Svědkům Jehovovým nebude vrácen ani jejich dům

21. 2. 2013

čas čtení 2 minuty

Jsem Svědek Jehovův. A naše náboženská společnost jako jediná ( pravděpodobně jediná ) nebude mít z restitučního zákona nic. Totiž tento Zákon stanovuje náhradu či vyrovnání potřebné pro odluku těm církvím a náboženským společnostem, které dostávají od MK peníze ze státního rozpočtu na platy duchovních. Proto se dokonce některé církve přihlásily k přijímání platů, ačkoliv do té doby to nedělaly, píše Jan Precuch.

Církevní restituce odmítla i Bratrská jednota baptistů, pozn. red.

Paradoxní je, že jediný majetek který SJ vlastnili, se jim nevrátil a zatím poslední rozhodnutí soudu je, že stále patří Městské části Praha Suchdol. Dům o kterém je řeč, na Suchdole, vlastnila právnická osoba Společnost Strážná Věž, československá větev v roce 1948. Tento dům byl po úředním zákazu činnosti svědků zkonfiskován. Pak v něm bydlely například rodiny pracovníků Ministerstva vnitra.

Ve stejné době se stovky mladých Svědků dostali do lágrů, protože odmítali nastoupit vojenskou službu. Vlastně tak jen převzali štafetu po těch kteří měli v koncentračních táborech fialový trojúhelník. Mezi nimi byl i můj pěstoun, pan Rudolf Bukovčan, člověk jemuž vděčím za mnoho lásky, kterou jsem dostal. V lágrech strávil deset let života.

Zajímá ho, zda se vrátí vlastnictví toho domu.

Problém nastává v tom, že ačkoliv činnost Svědků a časopis Strážná věž bývají téměř každým trochu všímavým pozorovatelem spojeny hned, soud tuto spojitost neshledal. V roce 1989 bylo ministerstvem vnitra bráno na vědomí obnovení činnosti Svědků, ale právní obnovení činnosti Biblické a traktátní společnosti Strážná věž, československá větev nastalo až později.

Soud nenabyl přesvědčení, že současná právnícká osoba je toutéž, jakou zakazoval nově se chopivší režim v roce 1948, nepomohlo ani svědectví žijících pamětníků s pracovními knížkami z roku 48.

Nicméně Svědkové v současnosti nepodlehli lákání a stále zůstávají financováni jen na základě dobrovolných darů. Byl bych velice rád, kdyby se tento fakt nějak objevil v médiích. Ale víte jaká jsou současná česká média.

0
Vytisknout
9387

Diskuse

Obsah vydání | 22. 2. 2013