Znečištění ovzduší může být významnou příčinou demence - i u těch, kteří k ní nemají sklony

22. 2. 2024

čas čtení 4 minuty

Lidé v oblastech s vysokou koncentrací PM2,5 měli vyšší množství amyloidních plaků v mozku

Znečištění ovzduší z dopravy je spojeno s některými závažnějšími formami demence a mohlo by být významnou příčinou tohoto onemocnění i u těch, kteří k němu nejsou geneticky náchylní, naznačuje výzkum.

Výzkum provedený v Atlantě ve státě Georgia zjistil, že u lidí, kteří jsou více vystaveni znečištění ovzduší jemnými prachovými částicemi z dopravy, je vyšší pravděpodobnost, že budou mít v mozku vysoké množství amyloidních plaků, které jsou spojovány s Alzheimerovou chorobou.

 
Tato zjištění, která znepokojí každého, kdo žije ve městě, ale zejména ty, kteří bydlí v blízkosti rušných silnic, doplňují již známé škody způsobené znečištěním ze silniční dopravy, od klimatických změn až po respirační onemocnění.

Tým vědců z Emoryho univerzity v Atlantě se zaměřil na zkoumání vlivu vystavení jemným prachovým částicím známým jako PM2,5 na lidský mozek.

Jedná se o částice o průměru menším než 2,5 mikrometru, což je asi setina tloušťky lidského vlasu, které jsou suspendovány ve vzduchu a o nichž je známo, že pronikají hluboko do živé tkáně, včetně překonávání hematoencefalické bariéry. Koncentrace PM2,5 související s dopravou jsou hlavním zdrojem znečištění ovzduší v oblasti metropole Atlanty a také v městských centrech na celé planetě.

Vědci z Emory zkoumali mozkovou tkáň 224 lidí z Atlanty, z nichž 90 % mělo diagnózu některé z forem demence a kteří souhlasili s tím, že po své smrti darují svůj mozek lékařské vědě. Zkoumali také vystavení znečištění částicemi PM2,5 v souvislosti s dopravou v místě bydliště zkoumaných osob v letech předcházejících jejich smrti.

Průměrná úroveň expozice v roce před smrtí byla 1,32 mikrogramů na metr krychlový (µg/m3) a 1,35 µg/m3 ve třech letech před smrtí.

Ve středu 21. února 2023 bylo v  Praze na Vinohradech u Riegrových sadů znečíštění částicemi PM2,5 4.8µg/m³.

"Zjistili jsme, že dárci, kteří žili v oblastech s vysokou koncentrací expozice znečištění ovzduší souvisejícího s dopravou, zejména expozice částicím PM2,5, měli vyšší úroveň neuropatologie Alzheimerovy choroby v mozku," uvedl Anke Huels, odborný asistent na Emory University v Atlantě, který byl hlavním autorem studie.

"Konkrétně jsme se zaměřili na ... skóre, které se používá k vyhodnocení hodnocení amyloidních plaků v mozku, ve vzorcích z pitvy, a ukázali jsme, že dárci, kteří žijí v oblastech s vyšší úrovní znečištění ovzduší, a také vyšší úroveň amyloidních plaků v jejich mozku."

Mezi expozicí vysokým úrovním PM2,5 a úrovní amyloidních plaků v mozku subjektů, které tým zkoumal, byl zjištěn pozitivní vztah. Zjistili, že u osob s vyšší expozicí PM2,5 o 1 µg/m3 v roce před smrtí byla téměř dvakrát vyšší pravděpodobnost, že budou mít v mozku vyšší hladinu amyloidních plaků, zatímco u osob s vyšší expozicí v období tří let před smrtí byla pravděpodobnost vyšší hladiny plaků o 87 %.

Huelsová a její tým také zkoumali, zda má hlavní varianta genu spojovaného s Alzheimerovou chorobou, APOE e4, nějaký vliv na vztah mezi znečištěním ovzduší a příznaky Alzheimerovy choroby v mozku.

"Zjistili jsme, že souvislost mezi In znečištěním ovzduší a závažností Alzheimerovy choroby byla silnější u těch, kteří nebyli nositeli alely APOE e4, tedy u těch, kteří neměli tak silné genetické riziko Alzheimerovy choroby," uvedla Huelsová. "Což tak trochu naznačuje, že expozice prostředí, jako je znečištění ovzduší, může vysvětlit část rizika Alzheimerovy choroby u lidí, jejichž riziko nelze vysvětlit genetickým rizikovým faktorem."

Výsledky studie byly zveřejněny v online vydání časopisu Neurology®, lékařského časopisu Americké neurologické akademie, z 21. února 2024.

Podrobnosti v angličtině ZDE

0
Vytisknout
1797

Diskuse

Obsah vydání | 27. 2. 2024