Jak se šetří na českých vysokých školách

21. 10. 2012

čas čtení 1 minuta

Jak to asi s českými vysokými školami za tohoto režimu dopadne?

Příkaz rektora č. 1 /2012

Vzhledem k napjaté finanční situaci v šk.roce 2012/2013, kdy Akademii je již po dobu 3 let na základě vládního usnesení k uzdravení veřejných financí snižován příspěvek na vzdělávací a tvůrčí činnost , vyhlašuji na zimní semestr školního roku 2012/2013 následující úsporná opatření:

- kromě havarijních situací do konce roku 2012 nedojde k nákupům drobného majetku, DHM, včetně doplňků pro IT

zodpovídá kvestor

- bude omezen nákup kancelářských potřeb (papíry do kopírek, tonery) u kopírovacích strojů bude zajištěna, kontrolu spotřeby a zda jsou využívány pouze pro nezbytné účely instituce AVU

zodpovídá vedoucí pracoviště

- v oblasti údržby a oprav budou prováděny pouze havarijní zásahy, s tím souvisí i kontrola ochrany a nakládání s majetkem AVU

zodpovídá kvestor

- na maximální možnou míru omezit provoz školního autoparku -- zodpovídá vedoucí TÚ

- zákaz veškeré inzerce ze školního rozpočtu

zodpovídá Blanka Čermáková

- navyšování přepočteného stavu pracovníka, provádění mzdových úprav schvaluje

výhradně rektor

- snížení ateliérových rozpočtů o 300 tis. Kč, snížení částky určené na modely, na základě individuální dohody s vedoucí EÚ

- nerealizovat žádné tuzemské a zahraniční cesty ateliérů kromě těch, na které byly CK, prodejcům letenek nebo dalším subjektům poskytnuty zálohy

zodpovídá kvestor

- zastavit nákup nových knih a časopisů, na které nejsou uzavřeny závazné objednávky, nákupy knih pro ateliéry konzultovat s knihovnou --

zodpovídá T. Pergler

- posílit rozpočet hlavní činnosti o výnosy z vedlejší hospodářské činnosti

zodpovídá kvestor

Doc. PhDr. Jiří T. Kotalík

rektor

Zdroj: ZDE

0
Vytisknout
10856

Diskuse

Obsah vydání | 23. 10. 2012