu pronásledovali oběti, které masakru unikly, a s křikem je tahali za vlasy. Většina obětí byla následně zabita během sexuálního útoku nebo po něm."

Již v prvním týdnu po útoku začaly do Asociace krizových center pro oběti znásilnění proudit informace o sexuálních útocích spáchaných během útoku.

Podle dr. Carmit Klar-Chalamish a Nogy Berger, autorů zprávy, "významná část těch, které jsme považovali za partnery, reagovala mlčením a popíráním těchto hrůz. Vyzýváme vás, abyste pozvedli svůj hlas a nedovolili, aby pláč těchto obětí utichl."

Zpráva, která byla zveřejněna ve středu ráno, analyzuje desítky utajovaných a veřejných informací, včetně výpovědí očitých svědků, rozhovorů se záchrannými a lékařskými týmy, informací schválených pro zveřejnění v tištěných a elektronických médiích a dotazů, které asociace obdržela.

"Po shromáždění informací byl proveden proces katalogizace a analýzy, aby se zmapovaly oblasti a vzorce sexuálních zločinů," uvádí zpráva.

"Zpráva neposkytuje kvantitativní informace vzhledem k povaze událostí, z nichž většina vyústila ve smrt obětí, takže jejich plný rozsah je nezjištěný a možná i nezjistitelný."

Zjištění zprávy naznačují, že útok Hamásu zahrnoval znásilnění prováděná pod hrozbou zbraní, přičemž některé incidenty byly specificky zaměřeny na zraněné ženy.

"Několik svědectví, rozhovorů a dalších zdrojů naznačuje, že teroristé Hamásu používají sadistické praktiky, jejichž cílem je zintenzivnit ponižování a strach ze sexuálního zneužívání," uvádí se dále ve zprávě.

"Mnoho těl obětí bylo nalezeno zohavených a svázaných, s brutálními útoky na pohlavní orgány a v některých případech do nich byly vloženy zbraně. Některá těla byla objevena se záměrně umístěnými nástražnými výbušninami. Je důležité poznamenat, že zpráva podrobně popisuje pouze informace z identifikovaných zdrojů, které jsou povoleny ke zveřejnění, zatímco analýza obsahuje další důvěrné informace, které nelze zveřejnit."

Analýza informací odhaluje, že k sexuálnímu a genderově podmíněnému násilí systematicky docházelo na všech typech míst, kde se masakr ze 7. října odehrál, a také v zajetí.

Videa a výpovědi účastníků Nova rave jasně dokazují, že na hudebním festivalu došlo k několika vážným sexuálním útokům.

"Existují očitá i očitá svědectví skupinového znásilnění. Tato svědectví se shodují s popisy záchranářů a personálu manipulujícího s mrtvolami."

Zpráva předkládá několik svědectví přeživších masakru, kteří byli svědky případů skupinového znásilnění, kdy si ženy předávali teroristé, kteří je bili, zraňovali a nakonec vraždili.

Svědectví záchranářů a pracovníků manipulujících s mrtvolami v jižních kibucech a komunitách naznačují, že mnoho domů vykazovalo známky znásilnění spáchaných v době vraždy, přičemž k významnému počtu těchto incidentů došlo v přítomnosti nebo v blízkosti rodinných příslušníků.

"Mnoho případů zahrnuje ohavné útoky na ženy a dívky, včetně případu ukrytí nože v pohlavním orgánu," uvádí se ve zprávě. "ARCCI obdržela další informace, ale nemůže je zveřejnit kvůli obavám o soukromí."

Zpráva obsahuje několik svědectví, mezi nimi i svědectví Noama Marka, člena pohotovostní jednotky v kibucu Re'im, který našel těla tří mladých žen z nova rave v jednom z domů kibucu. Těla byla nalezena nahá, s jasnými známkami vážného sexuálního násilí.

Podle zprávy k těmto násilnostem docházelo také na základnách IDF. Těla vojaček, které dorazily do tábora Shura k forenzní identifikaci, nesly neklamné známky sexuálního násilí.

"Informace o sexuálních útocích v zajetí byly zveřejněny na základě svědectví těch, kteří se ze zajetí vrátili. Tato svědectví zahrnují různé případy, včetně případů zajatců, kteří jsou stále naživu."

Zpráva uvádí, že sexuální zločiny byly systematicky a záměrně páchány během a po teroristickém útoku ze 7. října, který se vyznačoval několika útočníky, útoky před rodinnými příslušníky, popravami a doprovázenými jedinečnými sadistickými praktikami.

"Brutální praktiky použité 7. října, jako je mrzačení genitálií dívek, žen a mužů, střelba a vkládání zbraní, byly navrženy tak, aby zničily a způsobily sadistický teror," uvedli autoři zprávy.

Podle autorů byl způsob, jakým byly útoky provedeny, a akce, které je doprovázely, určeny k maximalizaci dopadu na oběti a jejich komunity, které nebyly schopny útokům zabránit.

"Když se jizvy v našich srdcích odmítají zahojit a duše našich sester a bratrů k nám volají z hlubin země, značná část těch, které jsme považovali za partnery, reagovala mlčením a popíráním těchto hrůz. Vyzýváme vás, abyste pozvedli svůj hlas a nedovolili, aby pláč těchto obětí utichl," říkají.

Tato zpráva, první oficiální studie od 7. října, shromažďuje svědectví a poskytuje závěry, které ukazují, že incidenty nebyly anomáliemi nebo ojedinělými událostmi, ale spíše součástí záměrné a systematické strategie extrémně krutého sexuálního zneužívání, což vytváří počáteční důkazní základ pro rozšířené páchání sexuálních zločinů.

"Zpráva, která byla předložena rozhodujícím činitelům v OSN, neponechává žádný prostor pro popírání nebo přehlížení," řekla Orit Sulitzeanuová, výkonná ředitelka Asociace krizových center pro oběti znásilnění v Izraeli.

"Teroristická organizace Hamás se rozhodla strategicky poškodit Izrael dvěma jasnými způsoby – únosy občanů a pácháním sadistických sexuálních zločinů. Mlčení již nepřipadá v úvahu. Očekáváme, že mezinárodní organizace zaujmou jasný postoj. Nemůžeme stát stranou. Na mlčení se bude vzpomínat jako na historickou skvrnu na těch, kteří se rozhodli mlčet a popírat sexuální zločiny spáchané Hamásem."

Zdroj v angličtině: ZDE

1
Vytisknout
1739

Diskuse

Obsah vydání | 27. 2. 2024